Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106794 Kostecki Wład., zarządca oddz. więzienia karnego w Warszawie.
106793 Kostecki W.
106792 Kostecki Tadeusz.
106791 Kostecki Tadeusz, adwokat.
106788 Kostecki Stanisław.
106790 Kostecki Stanisław, prezes Oddziału Towarzystwa Pedagogicznego w Zaleszczykach.
106789 Kostecki Stanisław, okręgowy inspektor szkół.
106756 Kostecki Platon (1832-1908). Władysław Bełza. (Odb. z Kalendarza Powszechnego Galicyjskiego na rok 1898). Lwów, nakł. i druk. E. Winiarza, 1897,
106757 Kostecki Platon (1832-1908). Braci naszej od Zachodu na powitanie. Bratiam naszym z wid Zapadu na prywit. Słowa Platona Kosteckiego, muzyka Wilhelma Czerwińskiego. Tamże [Lwów], nakł. i druk. Gazety Narodowej, 1871,
106758 Kostecki Platon (1832-1908). Na cześć Don Pedra Kalderona de la Barca w dwóchsetną rocznicę jego zgonu. Wiedeń, druk. ces. kr. nadwornej i rządowej drukarni, 1881,
106759 Kostecki Platon (1832-1908). Deotymie na raucie lwowskiego Koła literacko-artystycznego dnia 21. Marca 1882, (Lwów), Druk. Gazety narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1882),
106760 Kostecki Platon (1832-1908). Dnia 3 Maja 1879 (wiersz). Tamże [Lwów], druk. Kornela Pillera, b. r. (1879),
106761 Kostecki Platon (1832-1908). Saturninowe Gody. B. m. b. r. (Lwów, 1880),
106762 Kostecki Platon (1832-1908). W zołotyj juwilej Josyfu Hnatu Kraszewskomu. Mnohaja lita! (Lwów), Druk. Gazety narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1879),
106763 Kostecki Platon (1832-1908). Kantata na cześć 30toletniej rocznicy założenia Stowarzyszenia rękodzielników Skała.
106764 Kostecki Platon (1832-1908). Lach serdeczny. B. m. b. r. (1888?),
106765 Kostecki Platon (1832-1908). Trzeci Maja. (Lwów), Druk. Gazety narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1878),
106766 Kostecki Platon (1832-1908). Objaśnienie cyklu rysunków ś. p. Mistrza Jana Matejki przedstawiających Dzieje ludzkości w pochodzie cywilizacyjnym umieszczonych na Wystawie Zjednoczonego Towarzystwa Sztuk pięknych w Krakowie. Dochód przeznaczony na powiększenie funduszów budowy Domu Akademickiego. Kraków, nakł. Obywatelskiego Komitetu opiekuńczego Domu Akademickiego w Krakowie, druk. W. Korneckiego, 1894,
106767 Kostecki Platon (1832-1908). Pamięci Stanisława Moniuszki. (Lwów, nakł. redakcji Gazety Narodowej), druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1872),
106768 Kostecki Platon (1832-1908). Wielmożnemu JMCPanu Mieczysławowi Darowskiemu przy wręczeniu Mu wieńca od Gwiazdy lwowskiej dnia 10. Kwietnia 1886. Tamże [Lwów], I. Związkowa Drukarnia, b. r. (1886),
106769 Kostecki Platon (1832-1908). Patrjocie-obywatelowi Mieczysławowi Darowskiemu kawalerowi orderu Virtuti militari i oficerowi orderu Legii honorowej, swemu wiekopomnemu Prezesowi w dzień imienin dnia 25. Marca 1874. Gwiazda lwowska. B. m. b. r. (Lwów, 1874),
106770 Kostecki Platon (1832-1908). Poezyi Platona Kosteckoho. Tamże [Lwów], nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1862,
106771 Kostecki Platon (1832-1908). Projekt pomnika. Wiersz na cześć Jana Dobrzańskiego pracownika na polu obywatelskiem, literackiem i scenicznem, twórcy i głównego filaru Sokoła i gmachu Sokoła. Tamże [Lwów], I. Związkowa Drukarnia, b. r. (1886),
106772 Kostecki Platon (1832-1908). Prolog do komedji Jana Aleksandra hr. Fredry "Obce żywioły" na cześć II. Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie, w teatrze dnia 21. Lipca 1875., wygłoszony przez panią Teofilę Nowakowską. Tamże [Lwów], nakł. autora, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1875),
106773 Kostecki Platon (1832-1908). Prolog na 25-letni jubileusz Gwiazdy lwowskiej. Tamże [Lwów], nakł. Stowarzyszenia Rękodzielników Lwowskich Gwiazda, I. Związkowa Drukarnia, b. r. (1893),
106774 Kostecki Platon (1832-1908). W stuletnią rocznicę założenia drukarni Pillerów we Lwowie Kornelowi Pillerowi właścicielowi drukarni, litografii i giserni dnia 18. września 1873 lwowscy towarzysze sztuki drukarskiej. (W tle napis: 1773-1873 Józef Piotr Kornel). Tamże [Lwów], I. Związkowa Drukarnia, 1873,
106775 Kostecki Platon (1832-1908). Skrzypkowi Biernackiemu na wieczorze u p. Gromana we Lwowie.
106776 Kostecki Platon (1832-1908). Lwowskiemu Stowarzyszeniu katolickich rękodzielników Skała w trzydziestą rocznicę założenia. (Lwów), Druk. Dziennika Polskiego, b. r. (1886),
106777 Kostecki Platon (1832-1908). Henrykowi Strzeleckiemu dyrektorowi krajowej szkoły lasowej na obchód czterdziestoletniej służby jego leśnej dnia 7 grudnia 1878. Tamże [Lwów], Druk. Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1878),
106778 Kostecki Platon (1832-1908). 22. Stycznia 1882. B. m. b. r. (Lwów 1882),