Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74200 Instrukcija dla ustrojstwa. Instrukcija dla ustrojstwa Wojenno-Grażdanskago uprawlenija w ujezdach Wilenskoj, Kowienskoj, Grodnienskoj, Minskoj, Witebskoj i Mogilewskoj gubiernij (Wilna, 1863);
74199 Instrukcija k Ustawu. Instrukcija k Ustawu piensionnoj Kassy. dla slużaszczich na Warszawsko-Wienskoj Żeleznoj Dorogie. S. Pietierburg, 1892,
74198 Instrukcija obszczaja, razwiwajuszczaja ustaw. Instrukcija obszczaja, razwiwajuszczaja ustaw Ziemskago Krieditnago Obszczestwa 1888 g. utwierżdiennaja w 1894 godu Obszczim Sobranijem Uprawlenija Obszczestwa na osnowanii 81 st. oznaczennago Ustawa. Warszawa, Izd. Upr. Ziemsk. Kred. Obszczestwa, w Tip. Noskowskago, 1896,
74197 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii tieleżek (łorok). Warszawa, w Tip. I. Noskowskago, 1881,
74196 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii w pojezdach tormozow sistiemy Wiestingauza. (Priwislanskaja żeleznaja doroga). Warszawa, w Tip. O. Sikorskago, 1890,
74195 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii i dwiżenii driezin i raboczich tieleżek na Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj żeleznych dorogach. Warszawa, w Tipogr. S. Orgielbranda Synowiej, 1882,
74194 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii driezin i rucznych wagonczikow. (Priwislanskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. O. Sikorskago, 1890,
74193 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii driezin i rucznych wagonczikow. (Tytuł polski:) Instrukcya dotycząca użycia drezyn i wózków roboczych. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74192 Instrukcija ob upotrieblenii. Instrukcija ob upotrieblenii diskowych signałow i o prisługie około nich na stancijach. Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74191 Instrukcija uczitielej. Instrukcija uczitielej czistopisanija w Gimnazijach i Obwodowych Ucziliszczach. (Tytuł polski:) Instrukcya dla nauczycieli Kalligrafii w Gimnazyach i Szkołach Obwodowych. B. m. b. r.,
74190 Instrukcija dla uczitielej. Instrukcija naczalnych uczitielej Warszawskago uczebnago okruga, utwierżdiennaja g. Popieczitielem okruga 30 nojabria 1873 g. (Warszawa, 1873),
74189 Instrukcija dla uczitielej. Instrukcija dla uczitielej matiematiki w Obwodnych Ucziliszczach i Gimnazijach. (Tytuł polski:) Instrukcya dla nauczycieli matematyki w szkołach obwodowych i gimnazyach. (Warszawa, 1840),
74188 Instrukcija o pożarnych ubytkach. (Warszawskoje-Strachowoje ot ognia Obszczestwo). Warszawa, Tip. K. Kowalewskago, 1887,
74187 Instrukcija kommierczeskomu sudu. Instrukcija kommierczeskomu sudu kasatielno proizwodstwa dieł o massach niesostojatielnych dołżnikow. Warszawskij Kommierczeskij Sud Prawitielstwiennaja Kommisija Justicij. Warszawa, Tip. Orgielbranda Synowiej, 1861,
74186 Instrukcija dla dieżurnych studientow. Instrukcija dla dieżurnych studientow,
74185 Instrukcija dla striełocznikow. Instrukcija dla striełocznikow Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tipografii Iwana Noskowskago, 1881,
74184 Instrukcija striełocznikam. Obszczestwo Priwislanskoj Żeleznoj Dorogi. Warszawa, w Tip. S. Lewentala, 1881,
74183 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Priwislanskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. Osipa Sikorskago, 1890,
74182 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Warszaws.-Wienskaja, Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74181 Instrukcija putiewomu storożu. (Iwangorod. Dombrowskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1885,
74180 Instrukcija mostowomu storożu. ( Iwangorod. Dombrowskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1884,
74179 Instrukcija dla putiewych storożej. (Tieriespolskaja żeleznaja doroga). Warszawa, w Tipografii Noskowskago, (1881),
74178 Instrukcija dla pieriezdnych storożej. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Noskowskago, 1881,
74177 Instrukcija dla dniewnych i nocznych storożej. Instrukcija dla dniewnych i nocznych storożej na Stanciach Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74176 Instrukcija putiewym storożam. (Priwislanskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. Osipa Sikorskago, 1890,
74175 Instrukcija. Instrukcija mostowym storożam. (Priwislanskaja Żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. O. Sikorskago, 1890,
74174 Instrukcija mostowym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla stróżów mostowych. Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74173 Instrukcija ujezdnym Sowietam. Instrukcija ujezdnym Sowietam Obszczestwiennago Prizrienija Warszawskoj Gubierni otkrytym, na osnowanii Wysoczajsze utwierżdiennago, 19 Ijunia 1870 g. Położenija ob uprawlenii błagotworitielnymi zawiedienijami. Warszawa, w Warszawskoj Gubiernskoj Tipografii, 1870,
74172 Instrukcija dla sostawlenija. Instrukcija dla sostawlenija i powierki formularnych spiskow o służbie grażdanskich czinownikow i niższych służitielej. B. m. b. r. (ok. 1849),
74171 Instrukcija dla sostawlenija. Instrukcija dla sostawlenija pieriepisi dochoda s domow i strojenij w gorodach I-go razriada, służaszczej osnowanijem dla opriedielenija podymnoj podati. (Tytuł polski:) Instrukcya do sporządzenia spisu domów i budowli z wykazaniem pobieranego z nich dochodu, w miastach 1-go rzędu; spisu mającego posłużyć za podstawę do ustanowienia podatku podymnego. B. m. b. r.,