Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74080 Instrukcija naczalniku. Instrukcija naczalniku distancii i jego pomoszczniku Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr 36. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74079 Instrukcija dla naczalnikow. Instrukcija dla naczalnikow stancij. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74078 Instrukcija wojennym naczalnikam. Instrukcija wojennym naczalnikam w Carstwie Polskom. (Z datą: 8 (20) stycznia 1864),
74077 Instrukcija obszczaja, dla naczalnika. Instrukcija obszczaja, dla naczalnika diepo na stancii Briest. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74076 Instrukcija starszemu maszynistu. Instrukcija starszemu maszynistu (kontroleru tiagi) Łodzinskoj-Fabrycznoj żeleznoj dorogi Nr. 27. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74075 Instrukcija dla maszynistow. Instrukcija dla maszynistow podjezdnych żeleznodorożnych putiej. (Tytuł polski:) Instrukcja dla maszynistów dróg żelaznych wąskotorowych. Warszawa, druk. Fr. Karpińskiego, 1899,
74074 Instrukcija maszynistam. Instrukcija maszynistam i pomoszcznikam maszynistow Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj żeleznych dorog. Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1880,
74073 Instrukcija wagonnomu mastieru. Instrukcija wagonnomu mastieru Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr 40. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74072 Instrukcija dorożnomu mastieru. (Iwangorodo-Dombrowskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1885,
74071 Instrukcija dorożnym mastieram. (Priwislanskija żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. Osipa Sikorskago, 1890,
74070 Instrukcija dorożnym mastieram. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dozorców odstępu. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74069 Instrukcija magazynieram. Instrukcija magazynieram i wiesowszczikam Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj żeleznych dorog. Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1881,
74068 Instrukcija łampowszczikam. Instrukcija łampowszczikam Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr. 32. Warszawa, pieczatano w Tipogr. Cz. Przibylskago, 1881,
74067 Instrukcija dołżnostnym licam. Instrukcija dołżnostnym licam Russkago Obszczestwa Lubitielej sceniczeskago iskusstwa w Warszawie. Warszawa, Tipografija K. Kowalewskago, 1884,
74066 Instrukcija obwodowomu lekariu. Miedicinskim Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommisii Wnutriennich i Duchownych dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya dla Lekarza Obwodowego. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na po siedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. (Z datą: Warszawa 15/27 XII 1838),
74065 Instrukcija gorodskomu lekariu. Miedicinskom Sowietom razsmotriennaja i odobriennaja na obszczem zasiedanii Prawitielstwiennoj Kommissii Wnutriennich i Duchownych Dieł i Narodnago Proswieszczenija. (Tytuł polski:) Instrukcya dla lekarzy Miejskich. Przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego (z datą: Warszawa, 15 (27) XII 1838),
74064 Instrukcija Gorodskomu Lekariu. Instrukcija Gorodskomu Lekariu w g. Warszawie, (Tytuł polski:) Instrukcya Dla Lekarze Miasta Warszawy. B. m. b. r. (z datą: Warszawa, 15/27 XII 1838),
74063 Instrukcija dla prakticzeskich kursow. Instrukcija dla prakticzeskich kursow dramy i komiedii Warszawskich Prawitielstwiennych Tieatrow. (Tytuł polski:) Instrukcja dla Szkoły aplikacyjnej dramatu i komedji przy teatrach Rządowych Warszawskich. (Warszawa, 1900),
74062 Instrukcija o kontrolirowanii. Instrukcija o kontrolirowanii i poswidietielstowanii rabot ispołniennych riemieslennikami masterskich, wysyłajemymi na liniju Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74061 Instrukcija kontroleru. Instrukcija kontroleru wagonow Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr. 29. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74060 Instrukcija kontroleru. Instrukcija kontroleru dwiżenija Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr 37. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74059 Instrukcija Instrukcija dla objezdnago kontrolera. Instrukcija Instrukcija dla objezdnago kontrolera Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74058 Instrukcija kontroler-miechaniku. Instrukcija kontroler-miechaniku tielegrafa Łodzinskoj-Fabricznoj Żeleznoj dorogi Nr. 28. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74057 Instrukcija dla starszych konduktorow. Instrukcija dla starszych konduktorow i konduktorow Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74056 Instrukcija dla starszych konduktorow. (Tytuł polski:) Instrukcya dla nadkonduktorów. Warszawa, Druk. i Lit. M & S. Breslauer firma „Rundo", 1900,
74055 Instrukcija dla mładszych konduktorow. (Tytuł polski:) Instrukcya dla konduktorów. Warszawa, Druk. i Lit. M. & S. Breslauer firma „Rundo", 1900,
74054 Instrukcija dla starszych konduktorow. Instrukcija dla starszych konduktorow Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tipografii Iwana Noskowskago, 1881,
74053 Instrukcija komitetu. Instrukcija komitietu sbieriegatielno wspomagatielnoj kassy służaszczich Obszczestwa Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Cz. Przibylskago, 1894,
74052 Instrukcija komitetu. Instrukcija komitietu i czlenam Pietrokowskago Obszczestwa Wiełosipiedistow. (Tytuł polski:) Instrukcya dla Komitetu i członków Tow. Cyklistow w Piotrkowie. Warszawa, druk. Al. Pajewskiego, (1896),
74051 Instrukcija juridiczeskoj Kommissii. Instrukcija juridiczeskoj Kommissii w Carstwie Polskom. B. m. b. r. (1865),