Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
42616 Hanusz Jan (1858—1887). O kilku najnowszych pracach nad językiem Rusinów. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1884,
21767 Czerkawski Euzebiusz (prof. Uniw. Lwowskiego; 1822—1896). Rozprawy i wnioski komisyi, po wołanej w r. 1879 przez galicyjską Radę szkolną krajową do zbadania sprawy re formy gimnazyów. (Odb. z Przewodnika Nauk. i Liter.). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1882,
21769 Czerkawski Euzebiusz (prof. Uniw. Lwowskiego; 1822—1896). Uwagi o nauce języka niemieckiego w gimnazyach i szkołach realnych z językiem wykładowym polskim i ruskim. (Odb. z Przewod. Nauk. i Liter.). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1880,
63408 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Wawrzyniec Puttkamer, 1794—1850. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1880,
79953 Jasiński Władysław (1827—1903). Jakie leczenie suchot daje najpomyślniejsze rezultaty napisał Dr. Jasiński. Rzecz czytana na 5 tegoroczném posiedzeniu Towarzystwa lekarzy Galicyjskich. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1879,
63376 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego przez... (Odb. z Gazety Lwowskiej w 100 egzemplarzach). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1878,
46981 Hołowkiewicz Emil (1839—1892). Flora leśna i przemysł drzewny w Galicyi. Z powodu tegorocznej Rolniczo-Przemysłowej Wystawy na polecenie Wysokiego c. k. Namiestnictwa napisał ... c. k. komisarz lasowy. Czysty dochód przeznacza się na zalesienie lotnych piasków w powiecie Niżańskim, a szczególnie okolic miasteczka Ulanowa. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1877,
17290 Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943). Uniwersytet a Nauka. Mowa wygłoszona przy rozpoczęciu roku szkolne go 1877/8 w sali Uniwersytetu lwowskiego dnia 1 Paźdż. 1877 roku, przez Prof. Dra ... we Lwowie. Przedruk z Przewodnika naukowego i literackiego. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1877,
5749 Baranowski Bolesław Adam (1844—1916). Sprawa wznowienia stałej komisyi naukowej wybranej z łona Rady Szkolnej Krajowej. C. K. Rada Szkolna Krajowa. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, (ok. 1900),
63382 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Aleksander Kremer, przez... (Odb. z Gazety Lwowskiej). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, (1880),
43549 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Wspomnienia z podróży do Delf i wykopaliska ekspedycyi francuskiej. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego z r. 1896). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego,
86566 Kalendarze. Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1868. Lwów, druk. Winiarza.
87137 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1868. Lwów, druk. Winiarza;
83481 K. B. Pamięci Juliusza Słowackiego. Lwów, druk. Winiarza, b. r. (z datą 3 IV 1866),
105863 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). List otwarty do Jerzego hr. Borkowskiego. Lwów, druk. Winiarza, 1885,
22635 D. Henryk (woźny Towarzystwa Muzycznego). Powinszowanie. Lwów, druk. Winiarza, 1871,
3638 Atlas Jacob. Sätze aus den Rechts- und Staats-Wissenschaften, welche... zur Erlangung der Juridischer Doctorswürde an der... Universität zu Lemberg... verkundigen wird. Lwów, druk. Winiarza, 1861,
9848 Brak. Brak taktu narodowego. (Przedruk z Przeglądu Powszechnego, przekład z Sowriemiennika: Narodnaja bieztaktnost'). Lwów, druk. Winiarza, 1861,
75257 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). Mowa religijna miana na grobie ś. p. Ambrożego Poradowskiego, d. 8 Maja 1861 r. w Stanisławowie. Lwów, druk. Winiarza, 1861,
50226 Kantyczka. Kantyczka czyli Dokładny Zbiór pieśni kościelnych i domowych na Adwent i Boże Narodzenie, na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych. Lwów, druk. Winiarza, 1859,
49762 Kamiński Julian Aleksander Sulima (1805—1860). Program i ogłoszenie przedpłaty na nowe dzieło pod tyt. Skarbiec polski. Lwów, druk. Winiarza, 1859,
49185 Kallenbach Henryk Wilhelm Antoni (1818—1895). Spis książek do nabycia w księgarni H. W. Kallenbacha we Lwowie przy placu dykasteryalnym I. 41. Nr. 1 do 5. Lwów, druk. Winiarza, 1853—54,
4287 B. H. Der Brand von Krakau am 18, 19, 20 und 21 Juli 1850, dessen kurzgefasste Schilderung sammt Gedichte vom H. B. Lwów, druk. Winiarza, 1850,
14121 Chiliński (Hiliński) Antoni (afiszer teatr.). Powinszowanie afiszera teatralnego na rok nowy 1871. Tekst polski i niem. (pt. Glückwunsch...). Lwów, druk. Winiarza,
14122 Chiliński (Hiliński) Antoni (afiszer teatr.). Życzenia na nowy rok 1863. Lwów, druk. Winiarza,
10038 Bratkowska Antonina z Mrozowickich. Uczucia i igraszki, z przedmową W. Hanna wydawcy. Lwów, druk. Wichmana, 1801,
83423 K. Wiersz do JW. Hr. Ignacego Skarbka w dzień zaślubienia z JW. Ludwiką Potocką starościanką sokolnicką przez K. Lwów, druk. Weidmana,
60183 Dzbański Stanisław inż. Wykład w sprawie exploatacyi torfowiska w Dublanach na zgromadzeniu Towarzystwa politechnicznego, podług stenograficznych zapisków. Lwów, druk. W. Manieckiego, 1896,
35599 Florentyna i Wanda. Sekreta doświadczone smażenia konfitur i soków oraz robienia konserw, kompotów, kremów i galaret owocowych, zebrane przez... Lwów, druk. W. Manieckiego, 1869,
60006 Dylewski Marian. Jak u nas dźwigać rolnictwo i przemysł. Komunikacye, koleje, Drohobycz. Lwów, druk. W. Manieckiego, 1868,