Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
32543 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zabłocki Franciszek (1750—1821). Amfitrio. Kom. w 3 a.
55427 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Molière (Jan Chrz. Poquelin; 1622—1673). Amfitrio. Kom. w 3 a.
29108 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karśnicki Antoni (zm. 1844). Ami, czyli Polowanie na pokojach królowej Elżbiety. Dr. w 5 a.
40045 Goldenring Herman. Amierikanskaja izobrietienija Bokieja (Buckeye) żatwienno-kosilnaja maszyna z samodiejstwujuszczim otbrasywajuszczim snariadom iz fabriki: Adriance, Platt et Comp. New-York Specyalnaja agientura prodaży etich maszyn na carstwo polskoje i zapadnyja gubiernii impierii w ziemledielczesko-promyszlennom zawiedienii Hermana Goldenringa, w g. Warszawie po Miedowoj ulice pod N. 494 (nowyj 5), wozle kostiola prieobrażenija gospodnia. Warszawa, w tipografii 3. Orgelbranda synowiej, 1874,
103451 Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823). Amilkar Kosinski Generał Brygady Woysk Xięstwa Warszawskiego Kawaler Orderu Krzyża Woyskowego do Wielmożnego Hornowskiego Kommendanta Miasta Stołecznego Warszawy i Twierdzy Pragi Majora Półku 2go Piechoty Krzyża Woyskowego Kawalera. B. m. b. r. (Warszawa, 1809),
103559 Kosiński Władysław Euzebiusz (1814–1887). Amilkar Kosiński we Włoszech 1795–1803 R. Zbiór materyałów do historyi Legionów Polskich we Włoszech. (Karta tytułowa po francusku:) Amilcar Kosinski en Italie 1795–1803. Matériaux pour servir à l'histoire des Légions Polonaises en Italie tirés des papiers de feu le Général de Division Amilcar Kosinski. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1877,
103449 Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823). Amilkar Kosiński, Generał Brygady Woysk Polskich, Organizator siły zbroyney Departamentów Bygdoskiego (!) i Kwidzińskiego. Do Jmci Pana Mansteina Gubernatora w Gdańsku. w Głowney Kwaterze w Swieciu, dn. 7go Stycznia 1807. B. m. b. r. (Świecie, 1807),
103450 Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823). Amilkar Kosiński, Generał Brygady Woysk Polskich, Organizator siły zbroyney Narodowey Departamentów Bygdoskiego (!) i Kwidzyńskiego. Do Obywateli tychże Departamentow. B. m. b. r. (Świecie, 1807),
103448 Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823). Amilkar Kosiński, Generał Brygady Woysk Polskich. Organizator sieły (!) zbroyney Departamentow Bydgoskiego y Kwidzinskiego. Do IOO. IWW. WW. Senatorow Duchowienstwa... B. m. b. r. (Bydgoszcz, 1806),
103447 Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823). Amilkar Kosiński, Generał Brygady Woysk Polskich. Organizator siły zbroyney Departementów (!) Bydgoskiego y Kwidzinskiego. Do IWW. WW. Ichm. Panow Woyskowych w Departemencie (!) Bydgoskim zamięskałych (!). Wspoł Bracia Oręza. B. m. b. r. (Bydgoszcz, 1806),
56619 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tasso Torquato (1544—1595). Amintas. Kom. w 1 a.
54398 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Heijermans Herman (1864—1924). Amnestia. Epilog. dram. w 1 a.
30296 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Minocki Franciszek Józef (zm. 1784). Amor. Dr. w 3 a.
1997 Amorem. Amorem Tui. Warszawa, druk. Stanisława Niemiry Synów, 1897,
44989 Herzog Edward ks. (1801—1867). Amtliche Berichtigung, der in der von dem Buchhändler Gerhard zu Danzig herausgegebenen Brochüre: „Zur Würdigung zweier Pamphlete” aufgestellten, die Ausweisung d. beiden Alumnen Julius Rudolph u. Rudolph Dowiat aus d. Bischöfl. Diöcesan-Clerikalseminar zu Pelplin betreffenden... Anfiührungen. Marienburg (Malbork), Dormann, 1845,
42462 Hankiewicz Hilary (prof. U. J.; 1834—1899). Amtliche Zusammenstellung der für die Cassa-Manipulation und das Dienstverhältniss der. Cassabeamten im Allgemeinen zu beobachtenden Vorschriften, mit besonderer Rücksicht auf die Steuerämter. Ergänzt und erläutert von Dr. H. Ritter v. H. Hankiewicz, Sections-Chef im k. k. Finanzministerium. Wien, Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1889,
116 Abdruck. Amtlicher Abdruck: 1. des Gesetzes über die Vermögens-Verwaltung in den katholischen Kirchengemeinden vom 20. Juni 1875 nebst zugehöriger Königlicher Ver-ordnung vom 27. September 1875. 2. der Geschäfts-Anweisung für die katholischen Kirchenvorstände und Gemeindevertretungen in den Erz-Diözesen Gnesen und Posen. Posen, W. Decker, 1878,
19369 Czasopisma. Kirchenblatt. Amtliches Kirchenblatt für die Diöcese Culm. Gdańsk, Chełmno?, 1858—1900 (i dalej).
93300 Kirchenblatt (Amtliches) für die Diözese. Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Culm. (Miesięcznik). Culm, Danzig (Gdańsk), redigirt, herausgegeben und verlegt von dem Bischöflichen General-Vicariat-Amt von Culm, Druck von. I. V. Gółkowski in Culm (od r. 1859: Druck von A. W. Kafemann in Danzig, od r. 1866: Druck von H. F. Boenig), Jahrgang 1: 1858 — Jahrgang 43: 1900 (i dalej),
20849 Czasopisma. Schulblatt (Amtliches). Amtliches Schulblatt für die Provinz Posen. Poznań, 1868—1900 (i dalej).
18275 Czasopisma. Amts-Blatt der Königl. Brombergischen. Amts-Blatt der Königl. Brombergischen Regierung (potem: Amts-Blatt der Königl. Preussischen Regierung zu Bromberg, w 1. 1817—1876 też tytuł polski: Dziennik Urzędowy Królewsko-pruskiej Regencji w Bydgoszczy). (Tygodnik). Bydgoszcz, 1815—1900 (i dalej). (Przy tym Publiczny Donosiciel).
2022 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königl. Liegnitzschen Regierung von Schlesien. Liegnitz, E. Doenach, 1810–1900 (i dalej),
18279 Czasopisma. Amts-Blatt der Königl. Oppelnschen. Amts-Blatt der Königl. Oppelnschen Regierung. (Tygodnik). Opole, 1816—1900 (i dalej).
2023 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königl. Preuss. Regierung zu Marienwerder (Kwidzyń). Marienwerder, R. Kanter, 1811–1900 (i dalej),
18278 Czasopisma. Amts-Blatt der Königl. Preuss. Regierung zu Marienwerder. Amts-Blatt der Königl. Preuss. Regierung zu Marienwerder. (Tygodnik). Kwidzyn, 1811—1900 (i dalej).
18274 Czasopisma. Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Breslau. (Tygodnik). Wrocław, 1811—1900 (i dalej).
18276 Czasopisma. Amts-Blat der Königl. Regierung zu Danzig. Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Danzig. (Tygodnik). Gdańsk, 1821 (1816?)—1900 (i dalej).
18280 Czasopisma. Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Posen. Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Posen (też tytuł polski: Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencji w Poznaniu, potem Dziennik Urzędowy Depart. Pozn.). (Tygodnik). Poznań, 1816—1900 (i dalej). (Przy tym Publiczny Donosiciel, Extra-Beilage zum Amtsblatt).
2020 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Brombergischen Regierung (potem: Amts-Blatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg). Bromberg (Bydgoszcz), 1815–1900 (i dalej),
2019 Amts-Blatt. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Breslau. Enthaltend die Verordnungen derselben, so wie auch des Königl. Consistorii für Schlesien, des Königl. Ober-Landes-Gerichts... Breslau, Grass, Barth, 1811–1900 (i dalej),