Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75750 J. Warszawianka. Dnia 17 kwietnia 1794 roku. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
75749 J. Eine alte Sage und eine neue Geschichte. An Se Majestät Nicolaus I. Kaiser aller Reussen König von Polen. Aus dem Polnischen. Krakau, Verlag von Julius Wildt, Druck und Papier von Heinrich Richter, 1848,
75748 J. Le ler régiment des chevaulégers-lanciers polonais de la garde impériale, Carnet de la Sabretache. (Extraits: Bulletin polonais). Paris, 1894.
75747 J. Do Najjaśniejszego Mikołaja I Cesarza Wszech Rossyi króla Polskiego (Kraków, 1848)
75746 Izys Polska. Izys Polska, czyli Dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. (Miesięcznik). Warszawa, nakładca i wydawca Gracjan Korwin (od nru 10 t. 6 z r. 1821: Antoni Lelowski), druk. N. Glücksberga (od nru 1 t. 1 z r. 1826: druk. Józefa Węckiego), 1820 (nr 1 z marca) — 1827/28 (ostatni nr 12 z grudnia 1828), w r. 1825 — przerwa w wydawnictwie,
75745 Iżykowski E. (pisarz sądu gm.).
75744 Izydorius Artojas.
75743 Izydor z Sewilli św. (560—636).
75742 Izydor Pelusiota św. (ok. 360—431 lub 451).
75741 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130).
75740 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1898,
75739 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora Oracza z dodaniem stosownego nabożeństwa. Warszawa, nakł. M. Glücksberga Księgarza, 1863,
75738 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników, krótko zebrany, oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z nauką chrześciańską połączone. Za pozwoleniem duchownéj zwierzchności. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pellara, 1860,
75737 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Święty Izydor Oracz wszystkim rolnikom o życiu swojém i nabożeństwie za przykład do naśladowania przedstawiony. Z niemieckiego przełożone z dodatkiem wielu nauk i modlitw. Wydanie drugie. Kraków, w Zakładzie Wydawnictwa Dzieł Katolickich, 1851,
75736 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Nabożeństwo 9-dniowe do św. Izydora Oracza zawierające Jego żywot, modlitwy i litanię. Warszawa, nakł. Niemiery, 1887,
75735 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o świętym Izydorze patronie rolników. Warszawa, w Drukarni u ś. Krzyża, 1846,
75734 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o św. Izydorze, oraczu. Wilno, 1861,
75733 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o św. Izydorze. Kraków, nakł. Wielogłowskiego,
75732 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Szwentas Izydorius-Artojas. Isz linkiszka pergulde K. M. Wilnuj, spaustuwej A. Marcinowska, 1859,
75731 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Godzinki na cześć św. Izydora patrona rolników. Wadowice, czcionkami Franciszka Foltyna, 1879,
75730 Izydor (nadrabi synagogi paryskiej).
75729 Iżycki Władysław.
75728 Iżycki Władysław (zm. 1867).
75727 Iżycki Władysław (zm. 1867). Wianki krakowianek, wierszem za rok 1861, przez ... Kraków, 1860,
75726 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nowy obrazowy sposób uczenia dzieci grammatyki elementarnej za pomocą kolorów i figur jeometrycznych przez ... Kraków, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1838,
75725 Iżycki Władysław (zm. 1867). Słowo wiary, jako część druga pisemka pod nazwą Siła czyli ruch wirowy itd. przez... Wadowice, nakł. autora, druk. Jos. Pokornéj wdowy, 1853,
75724 Iżycki Władysław (zm. 1867). Siła, czyli ruch wirowy jako pośrednik między światem ziemskim i duchowym. Wydane staraniem i nakładem Leona Trembowolskiego. Kraków, druk, c. k. Uniwersytetu, 1853,
75723 Iżycki Władysław (zm. 1867). Krótki rys historyi polskiéj dla młodzieży pracującej. Streścił ... Kraków, nakł. Jana Nepomucena Hanickiego, szewca, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1861,
75722 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ojcze Nasz na cześć N. Maryi Panny przez ... Kraków, w drukarni c. k. Uniwersytetu, nakł. Autora, 1853,
75721 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ojcze nasz na cześć N. Maryi Panny Kalwaryjskiej przez ... Kraków, w Drukarni c. k. Uniwersytetu, nakł. autora, 1853,