Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
36222 France. La France, la Pologne, et le prince Napoléon Bonaparte (Bruxelles, 1868);
36223 France. La France et les Polonais (Strasbourg, 1875);
36224 France. La France, le Prince Couza et la liberté en Orient. Paris, chez les Principaux Libraires, 1864,
36225 France. France et Russie par un démocrate. Paris, E. Dentu éditeur, typ. de Cosson et Comp., 1863,
36226 France Anatol (właściwie: Thibault Anatole; 1844—1924).
36227 France Jules. Serja księżycowa. Lili. Baśń czarodziejska. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1896,
36228 Francek z Bąkowa. Francek z Bąkowa przesyła swoim wiernym, którzy się 3 marca b. r. przyczynili do jego upadku, pozdrowienie, podziękowanie i pożegnanie się. Kraków, nakł. i druk. Wł. L Anczyca i Sp., b. r. (1891),
36229 Francensbad.
36230 Francensbrun.
36231 Frances Immanuel (1618—1703), Prozodya hebrajska wydał z objaśnieniami Henryk Brody. Kraków, nakł. wydawcy, druk. J. Fischera, 1892,
36232 Francesco (pseud.).
36233 Franchi Aleksander (kardynał; 1819—1878).
36234 Franchomme Auguste (1808—1884).
36235 Francia (di) Annibal Maria ks. Modlitwa do serca Pana Jezusa o dobrych pracowników w winnicy Pańskiej. Ułożył... kanonik w Messynie. Kraków, nakł. Wł. Miłkowskiego, druk. A. Słomskiego i Sp., 1896,
36236 Francillon Robert Edward (ur. 1841). Korneljusz Heiling dziwak zegarmistrz historja rzeczywista na zmyśleniu oparta przez... Z angielskiego tłumaczył S. O. Lwów, nakł. Dziennika Polskiego, 1887,
36237 Francisci Jan.
36240 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 3 IX 1800 o zasadach opłacania przez Żydów podatku świeczkowego; po niem. i pol., inc: „Um den im Jahr 1798...”, „Chcąc żydowskie swiczkowe...”),
36241 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 16 X 1800 o utworzeniu powszechnej szlacheckiej matrykuły; po niem. i pol., inc: „Um das Vorrecht...”, „Chcąc prawo szlachcie...”),
36242 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 28 II 1801 o podatku klasowym; po niem. i pol., inc: „Es ist Jedermann bekannt...”, „Wiadomo iest wszystkim...”),
36243 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 5 III 1801 w sprawie miar i wag; po niem. i pol., inc: „Um unseren geliebten Unterthanen ...”, „Celem zasłonienia Naszych ulubionych poddanych...”),
36244 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 24 III 1801 uchylający rozporządzenie z 20 IX 1794 wstrzymujące wypłaty obywatelom krajów będących w wojnie z Monarchią Austriacką; po niem. i pol., inc: „Da der Friede...”; „Gdy pokój z Rzecząpospolitą Francuzką...”),
36245 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 4 IV 1801 w sprawie licytacji; po niem. i pol., inc: „Unsere auf die Handhabung...”, „Uwaga Nasza na wymiar...”),
36246 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 17 IV 1801 przedłużający termin założenia ksiąg gruntowych; po niem. i pol., inc: „Durch das für Ostgalizien...”, „Przez ustawy cywilne w roku 1797...”),
36247 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 15 V 1801 ustanawiający nowy termin wymiany bankocetlów wydanych 1 VIII 1796; po niem. i pol., inc: „In dem Bankozettelpatente...”, „W Uniwersale względem Bankocetlów...”),
36248 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 20 V 1801 o bankowych obligacjach; po niem. i pol., inc: „Nachdem Wir bei dem nunmehr hergestellten Frieden ...”, „Gdy przy zawartym teraz Pokoju ...”),
36249 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 26 VIII 1801 w sprawie poprawy drobnej monety; po niem. i pol., inc: „Die lange Dauer...”, „Ciąg długiey i tak kosztowney...”),
36250 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 18 XII 1801 rozpisujący nadzwyczajny podatek; po niem. i pol., inc: „Wir haben Unseren...”, „Przeszłorocznym już uniwersałem...”),
36251 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 18 XII 1801 o saletrze i wyrobie prochu; po niem. i pol., inc: „Die Bedürfnisse und das Beste...”, „Potrzeby i dobro kraiu...”),
36252 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 2 I 1802 o utworzeniu loterii; po niem. i pol., inc: „In dem Patente...”, „Uniwersałem pod 28ym Sierpnia...”),
36253 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 15 III 1802 o nowo wybitych siódmakach; po niem. i pol., inc: „Bereits durch das Patent...”, „Już w Patencie...”),