Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75691 Izsledowanija. Izsledowanija w Carstwie Polskom po wysoczajszemu powieleniju proizwiediennyja pod rukowodstwom Senatora Statsiekrietarja Milutina, 1863. Tom pierwyj. Priedpołożenija ob ustrojstwie kriestian i sielskich gmin. S. Pietierburg, b. r. (1863),
75686 Izraelita. Pismo poświęcone przyjaciołom postępu. (Wychodziło dwa razy w miesiącu). Kraków, właściciel, wydawca i główny współpracownik Atanazy Silberstein, redaktor odpowiedzialny Max Pniower, druk. K Budweisera, 1870 (nr 1 z 11 I — nr 6 z 22 IV),
75687 Izraelita. Organ stowarzyszenia Szomer Israel. (Wychodził co drugi tydzień). Lwów, redaktor odpowiedzialny J. Emanuel Fränkel, wydawca: Stowarzyszenie Szomer Israel, druk. Ch. Rohatyn, 1884 (nr 1 z 5 XI) — 1886 (ostatni nr 15 z 13 VIII),
75688 Izraelita.
75689 Izraelita. Izraelita (od r. 1898 z podtytułem: Czasopismo tygodniowe; na karcie tytułowej rocznika 1866: Izraelita pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu, w 1. 1869—1878 podtytuł: Organ poświęcony sprawom religii i oświaty, w r. 1879 bez podtytułu, od r. 1881 ? podtytuł: Pismo Tygodniowe redagowane przez S. H. Peltyna, w r. 1895: Pismo tygodniowe redagowane i wydawane przez S. H. Peltyna, od r. 1898: Czasopismo tygodniowe wychodzi pod kierunkiem literackim N. Sokołowa). Warszawa, redaktor S. H. Peltyn (od nru 7 r. 1871: redaktor i wydawca S. H. Peltyn; od nru 20 r. 1895: za redaktora i wydawcę Bronisław Peltyn, od nru 40 r. 1896: wydawczyni Salomea Peltynowa, redaktor Bronisław Peltyn, od r. 1898 nadto: pod kierunkiem literackim N. Sokołowa), druk. F. Baumritera i I. Rotblata (od nru 14 r. 1867: druk. J. Goldmana, od r. 1871: w Drukarni i Litografii Ch. Keltera, od nru 6 r. 1871: druk. J. Goldmana, od r. 1876: M. Ziemkiewicza, od nru 42 r. 1877: M. Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego, nry 1—6 r. 1879: druk. W. Dębskiego, od nru 7 r. 1879: M. Ziemkiewicza i Wikt. Noakowskiego, od nru 21 r. 1884: Michała Ziemkiewicza, od nru 27 r. 1886: M. Lewińskiego, od nru 31 r. 1886: Michała Ziemkiewicza, od nru 5 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 38 r. 1888: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od nru 40 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 31 r. 1889: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od r. 1890: J. Filipowicza, dawniej Bergera, od r. 1895: w Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki), rok I: 1866 (nr 1 z 8 (20) IV) — 1900 (i dalej do r. 1915), w nrze 13 z 17 (29) III r. 1867 wiadomość o czasowym zawieszeniu pisma, nr 14 ukazał się 22 VIII (4 IX) 1867 r.,
75690 Izraelita polski. Izraelita polski. Warszawa, 1830—31.
75685 Izraelita (Stary). Stary Izraelita. Rzecz w języku hebrajskim przez starego Izraelitę w małem miasteczku polskiém osiadłego wypracowana, a przez syna tegoż w ięzyku polskim przerobiona. B. m. b. r. (ok. 1825),
75682 Izraelicka. Izraelicka gmina w Krakowie,
75684 Izraelicka gmina w Warszawie.
75683 Izraelicka gmina w Wadowicach.
75677 Izraelici.
75678 Izraelici, polscy. Izraelici, polscy i ich do kraju stosunek. (Odb. z Gońca). Lwów, druk. Z. Winiarza, 1863,
75679 Izraelici z Pragi. Izraelici z Pragi zapraszają Rodaków na Nabożeństwo za pomyślność Ojczyzny odbyć się mające w dniu 13 bm. to jest w Niedzielę o godz. 10 rano w Synagodze Pragskiej. B. m. b. r. (Warszawa, 1861),
75681 Izraelici (Wyborcy). (Odezwa wzywająca do głosowania na dra Maksym. Machalskiego). B. m. (Kraków) b. r. (1879), druk. F. Pobudkiewicza,
75680 Izraelici (Współwyborcy). (Apel o głosowanie na dra Andrzeja Rydzowskiego i dra P. Weigla). Kraków, druk. Czasu, 1879,
75676 Izraeli (d') Izaak.
75675 Izrael Jerzy.
75674 Izopolski Władysław.
75672 Izopolski Erazm ks. (ur. 1812?). Duma z dum ukraińskich. Pieśni lirnika o ukraińskiem kozactwie przez ... Warszawa, W drukarni Gazety Codziennej, 1858,
75673 Izopolski Erazm ks. (ur. 1812?).
75671 Izolta.
75670 Izokrates.
75668 Izmienienija. Izmienienija cen w aptekarskoj taksie objazywajuszczija na 1855/6 god. — Zmiany cen w taksie lekarstw obowiązujące na rok 1855/6,
75669 Izmienienija. Izmienienija (Utwierżdiennyja 11 (23 ) Maja 1866 goda w 134 Zasiedanii Uczrieditielnago Komitieta) i dopołnienija Instrukcii, izdannoj w razwitie położenija 1859 goda o Riekrutskoj w Carstwie Polskom powinnosti. (Tytuł polski:) Zatwierdzone 11 (23) Maja 1866 roku na 134 posiedzeniu Komitetu Urządzającego, zmiany i dopełnienia Instrukcyi wydanej w rozwinięciu Ustawy z roku 1859 o powinności Zaciągowej w Królestwie Polskiem. Warszawa, w Tipografii S. Orgielbranda, 1866,
75667 Izmajłow R.
75666 Izmaiłow Aleksandr J. (1779—1831).
75665 Izmail Pasza (1805—1861).
75664 Izmael Er-Raschydl. Izmael Er-Raschydl powiastka obrazowa z nad brzegów Nilu. Kraków, druk. Józefa Czecha, 1851,
75663 Izłożenije. Izłożenije priczin pobudiwszych k dopołnieniju postanowlenij otnositielno szkolnoj discypliny (Warszawa, 1836);
75662 Izłożenije (Kratkoje). Kratkoje Izłożenije praw i objazannostiej kriestjan i dworowych ludiej wyszedszych iz kriepostnoj zawisimosti. Mińsk, 1861,