Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
90242 Katalogi. Piller Franciszek (zm. 1871) Bey Franz Piller, Buchhändler in Lemberg und Tarnopol, sind nachstehende Bücher um beygesetzte Preise in C. M. zu. haben. Lwów, Gedruckt bei Peter Piller, b. r.,
73521 Igel Lazarus Elias (1825—1892). Ruf zur Eintracht. Predigt gehalten am Sabbathtage den 26. Mai 1849 im neuen israelitischen Bethhause zu Lemberg von ... Doctor der Theologie. Zum Besten der Lemberger israelitischen Kleinkinder-Bewahranstalt. Lwów, gedruckt bei Peter Piller, 1849,
78071 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Litania do błogosł. Jana z Dukli. Lwów, Galiński, 1851,
98080 Komeniusz. Mały Komeniusz polsko-francusko-niemiecki dla dzieci. (Lwów, Fr. Piller), druk. A. Pichlera zm. Wdowy w Wiédniu, b. r.,
62511 Elżbieta królowa rumuńska (1843—1916; pisze pod pseudonimem Carmen Sylva). i Febvre Fryderyk. Carmen Sylva: W poczuciu obowiązku. Febvre Fryderyk: Biada zwycięzcom, Pogromca serc. Nowele. Tłumaczył z francuskiego Z. K. (Biblioteka Najnowszych Powieści i Nowel, t. 6). Lwów, Fischer, druk. St. Manieckiego, 1900,
21777 Czerkawski Julian dr (zm. 1911). Przemówienie ... na zgromadzeniu przedwyborczem w Brzeżanach d. 11 grudnia 1878 przy wyborze delegata do Rady Państwa, z grupy większych posiadłości. Lwów, F. Solecki, Druk. I Związkowa, 1878,
104223 Bełza Władysław (1847—1913). Matka, 12 obrazków z maleńkiego świata. Lwów, F. Richter, Druk. Ludowa, 1882,
2738 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przemowa podczas dziękczynnego nabożeństwa za nadaną krajowi naszemu konstytucyą, miana w kościeli(!) XX. Jezuitów we Lwowie d. 28 Marca 1848. Lwów, F. Piller i Sp., 1848,
5311 Bałucki Michał (1837—1901). Teatr amatorski, krotochwila w 2 aktach (Biblioteka teatrów amatorskich, Ner. 12). Lwów, F. H. Richter, I Związkowa Drukarnia, 1879,
5324 Bałucki Michał (1837—1901). Życie wśród ruin, powieść (stanowi T. 5 Bibliot. narod.). Lwów, F. H. Richter, Druk. Narodowa W. Manieckiego, b. w. r. (1870; na okładce mylnie r. 1872),
104244 Bełza Władysław (1847—1913). Sobieski w poezyi polskiej. Głosy poetów polskich o bohaterskim obrońcy Wiednia, zestawił autor „Antologii polskiej".. Lwów, F. H. Richter, Druk. I. Związkowa, 1883,
281 About Edmund. (1828–1885). Morderca, komedyja w 1 akcie..., przekład A. Walewskiego. (Biblioteka teatrów amatorskich Nr. 15). Lwów, F. H. Richter, druk. Gazety Narodowéj, 1879,
7552 Bliziński Józef (1827—1893). Chleb ludzi bodzie, komedya w jednym akcie (Biblioteka Teatrów Amatorskich nr 14). Lwów, F. H. Richter, druk. Gazety Narodowej, 1879,
7556 Bliziński Józef (1827—1893). Pan Damazy, komedya konkursowa w 4 aktach. (Biblioteka Teatrów Amatorskich, nr 7). Lwów, F. H. Richter, druk. Gaz. Narod., 1878,
61067 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Palec boży, powieść. Wydanie drugie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
61079 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Serce kobiece, powieść. Wydanie 2-gie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
61085 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szkoła świata, powieść. Wydanie drugie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
24808 Dezet Dr. (D. Z.). Przestrogi i rady dla dorastającego młodzieńca zebrał i opowiedział Dr. ... Lwów, F. H. Richter, 1877,
101720 Körner Theodor (Karl Theodor; 1791–1813). Z poezyi ... Lwów, E. Winiarz, 1866,
9681 Bozzi. Rozmowy francuzkie i polskie. Sposób ułatwiający mówienie początkującym w obydwóch językach przez praktyczną naukę, według J. Perini, pani de Genlis, Rochetin Boquel (tj. Bocquel de Rochetin Eugenia) i Duver z 17go wyd. przeł. F. Hering. Lwów, E. Winiarz, 1861,
85326 Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny na rok 1862. Lwów, E. Winiarz,
85327 Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny na rok 1865. Lwów, E. Winiarz,
86614 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy. Lwów, E. Winiarz, (1866—1899).
86044 Kalendarze. Kalendarz kieszonkowy. Kalendarz kieszonkowy. Lwów, E. Winiarz, (1852—1877).
103989 Belcour (de) Franciszek August Thesby. Dziennik oficera francuzkiego w służbie konfederacyi barskiej, pojmanego przez Moskali, zesłanego w Sybir. Z oryginału francuzkiego przełożył na język polski Ksawery Godebski. Lwów, Dziennik Literacki, 1866,
89084 Katalogi. Jabłoński Kajetan (1815—1896). Drugi katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni Kajetana Jabłońskiego, we Lwowie na placu „Ferdynanda” (Ceny w monecie konwencyjnéj). Pomieniona księgarnia wiedziona chęcią przyczynienia się szanownej czytającéj publiczności, postanowiła ceny nietylko dzieł swego nakładu, ale i większą część innych w swym składzie mających tak ułożyć, ażeby nabycie ich każdemu stanowi przystępnym uczynić. Dogadzając tym sposobem szanownej czytającej Publiczności, upraszam ją zarazem, ażeby się także i ze swej strony do rozsprzedania wyszczególnionych tu dzieł przyczynić raczyła, zachęcając drugich do nabywania ich. Ponieważ wyszczególnionych tu dzieł nie wielka liczba jest, tylko w księgarni podpisanego po cenach dołączonych dostanie, przeto życzący sobie je nabyć, raczą się wcześniéj po nie zgłosić. Dzieła * gwiazdką oznaczone nabyć można i w księgarniach w pierwszym katalogu wymienionych. Pomieniona księgarnia opuści 10 procent biorącemu dorazu przynajmniéj za 10 złr. m. k., lub przyjmuje opłatę przesyłki zażądanych książek pocztą w dokładnie wskazane jej miejsce. Prócz tego, każdy biorący za mniejszą sumę może korzystać z pomienionego procentu, jeśli w spólnie s drugiemi złożywszy się, przynajmniej za 10 złt. nabywa. Właściciele nakładów dzieł polskich, chcących je czytającej publiczności przystępnemi uczynić, raczą się do wydawcy „katalogu tanich dzieł polskich” ze swemi warunkami o ich sprzedaż zgłosić. Lwów, drukiem Piotra Pillera, 1847,
12200 Burdziński Pius ksiądz (tłumacz). Nabożeństwo za zmarłych, podług Brewiarza rzymskiego na język polski przełożone przez... Z. O. S. F. z dodatkiem niektórych modlitw i litanij pomnożone, za usilném staraniem Mich. Karpińskiego Bernardyna wydrukowane. Lwów, drukiem Pillerowskim, 1825,
83368 Juventus. Iuventus. C. R. Gymnasii Leopoliensis ad Dominicanos e moribus et progr. in liter. exeunt. anno schol. Lwów, drukiem Pillera, 1821,
90273 Katalogi. Piller Franciszek (zm. 1871) Spis książek polskich i niemieckich wydanych nakładem księgarni Fr. Pillera i Spółki we Lwowie, jakoteż książek komisowych, znajdujących się w tejże samej księgarni w znacznej ilości. Listopad 1849. Lwów, drukiem Franciszka Galińskiego, (1849),
38355 Friedberg Wilhelm (prof. U. J.; 1873—1941). Przyczynek do znajomości otwornic kredowego marglu lwowskiego (z tablicą). Napisał ... (Odb. z Kosmosu). Lwów, Drukarnia Związkowa, 1897,