Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
9450 Bostel Ferdynand (1860—1935). Zur gregorianischen Kalenderreform in Polen. (Nadb. z Mittheilungen des Instituts für öster. Geschichtsforschung). Wien 1885,
104519 Beobachtungen. Beobachtungen (Arztliche) liber die Wirkungen der Iwoniczer Heilwässer (Wien 1846),
5891 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Leitfaden der Veterinär-Polizei für Stadtund Bezirksärzte, Thierärzte, Sanitäts-Beamte, sowie fur Physikats-Candidaten. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1881,
84231 Kaindl Raimund Friedrich. Die Bukowina in den Jahren 1848 und 1849. (Odb. z Oesterr.-ungar. Revue). Wien & Czernowitz, Pardini, 1900,
84248 Kaindl Raimund Friedrich. Die Wetterzauberei bei den Rutenen und Huzulen. (Odb. z Mittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft). Wien & Czernowitz, H. Pardini, 1895,
80961 Jekel Franciszek Józef (1762—1816). Pohlens Staatsveränderungen und letzte Vervassung, VI. Theile, mit Vign. (Część V. i VI. ma także tytuł: Handelsgeschichte von Polen). Wien (Część I—IV: bei Pichler; Część V—VI: bei Geistinger), 1800, 1803 i 1809,
1130 Akt. Na akt uroczystość kończącego się roku szkol. Szkoły obwodowej Wieluńskiéj, zaprasza Mar. Wysznacki Insp. Wieluń, litografia T. J. Jähnisch, 1834,
22638 D. J. Jałmużnice Wielkiego tygodnia w Warszawie 1839. (Na końcu podpis: J. D.).
4619 Baczność. Baczność socyaliści się zbliżają, słowo napomnienia i przestrogi dla ludu katolickiego, napisał stary proboszcz ze wsi, z niemieckiego przełożył przyjaciel ludu górnośląskiego. Wielkie Strzelce, nakł. A. Wilperta, druk. M. Bertelsa w Rybniku, 1891,
60602 Dzieje (Prawdziwe). Prawdziwe Dzieje. Opowieść wierszem. Wieliczka, druk. J. Litwińskiego, b. r. (1898?),
11651 Budżet. Budżet powiatowy na r. 1886 uchwalony przez Radę powiatową na posiedzeniu dnia l0go grudnia 1885. Wieliczka, druk. A. Koziańskiego w Krakowie, b. r. (1886),
19917 Czasopisma. Nowości. Nowości. Dwutygodnik pośw. sprawom miejskim i gminnym Zachodn. Galicji. Wieliczka, 1885—1886.
4186 Awgustinowicz T(?). Polskije jumoristy 20ch i naczała 30ch godow. Wiek petersburski z r. 1882,
59237 Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907). Mowa Posła... miana dnia 6 Grudnia 1875 w rozprawie ogólnej nad budżetem w Izbie Deputowanych Rady Państwa w Wiedniu. Kraków, nakł. Drukarni Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
73931 Inlender (Inlaender) Adolf Władysław (1854 lub 1855—1920). Die Wahreheit über Galizien. Wiedeńska Neue Revue z 9 i 16 grudnia r. 1896,
36378 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). Mowa tronowa Jego C. K. Apostolskiej Mości Cesarza... miana przy uroczystem otworzeniu Rady Państwa d. 1. Maja 1861. (Wiedeń), w Druk. Nadwornej, (1861),
101363 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). (List do duchowieństwa diecezji przemyskiej, inc.: „Onus pastoralis officii humeris humilitatis nostrae recenter impositum perterret animum, immo gravi etiam, dilectissimi in Christo Fratres, adficit moerore...”, z datą: Premisliae 20 IX 1834). (Wiedeń), Typis Viduae Antonii Strauss, (1834),
106870 Kostkowicz Walenty, ks. z Sułkowic. Theses e disciplinis theologicis quas in caesareo-regia scientiarum universitate Vindobonensi pro obtinendo academico gradu defendet Valentinus Kostkowicz, e caes. reg. educationis presbyterorum ad s. Augustinum sublimiori instituto dioeceseos Tynecensis in Regno Galiciae et Lodomeriae presbyter. Die 5. mensis Julii 1821. (Wiedeń), typis Antonii Pichlre (sic, zam.: Pichler), MDCCCXXI (1821),
95328 Kneipp Sebastian ks. (1821—1897). O Kathreinera kawe słodowej, wedle przepisów ks. ..., tudzież o kawie i jej skutkach ze względów na zdrowie i dobrobyt. (Wiedeń), b. r.,
104708 Bericht. Bericht des Ausschusses zur Vorberathung des Antrages des Abgeordneten Dr. Zyblikiewicz wegen Prüfung der Gesetzkraft und beziehungsweise Erläuterung der Verordnung des k. k. Justitzministeriums vom 19. October 1860, Nr. 233, R. G. Bl., in Betreff der Bestrafung der Unternehmungen gegen die Sicherheit des russischen Staates, über die diesem Ausschusse zur Berichterstattung am 12. Janner d. J. zugewiesene Petition aus Galizien. (Wiedeń), aus der k. k. Hofund Staatsdruckerei, (ok. 1864),
104799 Bericht(General-). Bericht(General-), des zur Vorberathung des Antrages des Abgeordneten Dr. Zyblikiewicz wegen Prüfung der Gesetzkraft und beziehungsweise Erläuterung der Verordnung des k. k. Justitzministeriums von 19 October 1860, Nr 233 R. G. Bl., in Betreff der Bestrafung der Unternehmungen gegen die Sicherheit des russischen Staates bestellten Ausschusses. (Wiedeń), Aus der k. k. Hofund Staatsdruckerei, (ok. 1863),
61373 Eberhard Franciszek (dyrektor szkoły w Krakowie). Elementarz dla katolickich szkół ludowych w Ces. Austryackiem. (Wiedeń), 1867,
20449 Czasopisma. Przełom. Przełom. (Tygodnik). Wiedeń. 1895—1896.
18756 Czasopisma. Dziennik Ustaw. Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych. Wiedeń. 1870—1900 (i dalej).
19200 Czasopisma. Grosz (Wdowi). Wdowi Grosz Wiosennik. Wiedeń. 1843.
7061 Biesiadecki Alfred (1839—1889). Über Tuberkelbildung in Blutcoagulis. Von... Mit 1 Tafel. (Vorgelegt in der Sitzung am 22. Mai 1868). Aus dem LVII. Bande d. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. II. Abth. Mai-Heft. Jahrg. 1868. (Wiedeń?), 1868,
7064 Biesiadecki Alfred (1839—1889). Zottenenchondrom des Darmbeins, enchondromatöse Thromben der Beckenvenen u. Pulmonalarterien. Von... Mit 2 Tafeln. (Vorgelegt in der Sitzung am 22. Mai 1868). Aus dem LVII. Bande d. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. II. Abth. MaiHeft. Jahrg. 1868. (Wiedeń?), 1868,
46104 Hławiczka Andrzej (1866—1914). Śpiewnik szkolny, cz. I—III. Wiedeń,, nakł. c. k. Wydaw. Książek Szkolnych, 1901,
60474 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Der galizische Archäologentag in Lemberg 1885. (Nadb. z: Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale, Wiedeń, zeszyt IV z r. 1886),
99241 Koncesyje. Koncesyje i Statuta c.k. uprzyw. Kolei Galicyjskiéj Karola Ludwika. Wiedeń, Zakład Typograficzno Literacko-Artystyczny L. K. Zamarskiego, Dittmarsza i Spółki, 1858,