Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
92681 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Series abbatum coenobii Byszoviensis seu coronoviensis ordinis cisterciensis. Wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1887,
92687 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Suffragia monasterii Mogilnensis ordinis Sancti Benedicti wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1887,
92624 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Compilatoris veteris. Trzemesznensis fragmenta. Wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1887,
92630 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Excerpta e libro mortuorum Monasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis. Wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1887,
92649 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Liber mortuorum monasterii Andreoviensis ordinis Cisterciensis wydał Dr. ... dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1887,
92660 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Miracula Venerabilis patris Prandothae episcopi Cracoviensis wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z IV tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1884,
92665 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). De pincerna ducis Poloniae a morte liberato. Mors et miracula beati Verneri episcopi Plocensis. Translatio sancti Floriani I—III. Miracula beatae Hedwigis Reginae Poloniae. Wydał Dr. ... Dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z IV tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1884,
92669 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Prussica wydał Dr. ... (Odb. z IV tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1883,
87510 Katalogi. Katalog Muzeum imienia Lubomirskich. Muzeum otwarte codziennie prócz Poniedziałku i dni Świątecznych, rano od g. 10 do 1, popołudniu we Wtorek i Piątek od 3 do 5. Wejście bezpłatne. Lwów, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1877,
78934 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Zdania ze wszystkich umiejętności prawniczych i politycznych które po odbyciu egzaminów ścisłych ... publicznie bronić będzie, celem otrzymania stopnia doktora praw na c. k. wszechnicy Franciszka I we Lwowie dnia 11 Maja 1867 o godzinie 4 po południu w sali promocyjnej. Lwów, druk. Zakładu Narodowego im Ossolińskich, 1867,
2667 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. O siedmiu boleściach Matki Boskiéj siedm. krótkich uwag. Na korzyść szpitaliku ubogich dzieci. Lwów, druk. Zakładu Narod. Ossolińs., 1849,
2672 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Droga krzyżowa. Lwów, Druk. Zakładu Narod. Ossol., 1849,
81286 Jełowicki Mikołaj (1794—1867). Zakonnica, Powieść z naszych czasów przez ... (Odb. z Dziennika Literackiego). Lwów, druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, nakł. Wojciecha Manieckiego, dzierżawcy tejże drukarni, 1854
92064 Kazanie przy rozpoczęciu. Kazanie przy rozpoczęciu trzechdniowego nabożeństwa za uciemiężony kościół w rosyjsko-polskich prowincjach i we Włoszech, w Archikatedrze lwowskiej obrz. łać. dnia 9 lutego 1868. Lwów, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1868,
60425 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Kronika domowa Dzieduszyckich. Odbita w dwustu exemplarzach nakładem familii dla własnego użytku. Lwów, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1865,
48874 Kalicki Bernard (1840—1884). Przewodnik wystawy Starożytniczej Lwowskiej, urządzonej przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w r. 1861. Lwów, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1861,
60121 Dyrekcyi. Od Dyrekcyi. galic. Towarzystwa kredytowego. Zawiadomienie o mającym nastąpić od 1 I 1869 wydawaniu listów zastawnych pięcioprocentowych na hipoteki dóbr w Galicji i W. Ks. Krakowskim; z datą: Lwów, 12 XI 1869). Lwów, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, (1869),
60115 Dyrekcya. Dyrekcya galic. Towarzystwa kredytowego ziemskiego (zawiadomienie w sprawie pożyczek, z dnia 12 XI 1868). Lwów, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, (1868),
100854 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Mikołaja Kopernika Siedm gwiazd. Przełożył z łaciny i wydał Narbrzan Bętkowski. Lwów, Druk. Zakładu Nar. Ossolińskich, 1858,
36324 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Podobizna listu własnoręcznego Najjaśniéjszego Pana Ś. P. Cesarza Franciszka I. pisanego do Józefa Maksymiliana Ossolińskiego we Wiédniu dnia dwudziestego trzeciego lutego tysiąc ośmset dziewiątego roku. Z dosłownym przekładem polskim. Jako dodatek do zbioru ustaw i dokumentów Zakładu Ossolińskich. Lwów, druk. Zakładu Nar. Ossolińskich, 1851,
45712 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Kronika klasztoru trzemeszeńskiego i spominki o Łaskich wydał ... (Odb. z III tomu dzieła Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu Nar. imienia Ossolińskich, 1877,
92618 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Calendarium Plocense wydał Dr. ... (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1886,
92694 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Vita Sanctae Salomeae, reginae Haliciensis, auctore Stanislao Franciscano wydał Dr. ..., dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z IV tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1884,
92643 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Katalogi Biskupów Krakowskich wydał Dr. ... (Odb. z III tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, Druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1877,
17275 Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943). Chronica Polonorum. Kronika polska, wydał ... (Odbitka z III tomu dzieła Monumenta Poloniae historica, str. 578—656). Lwów, druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1877 (tak na karcie tyt., na okł.: 1878),
87821 Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj. Za bezcen! Z powodu zmiany lokalu Księgarnia Polska we Lwowie (12 ul. Kopernika) zniżyła ceny książek poniżej wyszczególnionych do stopy niepraktykowanej dotąd. Zniżenie to jest ograniczone do książek znajdujących się na składzie w Księgarni — po wyczerpaniu których, dostarczać nadal po tej cenie nie będziemy mogli. — Życzący więc korzystać z tego zniżenia cen zechcą pospieszyć z nadesłaniem zamówień: Książek objętych niniejszym katalogiem ani do przejrzenia, ani na wypłaty ratami wysyłać nie możemy, gdyż zapasy nie są duże. Zwracamy szczególną uwagę na Spis Książek dla ludu i dla Młodzieży, zawiera on bowiem prawie wszystko to co w obecnej chwili w handlu księgarskim dostać można. Księgarnia nasza jest obficie w te artykuły zaopatrzona i posiada w wielkiej ilości Książki w odpowiednich na Nagrody pilności oprawach. Księgarnia Polska, Lwów 12 ul. Kopernika. Lwów, druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1872,
105402 Biblia Królowej Zofii. Biblia Królowej Zofii, żony Jagiełły, z kodexu szaroszpatackiego, nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego, wydana przez Ant. Małeckiego. Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1871,
96476 Kodex dyplomatyczny tyniecki. Kodex dyplomatyczny tyniecki wydany staraniem i nakładem Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich Część I. XIII i XIV wiek. Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1871,
92613 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Annales, notae, varia, zebrał i wydał Dr. ... dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich. (Odb. z V tomu dzieła: Monumenta Poloniae Historica). Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1888,
9101 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Pamiętnik urywkowy współczesny. Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1861,