Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3766 August z Kości. August z Kości (1844),
3761 August,
3768 Augusta,
3769 (Augusti Friedrich Albrecht; 1691–1782). Friedrich Albrecht Augusti. Ein Bekehrter aus dem Judenthum, der nach mancherlei ausserordentl. Schicksalen als Prediger zu Eschenberge im Herzogt. Sachsen-Gotha viele Jahre sein Amt als ein wahrhaftiger Diener Jesu verwaltet und in einem Alter von beinahe 91 Jahren in's Land der Ruhe eingegangen ist. Warschau, Missionar., 1850,
3770 (Augusti Friedrich Albrecht; 1691–1782). Fryderyk Albrecht Augusti nawrócony Starozakonny, który po różnych nadzwyczajnych przygodach piastował przez wiele lat urząd kaznodziei w Eszenbergu w księst. Saxen-Gotha jako prawdziwy sługa Jezusa i który dopiero w późnej starości bo w 91 roku życia swego przeniósł się do wieczności. Warszawa, druk. Towarzystwa Misyonarzy Angielskich przy ul. Żelaznej Nr. 2449, 1846,
3771 Augustianie,
3772 Augustianki w Krakowie,
3773 Augustini. Zum vierhundertjährigen Jubiläum der Schützen-Gesellschaft zu Oppeln am 9. Juni 1835. Oppeln, Weilshauer, 1835,
3774 Augustinus Aurelius,
3775 Augustowska gubernia,
3776 Augustowski kanał,
3777 Augustowskie,
3778 Augustowskie. Augustowskie album (1857),
3797 Augustyn Aureliusz św. (353–430) i Bernard św. Rozmyślania, ułożone przez... dwóch wielkich doktorów kościoła, a przetłómaczone przez ks. J. R. Płock, nakł. wydawcy, druk. Kempnera, 1894,
3780 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Pięćdziesiąt homilij... przekład z języka łacińskiego. Poznań, nakładem i czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1858,
3781 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Kazania i homilie, przekład X. Innocentego Krzyszkowskiego,
3782 Augustyn Aureliusz św. (353–430). O Kazaniu Pańskiém na Górze... Biskupa Hippony, według Mateusza, księgi dwie, tłum. L.(Leon) R.(Rzewuski). Ofiarowane na korzyść kościoła św. Katarzyny. Kraków, Wyd. Dzieł Katolickich, druk. Czasu, 1854,
3783 Augustyn Aureliusz św. (353–430). O mieście bożém pierwszych ksiąg pięcioro, przełożył X. Mateusz Gładyszewicz. Kraków, druk. J. Czecha, 1835,
3784 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Pisma... przełożył z łacińskiego X. Fr. Wawrowski. Gniezno, J. B. Langie, 1852,
3785 Augustyn Aureliusz św. (353–430). O prawdziwości religii katolickiéj, podług ... wolnym przekładem napisał L.(Leon) R.(Rzewuski). Ofiarowane na korzyść kościoła św.Katarzyny w Krakowie. Kraków, w Księg., i Wyd. Dzieł Katol. i Nauk., druk. Czasu, 1853,
3786 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Regula divi Aurelii Augustini episcopi Hipponensis et ecclesiae Doctoris eximii, nec non ordinationes P. T. visitatorum conventus PP. Eremit. S. P. N. Augustini apud S. Catharinam V. M. cura P. Fr. Augustini Laurentii M. Sutor, ejusdem conventus Prioris ad usum suorum V. V. Fratrum typis impressae. Cracoviae, typis Univers. Jagell., 1885,
3787 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Regula S. Augustini. Cracoviae, sumptibus p. Flor. Kurdyś, Typ. Związkowa, 1892,
3788 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Regula S. Aurelii Augustini... de communi vita clericorum (transumpta ex orginali anno 1715 impresso) ad usum Canonicorum Regularium Lateranensis Congregationis per Minorem Poloniam et M. D. Lithuaniae extensae. Cracoviae, sumptibus Canonicorum Regularium Latcranensium, Typ. Czas, 1900,
3789 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Regulamin profesoryum oraz reguła św. Augustyna biskupa hippońskiego i doktora kościoła dla użytku Kanoników regularnych laterańskich w Polsce. Z włoskiego na polski język przetłumaczono i przerobiono za pozwoleniem Przełożonych (po stronie 40-ej nowa karta tytułowa po łacinie:) Regula S. Aurelii Augustini episcopi Hipponensis et doctoris ecclesiae de communi vita clericorum (transumpta ex originalii anno 1715 impresso) ad usum Canonicorum Regularium Lateranensis Congregationis per Minorem Poloniam et M. D. Lithuaniae extensae. Kraków, nakł. XX. kanoników regularnych przy kościele Bożego Ciała, druk. Czasu, 1900,
3790 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Reguła św. ojca Augustyna Biskupa Hipponeńskiego... z łacińskiego na polski przetłumaczona przez pewnego kapłana zakonu kaznodziejskiego X. D. D. Warszawa, 1818,
3791 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Reguła św. Augustyna, wraz z ustawami Zakonu św. Jana Bożego, przez Ojca św. Pawła V potwierdzona, z przydatkiem różnych rezolucyj na świętych zgromadzeniach biskupów i kardynałów zapadłych, jakoteż generalnych dekretów, niektóre punkta tychże konstytucyj objaśniających i łagodzących. Warszawa, w Druk. Pijarskiej, 1836,
3792 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Reguła św. Ojca naszego Augustyna Hipponeńskiego, biskupa i Kościoła doktora. Kraków, nakł. SS. Augustyanek, Druk. Związkowa, 1895,
3793 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Rozmowy duszy,
3794 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Wyznania św.... przeł. z łacińskiego Michał Bohusz Szyszko. Tomów 2. Wilno, J. Zawadzki, 1844,
3796 Augustyn Aureliusz św. (353–430).