Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
111167 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). LʼHistoire. Ouvrage dʼIgnace Krassicki, Archeveque de Gnesne, traduit du Polonais en Francais; par J. B. Lavoisier, Chanoine de Mohilew. Paris, H. Nicole a la libraire stereotype, de lʼimprimerie dʼAnge Clo, 1817,
111531 Krasiński Zygmunt (1811-1859). LʼAube. Le Dernier. Poèmes de Sigismond Krasinski traduits du polonais et précédés dʼune introduction par Constantin Gaszyński. Paris, Dentu libraire, Aix, imprimerie Makaire, 1863,
111532 Krasiński Zygmunt (1811-1859). LʼAube du grand jour traduit de polonais. Przedświt poëme De Sigismond Krasiński. (Poètes illustres de la Pologne au XIXe siècle). Paris, typographie F. Plon et Cie, 1876,
111533 Krasiński Zygmunt (1811-1859). LʼAube de Krasiński. Un épisode en Suisse de Słowacki.
54946 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. La Rue (de) Karol (1643—1725). Lyzymachus. (Lyzymach). Tr.
27469 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bohomolec Franciszek (1720—1784). Lyzymach. Tr.
109238 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Lysistrata. (Odb. z Czasu 1895). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1895,
52254 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Arystofanes (V/IV w. przed Chr.). Lysistrata, czyli Wojna i pokój. Kom. w 4 a.
3425 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Lysistrata czyli wojna i pokój, komedya w 4 aktach prozą podług... ułożył dla sceny krakowskiej St. Koźmian. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896,
52340 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Barret James. Lygia. Szt. w 5 a.
90734 Katalogi. Stargardt J. A. LXXXI. Biblioth. Slavica. Catalogue d'une collect. précieuse de livres rares et curieux concern. la Pologne, la Russie et autres pays Slaves. Berlin, 1867,
87783 Katalogi. Asher Adolf (1800—1853) et Comp. LX. Catalogue d'une collection précieuse de livres rares et curieux concernants la Pologne, la Russie et autres pays slaves. En vente aux prix marqués chez A. Asher & Co. Berlin, chez A. Asher & Co., Imprimerie de Unger frères, 1858,
27423 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bogusławski Stanisław (1805—1870). Lwy i lwice. Kom. w 3 a.
52275 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Augier Emil (1820—1889). Lwy i lisy. Kom. w 5 a. Tł. pani W. W. w Poznaniu
9878 Brandes Jerzy (1842—1927). Lwów. Przeł. z oryginału Józefa Klemensiewiczowa. Lwów, H. Altenberg, Druk. Narodowa w Krakowie, 1900,
19663 Czasopisma. Lwów-Janów. Lwów-Janów. Jednodniówka Koła Literacko-artystycznego we Lwowie. Lwów, 1898.
22248 Czołowski Aleksander dr (1865—1944). Lwów za ruskich czasów. Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1891,
36 A. L. Lwów i jego właściwości. Zestawił L. A. Lwów, nakł. autora, Druk. „Kuryera Lwowskiego”, 1884,
46902 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Lwowskoje stawropigijskoje bratstwo i kniaź Ostrożskij. Pieriepieczatano iz Wriemiennika na god 1867. Lwów, z peczatny Instytuta Stawropihijskoho, 1866,
106776 Kostecki Platon (1832-1908). Lwowskiemu Stowarzyszeniu katolickich rękodzielników Skała w trzydziestą rocznicę założenia. (Lwów), Druk. Dziennika Polskiego, b. r. (1886),
21261 Czasopisma. Wiadomości (Lwowskie Tygodniowe). Lwowskie Wiadomości Tygodniowe. Lwów, 1786—1787.
97631 Kolonie (Lwowskie) wakacyjne. Lwowskie Kolonie wakacyjne w roku 1884. B. m. (Lwów), nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, z I Związkowej drukarni, 1884,
40788 Gonitwy. Lwowskie Gonitwy, konne. (Uwiadomienie). Igo Lipca 1843. Lwów,
86131 Kalendarze. Kalendarz (Lwowski powszechny) nowo ułożony. Lwowski powszechny Kalendarz nowo ułożony (Lwów),
86130 Kalendarze. Kalendarz (Lwowski powszechny) ekonomiczny. Lwowski powszechny Kalendarz ekonomiczny, nowo ułożony,
86129 Kalendarze. Kalendarz (Lwowski powszechny) domowy. Lwowski powszechny Kalendarz domowy i gospodarski,
84960 Kalendarz (Lwowski powszechny) nowo ułożony. Lwowski powszechny Kalendarz (nowo ułożony na r. 1822 (Lwów),
46908 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Lwowskaja ruskaja eparchia pered stoma lity, opysana po doneseniju; podanomu do Rymskoj kurii Preoswiaszczennijszym Lwom Szeptyckym, Epyskopom Lwowskym, Hałyckym i Kameneckym. Perepeczatano iz „Zori Hałyckoj — Albuma na hod 1860”. Lwiw, typom Stawropyhijśkoho Instytuta 1860,
48195 Hube Romuald (1803—1890). Lwowskaja prawaja gramota 1421 goda. Warszawa, tipogr. K. Kowalewskago, 1888,
97624 Kolonia (Lwowska) wakacyjna. Lwowska Kolonia wakacyjna dziewcząt w roku 1890. Lwów, nakł. komitetu pań dla kolonii wakacyjnej dziewcząt, druk. I Związkowej Drukarni, 1891,