Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
56661 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Till von Trott. Łaska pańska.
27961 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Łaska imperatora. (Łaska cesarza). Op. w 1 a.
25712 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Łaska imperatora, Opera wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim dnia 11 marca 1814 r. Poezya... Muzyka Karola Kurpińskiego. Warszawa, druk. Pijarów, b. r.,
54733 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kotzebue August (1761—1819). Łaska imperatora (cesarza). Op. w 1 a. Muz. K. Kurpińskiego.
56079 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Roseaux Armand. Łapka na myszy. Kom. w 1 a.
6148 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Łapigrosz. Szkice obyczajowe skreślił i tekstem objaśnił... (Karykatury z tekstem). Paryż, u Lemerciera, 1858,
58807 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Łańcuch. Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, b. r. (między r. 1880 a 1890),
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
51156 Karpenko (Karpienko) Grigorij, Karpenko (Karpienko) Stiepan. Łandyszy kijewskoj Ukrainy w trinadcati knigach. Stichami i prozoju. Kniga pierwaja. Soczinienije Grigorija Karpienka 2. 1848 goda. Sanktpietierburg, w tipografii Ilii Głazunowa i Komp., 1848,
38574 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówki z mapp wszystkich innych Państw, rozdzielone podług prowincyi, departamentów i t. p.,
38572 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówki geograficzne: Łamigłówka Europy,
38573 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówki geograficzne podług metody ... Wydawn. Zabawek i Gier Pedagog. w Warszawie, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1877),
14533 Chociszewski Józef (1837—1914). Łamigłówki dla dzieci. Zebrał i ułożył ... Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, czcionkami A. Schmaedickiego, 1870,
38571 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówka wielkiej mappy Europy w wykwintnem pudełku,
31746 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Łakomy doktor. Kom. w 1 a.
29726 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Legowicz Józef (zm. 1811). Łakomski z latawcem. Kom. w 1 a.
55456 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Molière (Jan Chrz. Poquelin; 1622—1673). Łakomiec,
59871 Dydyński Stanisław (zm. 1902). Łakomca. Komedyjka w 1 akcie. (Teatrzyk dla Młodzieży. 5). Tamże [Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego], 1898,
28129 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dydyński Stanisław (zm. 1902). Łakomca. Kom. w 1 a.
54161 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Goldoni Karol (1707—1793). Łagodna żona. Kom. w 3 a.
52857 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Busnach William B. (1832—1907) i Duval J. Ładny zastępca! Krt. w 3 a.
55080 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Leterrier Eugeniusz i Vanloo A. Ładny chłopiec. Opt. w 3 a. Muz. P. Lacome.
52656 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Blum Ernest i Crémieux H. Ładna perfumiarka. Op. w 3 a. Muz J. Offenbacha.
50936 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Łacińsko-polski słowniczek roślinny, z zabytku przemyskiego. (Nadb. z t. II Prac Filologicznych). B. m. b. r. (Warszawa, 1888),
21763 Czerkawski Euzebiusz (prof. Uniw. Lwowskiego; 1822—1896). Łacińskie czcionki w języku ruskim. (Odb. z Dodatku Tygodniowego do Gazety Lwowskiej). Lwów, c. k. Galic. Drukarnia Rządowa, 1859,
70297 Grammatyka (łacińska). Łacińska Grammatyka na klasę pierwszą. Warszawa, 1830,
96049 Kochanowski Jan (1530—1584). Łacicńskie (!) elegie ... Tłumaczenie Kazimierza Brodzińskiego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria 1, zesz. 96). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
101270 Korczakow Ł. Łaboratorija Inżeniera Ł. Korczakowa i objasnienije ustrojstwa Mikrografa. Gabinet Laboratoryjny Inżyniera L. Korczakowa i objaśnienie mechaniki Mikrografu. Warszawa, Druk. Gazety Rolniczej, 1900,
59375 Duninowie-Borkowscy herbu Łabędź. Odb. w 25 egz. z Herbarza polskiego (Boniecckiego?). Warszawa, 1899,
111639 Krasiński Zygmunt (1811-1859). LʼUltimo, ovvero Il prigioniero in Siberia. Canto polacco di Stanislao Krazinski. (!) Versione italiana. Padova, coi tipi di Seminario, C. Frattini impr., 1864,