Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75749 J. Eine alte Sage und eine neue Geschichte. An Se Majestät Nicolaus I. Kaiser aller Reussen König von Polen. Aus dem Polnischen. Krakau, Verlag von Julius Wildt, Druck und Papier von Heinrich Richter, 1848,
75750 J. Warszawianka. Dnia 17 kwietnia 1794 roku. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
75751 J. Znakomitość. Nowella Oryginalnie napisana przez J. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1874,
75752 J.
75837 J z N. S.
75745 Iżykowski E. (pisarz sądu gm.).
75729 Iżycki Władysław.
75717 Iżycki Władysław (zm. 1867). Abecadło historyczne dla grzecznych dzieci, ułożył... Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
75718 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nie będziesz miał Bogów cudzych przedemną. Pierwsze przykazanie Boże. Rozmowa Macieja Choiny z Puław z Ojcem Makarym. Z notatek pozostałych po tym ś. p. ks. plebanie. Wypisał i ogłosił ... Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
75719 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ksiądz Makary. Opowiadanie Macieja Choiny z Puław, napisał ... Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1864,
75720 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nouvelle méthode emblématique d'enseigner la grammaire françoise élémentaire aux enfans (!) à l'aide des couleurs et des figures géometriques par ... Cracovie, impr. Stanislas Gieszkowski, 1838,
75721 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ojcze nasz na cześć N. Maryi Panny Kalwaryjskiej przez ... Kraków, w Drukarni c. k. Uniwersytetu, nakł. autora, 1853,
75722 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ojcze Nasz na cześć N. Maryi Panny przez ... Kraków, w drukarni c. k. Uniwersytetu, nakł. Autora, 1853,
75723 Iżycki Władysław (zm. 1867). Krótki rys historyi polskiéj dla młodzieży pracującej. Streścił ... Kraków, nakł. Jana Nepomucena Hanickiego, szewca, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1861,
75724 Iżycki Władysław (zm. 1867). Siła, czyli ruch wirowy jako pośrednik między światem ziemskim i duchowym. Wydane staraniem i nakładem Leona Trembowolskiego. Kraków, druk, c. k. Uniwersytetu, 1853,
75725 Iżycki Władysław (zm. 1867). Słowo wiary, jako część druga pisemka pod nazwą Siła czyli ruch wirowy itd. przez... Wadowice, nakł. autora, druk. Jos. Pokornéj wdowy, 1853,
75726 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nowy obrazowy sposób uczenia dzieci grammatyki elementarnej za pomocą kolorów i figur jeometrycznych przez ... Kraków, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1838,
75727 Iżycki Władysław (zm. 1867). Wianki krakowianek, wierszem za rok 1861, przez ... Kraków, 1860,
75728 Iżycki Władysław (zm. 1867).
75716 Iżycki Antoni (1742—1816).
75715 Iżycka Franciszka (imię zakonne: Augustyna; 1788—1868).
75746 Izys Polska. Izys Polska, czyli Dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. (Miesięcznik). Warszawa, nakładca i wydawca Gracjan Korwin (od nru 10 t. 6 z r. 1821: Antoni Lelowski), druk. N. Glücksberga (od nru 1 t. 1 z r. 1826: druk. Józefa Węckiego), 1820 (nr 1 z marca) — 1827/28 (ostatni nr 12 z grudnia 1828), w r. 1825 — przerwa w wydawnictwie,
75744 Izydorius Artojas.
75743 Izydor z Sewilli św. (560—636).
75742 Izydor Pelusiota św. (ok. 360—431 lub 451).
75731 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Godzinki na cześć św. Izydora patrona rolników. Wadowice, czcionkami Franciszka Foltyna, 1879,
75732 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Szwentas Izydorius-Artojas. Isz linkiszka pergulde K. M. Wilnuj, spaustuwej A. Marcinowska, 1859,
75733 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o św. Izydorze. Kraków, nakł. Wielogłowskiego,
75734 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o św. Izydorze, oraczu. Wilno, 1861,
75735 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o świętym Izydorze patronie rolników. Warszawa, w Drukarni u ś. Krzyża, 1846,