Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
36344 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła Trzeciego Zakonu świeckiego Św. Ojca Franciszka zreformowana przez Papieża Leona XIII. Kraków, nakł. Józ. Bieńkowskiego, druk. Czasu, 1896,
36345 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła życia Braci Mniejszych s. o. Franciszka z testamentem jegoż. Od świętéj Stolicy Apostolskiéj potwierdzona za dozwoleniem Starszych przedrukowana Roku Pańskiego 1760. W Lwowie w Drukarni Jana Szlichtyna (!) J. K. MCi Typografa. Kraków, druk. Czasu, 1857,
36346 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła życia Braci i Siostr pokutuiących Trzeciego Zakonu Świętego Oyca Frańciszka. Przedrukowana za pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, druk. Biblioteki Chrześcijańskiej, 1828,
36347 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła życia dla braci i sióstr pokutujących świętego ojca Franciszka Seraficznego żyjących w świecie złagodzona przez Papieża Leona XII (! mylnie, na okł.: XIII). Kraków, nakł. o. Krescentego kapucyna, druk. Czasu, 1884,
36348 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła życia dla braci i sióstr pokutujących świętego ojca Franciszka seraficznego żyjących w świecie złagodzona przez Papieża Leona XIII. Kraków, nakł. O. Krescentego kapucyna, druk. Czasu, 1885,
36349 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Reguła i życie Braci Mniejszych Zakonu S. O. Franciszka. Za pozwoleniem Zwierzchności przedrukowana. Warszawa, 1802,
36350 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Święty Franciszek z Asyżu za życia i po śmierci, przekład z francuzkiego. Warszawa, nakł. ks. Antoniego Smolińskiego, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1890 (tak na karcie tyt., na okładce: 1891),
36351 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Godzinki o świętym Ojcu i patryarsze zakonu Franciszku Serafickim. Biała, druk. R. Zamarskiego, (1883),
36352 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Historya o znalezieniu ciała Św. Franciszka z Assyżu, z przeznaczeniem nabożeństwa ku tej pamiątce w dzień 12 Grudnia przez kapłana tegoż ojca św. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1830,
36353 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Kazanie na uroczystość św. Franciszka seraficznego, miane w Osieczny, 1823. Rawicz, 1824,
36354 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Koronka z modlitw św. O ... Kraków, nakł. M. Anielskiej, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
36355 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Nabożeństwo do św. Franciszka Serafickiego (z Assyżu), zawierające solenną nowennę, litanię, officium oraz odpowiednie modlitwy. Warszawa, Niemiera, 1891,
36356 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Nowenna do Serafickiego św. Ojca Franciszka odprawiana w Rzymie w kościele Zakonu Braci Mniejszych (Ara-coeli). Kraków, druk. Czasu, 1896,
36357 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Odpusty w kościołach zakonnych świętego Franciszka Serafickiego wyznawcy. Wydanie drugie. Kraków, Wal. Wielogłowski, 1861,
36358 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Pamiątka obchodu siedemsetnej rocznicy narodzin Świętego Franciszka z Assyżu. Kraków, nakł. K. Jędrkiewicza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
36359 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Pieśń nowa o Świętym Franciszku, nóta jak o (Marii Pannie) Gidelskiéj. Wadowice, druk. Fr. Fołtyna, 1885,
36360 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Pieśni o św. Franciszku Seraficznym. Kwidzyn, druk. Kantera, (1864),
36361 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Porcyunkuła, czyli Skarb łaski serafickiego nabożeństwa Ś. Ojca Franciszka, z nowo przyłączonemi wielkiemi odpustowemi modlitwami. Wadowice, nakł. i druk. J. Pokornego i Sp., 1863,
36362 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Porcyjunkula czyli skarb laski seraficznego nabożeństwa Św. Ojca Franciszka. Kraków, nakł. Księgarni Katolickiej Władysława Miłkowskiego, Druk. Związkowa, 1886,
36363 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Sposób zycia pokutnego na świecie w trzecim zakonie Seraficznego Św. O. Franciszka z objawienia boskiego ustanowionym, od Stolicy Apostolskiej przez wielu św. Papieży potwierdzonym i nadaniem osobliwych łask, przywilejów i odpustów św. udarowanym, dla zbawiennej chęci niektórych na świecie żyjących ludzi, a chcących w tym zakonie pokutę do śmierci czynić, Bogu służyć i duszę zbawić, do druku w prowincyi wielkopolskiej OO. Reformatów za dozwoleniem Zwierzchności podany, roku od Narodzenia Chrystusa, który grzeszników przyszedł do pokuty wzywać, 1780. Powtórnie przedrukowany 1823.
36364 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Krótki życiorys Ś. O. Franciszka Serafickiego. Kraków, nakł. o. Krescentego kapucyna, druk. Czasu, (1884),
36365 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Żywot świętego Franciszka z Assyżu z dodaniem litanji i modlitw. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
36366 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Żywot św. Franciszka z Asyżu, z 8 obrazkami. Warszawa, Zaleski, 1899,
36367 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226).
36368 Franciszek Caracciolo św. (1563—1608).
36369 Franciszek od Dzieciątka Jezus karmelita bosy.
36370 (Franciszek de Hieronymo św.; 1643—1716). Krótka wiadomość o życiu świętego Franciszka de Hieronymo kapłana Professa Towarzystwa Jezusowego przez Jego Świątobliwość Grzegorza XVI. d. 26 Maja 1830 w poczet Świętych policzonego. Lwów, druk. J. Schnaydera, 1840,
36371 (Franciszek de Hieronymo św.; 1643—1716).
36372 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). (Deklaracja praw politycznych dla mieszkańców krajów Korony Cesarstwa Austriackiego, z datą: Ołomuniec 4 III 1849, po niemiecku i polsku, inc: „Verordnen für die nachbenannten Kronländer...”, „Dla następujących krajów...”),
36373 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). Konstytucya Cesarstwa Austryackiego. (Z datą: Ołomuniec 4 III 1849),