Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74020 Instrukcija o służebnych biletach. Instrukcija o służebnych biletach wydannych na pojezdy po Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj, dorogie prawitielstwiennych tielegrafnych kontrolerow Nr. 44. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1883,
74019 Instrukcija Bierkmiejstieram. Instrukcija Bierkmiejstieram Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj Żeleznych Dorog. Warszawa, w tipografii S. Orgielbranda Synowiej, 1880,
74018 Instrukcija Polskomu Banku. Instrukcija Polskomu Banku. (Warszawa, 1840);
74017 Instrukcija Powiwalnym babkam. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya dla Akuszerek. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólném Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. B. m. b. r. (z datą: Warszawa 15/27 XII 1838),
74016 Instrukcija Wietierinarnomu Assiesoru. Instrukcija Wietierinarnomu Assiesoru Wraczebnoj Uprawy. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya dla Assesora Weterynaryi przy Urzędzie Lekarskim. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólnem Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. B. m. b. r. (z datą: Warszawa 15/27 XII 1838),
74015 Instrukcija Farmacewticzeskomu Assiesoru. Instrukcija Farmacewticzeskomu Assiesoru Wraczebnoj Uprawy. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya Dla Assessora Farmacyi w Urzędzie Lekarskim. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. B. m. b. r. (z datą: Warszawa 15/27 XII 1838).,
74014 Instrukcija gubiernskomu akuszeru. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł pol ski:) Instrukcya dla akuszera gubernijalnego. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. B. m. b. r. (z datą: Warszawa 15/27 XII 1838),
74013 Instrukcija gorodskomu akuszeru. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya dla akuszera miejskiego Przejrzana przez Radę Lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólném Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. B. m. b. r. (z datą: Warszawa 15/27 XII 1838),
74012 Instrukcija dla g. Agientow. Instrukcija dla g. Agientow pierwago i jedinstwiennago w Impierii Rossijskago Obszczestwa iskluczitielno strachowanija żyzni pod wys. utw. firmoju: Rossijskoje Obszczestwo zastrachowanija kapitałow i dochodow utwierżdiennoje w 1835 g. w S. Pietierburgie Gławnoje agentstwo dla Carstwa Polskago i Siewiero-Zapadnago kraje w g. Warszawie s otdielenijem w Wilnie. Wilna, piecz. w tip. O. S. Blumowicza, 1882,
74011 Instrukcija g. agientam. Instrukcija g. agientam Obszczestwa wzaimnago strachowanija żyzni Nju—Iork. New York Life Insurance Company. (Tytuł polski:) Instrukcya dla p. agentów Towarzystwa Wzajemnego Ubezpieczenia na życie New-York. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1894,
74010 Instrukcija. Instrukcija agientam. (Warszawskoje Strachowoje ot Ognia Obszczestwo). Warszawa, Tip. K. Kowalewskago, 1887,
74009 Instrukcii o primienienii. Instrukcii o primienienii prawił pieriewozki i tarifa k priamomu towarnomu soobszczeniju Moskowsko-Warszawsko Żeleznodorożnago sojuza. (Moskowsko-Warszawskij żelezno-dorożnyj sojuz). Warszawa, w Tip. S. Lewentala, 1875,
74008 Instrukcii o primienienii. Instrukcii o primienienii prawił pieriewozki i tarifa k priamomu towarnomu soobszczeniju Kijewo-Warszawskago żelezno-dorożnago sojuza. (Kijewo-Warszawskij Żeleznodorożnyj Sojuz). Warszawa, w Tip. S. Lewentala, 1876,
74007 Instrukcii dla priepodawatielej. Instrukcii dla priepodawatielej w Institutie Pierwonaczalnych Uczitielej. (Tytuł polski:) Instrukcye do wykładu nauk w Instytucie Nauczycieli Elementarnych. (Warszawa, po 1843),
74006 Instrukcii (Wriemiennyje) dla priepodawanija. Wriemiennyje Instrukcii dla priepodawanija nauk w wyższych realnych liczebnych zawiedienijach. (Tytuł polski:) Instrukcye tymczasowe do wykładu nauk w szkołach wyższych realnych. Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1845,
74005 Instrukcii dla czinow. Instrukcii dla czinow wriemiennago wraczebnopolicejskago Komitieta i ispołnitielnoj policii, po nadzoru za prostitucieju w Warszawie. (Warszawa, 1874);
74004 Instrukcii. Instrukcii po raznym czastiam w Impieratorskoj Wilenskoj Miediko-chirurgiczeskoj Akadiemii. Wilno, w tipografii O. Gliksbierga, 1835,
74003 Instructions. Instructions et priéres pour le Jubilé, 1826,
74002 Instructiones. Instructiones Tyronibus pro sodalitio Beatiss. Virginis Mariae certantibus, ad ediscendum propositae. In typograf. Poczajowiensi. O. S. B. M., Anno 1811,
74001 Instruction.
74000 Instructio. Instructio de sacra scriptura ex variis auctoribus collecta. Superiorum permissu. Vilnae, in typographia ad dom.: Congr. mis. in Monte Salvatoris, 1810,
73999 Instructio Generoso Samueli Grudziecki. Instructio Generoso Samueli Grudziecki S. R. M. aulico et secretario, ad Serenissimum Hispaniarum Indiarumque Regem nuncio, data Varsoviae, die XVI Aprilis, Anno MDCXII (Moskwa, 1847);
73998 Instructio. Instructio pro Archipresbyteris Dioecesis Vratislaviensis (1808);
73997 Institutum. Institutum fratrum ordinis praedicatorum (Vilnae, 1811);
73996 Institutiones.
73995 Institutiones. Institutiones theologiae moralis usui sacerdotum (Vilnae, 1833),
73994 Institutiones. Institutiones theologiae moralis ad usum ecclesiasticorum (Vilnae, 1809—1810);
73993 Institutiones. Institutiones Theologiae dogmaticae in compendium redactae (Vilnae, 1833);
73992 Institutiones theologiae. Institutiones theologiae dogmaticae (Vilnae, 1808);
73991 Institutiones styli. Institutiones styli utriusque.... (Polociae, 1800);