Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
47547 Horn Antoni. Cennik nasion warzywnych, polnych, pastewnych, drzewowych i kwiatowych. Lwów, druk. Poremby, 1862,
5913 Barański Karol ksiądz T. J. (1802 — 1887). Baczność Polacy! Nowy kusiciel cywilizator między nami. Z godłem: Potrzebny tu jak bies w Częstochowie. Zabłocki. Lwów, druk. Poremby, 1862,
8551 Boehm Józef Winc. Pomysł założenia rodowodu koni pełnéj krwi przez utrzymywanie ogólnej ewidencyi w kraju urodzonego i do kraju sprowadzonego produktu. Lwów, druk. Poremby, 1861,
46759 Hollas. Erinnerung an den 11 März 1861, was unter des Gipsfiguren in Dorants-Zimmer vorgeht. Lwów, druk. Poremby, 1861,
3885 Ausweis. Ausweis sämmtlicher Einnahmen und Ausgaben des deutsch israelit. Bethauses zu Lemberg vom 1 Sept. 1852 bis 1. Novemb. 1853. Lwów, druk. Poremby, 1854,
2622 (Antoni Padewski św.; 1195–1231). Nowenna czyli dziewięcio-wtorkowe nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy, z ryc. Lwów, druk. Poremby, 1853,
7518 Blauth Jan inż. Potrzeba popierania melioracyi rolnych. Lwów, Druk. Polska, 1900,
40053 Goldfarb Leon. Projekt ustawy o utworzeniu dóbr dla gmin włościańskich w Galicyi. Przyczynek do rozwiązania kwestyi agrarno socyalnej naszego kraju wypracował Dr. ... adwokat we Lwowie. Lwów, Druk. Polska, 1899,
24374 Demetrykiewicz Mieczysław. Kilka słów o oszczędzaniu. (Odb. z Kalendarza Asekuracyjno-ekonomicz.). Lwów, Druk. Polska, 1897,
11346 Brzostowski Aleksander Bolesław (1848—1920). Klejnoty satyry i humoru. Zebrał i wydał... ser. I, zesz. 1. Lwów, Druk. Polska, 1896,
27015 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Z dziejów liberalizmu w Rosyi. Przez... Z rosyjs. przeł. Iwan Franko. (Odb. z Kuriera Lwowskiego). Lwów, Druk. Polska, 1889,
58152 Drobner Herman. Rys historyi literatury polskiej, ułożony według Chmielowskiego, Kuliczkowskiego, Mecherzyńskiego i Nehringa. Lwów, Druk. Polska, 1887,
92570 Kesmarky & Iles. Spis towarów z Magazynu specjalno-galanteryjnego pod firmą ... we Lwowie. Lwów, Druk. Polska, 1886,
37826 Franko Iwan (1856—1916). Na dnie, studjum społeczno-psychologiczne. (Odb. z Przeglądu Społecznego). Lwów, Druk. Polska, 1886,
6340 Bartoszewski Witold. Odpowiedź moim krytykom: I. ks. Fiałkowi. Lwów, Druk. Polska, (1894),
95156 Kmiecikiewicz Teofil. Słowo pamiątce Wielmożnego Mikołaja z Więckowic Napadiewicza, Dra praw i filozofii, professora prawa natury, narodów, państwa i prawa karnego przy wszechnicy Lwowskiej itd. zmarłego we Lwowie dnia l1go Kwietnia 1845. Przez wdzięcznych uczniów. Lwów, druk. Piotra Pillera, b. r. (1845),
49729 Kamiński Jan Nepomucen (1777—1855). Myśl przy zaprowadzeniu do nowo-wystawionego budynku dla Szkoły Głuchoniemych datkiem i wysoką opieką Najdostojniejszego Arcyksięcia Ferdynanda D'Este Jeneralnego Gubernatora Galicyi jak i dobroczynném wielu innych wsparciem uposażonej dnia 26 września 1841 roku. Lwów, druk. Piotra Pillera, b. r. (1841),
47377 Hoepflingen-Bergendorf Karol. Nauka popularna dla dozorców domów tudzież stróżów domowych we Lwowie, o ostrożnościach do zabezpieczenia się od pożarów i postępowaniu przy pożarach. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1851,
34040 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Adres ze Lwowa do cesarza Ferdynanda z dn. 18 III 1848, inc: „Najjaśniejszy Panie! Od dwu lat...”). (Lwów, druk. Piotra Pillera, 1848),
59845 Dydacki Franciszek (1815—1894). Lew, orzeł, anioł (wiersz). Lwów, druk. Piotra Pillera, 1848,
2750 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Dziesięć krótkich uwag na pociechę dusz cierpiących. Pamiątka Missyjna z r. 1847. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1847,
75831 J. M. J. Dziesięć krótkich uwag na pociechę dusz cierpiących. Pamiątka missyjna z r. 1847. Za pozwoleniem zwierzchności duchownćj. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1847,
76091 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Drugi katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni ... we Lwowie na placu Ferdynanda. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1847,
70675 Gregorowicz Tomasz (cukiernik). Wzór robienia różnych doskonałych konfitur, przez..., doświadczonego cukiernika, na powszechne żądanie. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1846,
3457 Ascher Juliusz. Objaśnienie arytmetycznego rysowania i znaczenia dla trudniących się robieniem sukien damskich. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1844,
25652 Dmochowski Franciszek Wiktor (1780—ok. 1850). Pisma... byłego wachmistrza w wojskach pięciu różnych mocarstw, dziś majstra krawieckiego w Przemyślu wydane na korzyść autora przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1843,
42115 Halm Fryderyk (nazwisko: Eligiusz Franciszek Józef baron von Münch-Belling-Hausen; 1806—1871). Syn puszczy. Dramat romantyczny w pięciu aktach z niemieckiego Fr. Halm, wiérszem przełożony przez Jana Aśnikowskiego, art. dram. T. P. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1843,
69728 Grabowska Olimpia z Tarnowskich (żona Tomasza Grabowskiego; zm. 1874). O zakonach płci żeńskiéj. Tłumaczenie z francuzkiego, przez Olimpię z hrabiów Tarnowskich Grabowską. Na korzyść Sióstr Miłosierdzia. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1842,
48959 Kaliniewicz Jan ks. Mowa miana przy poświęceniu nowego Instytutu dla wychowania młodzieńców do stanu duchownego we Lwowie, dnia 29 Września 1842, przez X. … Katechetę Szkoły Sierót u WW. Sióstr Miłosierdzia we Lwowie i przełożonego w Seminarium chłopców. Na korzyść tegoż Seminarium chłopców. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1842,
90262 Katalogi. Piller Franciszek (zm. 1871) Spis nowych dzieł, których nabyć można w księgarni F. Pillera i Spółki we Lwowie jako też u Felixa Franke w Tarnopolu. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1841,