Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74290 Instrukcya dla P. P. dozorców. Instrukcya dla P. P. dozorców honorowych szkół wydziału Naukowego Wileńskiego, ustanowionych Ukazem Naywyższym D. 26 Sierpnia 1811 Roku. B. m. b. r.,
74289 Instrukcya dla dozorców. Instrukcja dla dozorców rewirowych policyi wykonawczej w Warszawie. B. m. b. r.,
74288 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców pomp parowych na stacyach drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk Jana Noskowskiego, 1881,
74287 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców plantacyjnych, (Kraków, 1881);
74286 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców plantacyjnych. Kraków, nakł. Gminy m. Krakowa, druk. W. Korneckiego, (1879),
74285 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców odstępu, (Warszawa. 1887);
74284 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców magazynowych mięsa, opału i światła, 16 Marca 1811,
74283 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców magazynowych furażu, 16 Marca 1811,
74282 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiéj. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74281 Instrukcya dla doświadczeń. Instrukcya dla doświadczeń polowych. Kraków, nakł. c.k. Towarzystwa rolniczego krakowskiego, Druk. Związkowa,
74280 Instrukcya dla doróżkarzy. Zarząd Oberpolicmajstra m. Warszawy. (Warszawa, 1860),
74279 Instrukcja dla dorożkarzy. Instrukcja dla doróżkarzy na rok 1851. Warszawa, 1851,
74278 Instrukcya dla domu. Instrukcya dla domu zleceń rolników z nad Warty i Pilicy, pod firmą: Ruez, Siemieński, Zielonka i Spółka;
74277 Instrukcya dla Domu. Instrukcya dla Domu handlowo-komisowego rolników kaliskich w Kaliszu pod firmą: Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i Spółka;
74276 Instrukcya dla dominiów. Instrukcya dla dominiów i poddanych, podająca sposób nietylko zapobieżenia ile możności zarazie bydła i innym ważnym chorobom użytecznych domowych zwierząt, ale téż uśmierzenia chorób istotnie już panujących i tamowania dalszego rozszerzenia się tychże, podająca,
74275 Instrukcya dla dominiów. Instrukcya dla dominiów i magistratu względem fassyi urbarialnej. Lwów, 1819,
74274 Instrukcya dla delegowanych. Instrukcya dla delegowanych do zaprowadzenia administracyi w dobrach towarzystwu kredytowemu zasłużonych. B. m., (1848),
74273 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów do nadzoru i objazdów peryodycznych tych lasów, na które pożyczki z Towarzystwa kredytowego ziems. zaciągnięte zostały. (Warszawa, 1865),
74272 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów taksowych i władz towarzystwa, rozwijająca wprowadzoną w wykonanie ustawę o taksie dóbr, zatwierdzona przez ministra finansów. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1872.
74271 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów sporządzających opis dóbr wystawionych na sprzedaż przez Tow. Kred. Ziemskie. Warszawa, staraniem Władz Tow. Kred. Ziemskiego, druk. J. Sikorskiego, 1896,
74270 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia i od gradu w Krakowie. W sprawach zabezpieczeń od gradobicia. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Czasu Winc. Kirchmayera, 1864,
74269 Instrukcya w dziale ogniowym dla delegatów. Instrukcya w dziale ogniowym dla delegatów Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Kraków, nakł. Tow. Wzaj. Ubezpieczeń, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
74268 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia w Krakowie. Kraków, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1861,
74267 Instrukcya dla Delegatów. Instrukcya dla Delegatów Towarzystwa Kółek Rolniczych. (Lwów), druk. Gaz. narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, (1883),
74266 Instrukcya dla Delegatów. Instrukcya dla Delegatów Macierzy Polskiej. Lwów, Drukarnia Ludowa, (1882),
74265 Instrukcya dla Delegacyj. Instrukcya dla Delegacyj Taxowych i Władz Towarzystwa, rozwijająca i wprowadzająca w wykonanie przepisy o Taxie dóbr, zatwierdzona na d. 1 (13) Sierpnia 1872 r. przez Ogólne Zebranie Naczelnych Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem. Wraz z 2-ma annexami. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, (1872),
74264 Instrukcya szczegółowa dla delegacyj. Instrukcya szczegółowa dla delegacyj okręgowych i oddziałowych Towarzystwa Rolniczego. Do rozpoznawania i oceniania konkursów do nagród Towarzystwa. (Z datą: Warszawa 20 III 1859),
74263 Instrukcya ogólna dla delegacyj. Instrukcya ogólna dla delegacyj konkursowych Towarzystwa Rolniczego. Do N° 1009. (Z datą: Warszawa 20 III 1859),
74262 Instrukcya dla delegacyj. Instrukcya dla delegacyj do rewizyi taksy dóbr, wyznaczanych przez Naczelne Władze Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (§§ 196 i 202 do 208 Instr. taks. z r. 1886) zatwierdzona przez Ogólne zebranie Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dnia 6 (18) Sierpnia 1887. B. m. b. r.,
74261 Instrukcya dla delegacyi. Instrukcya dla delegacyi obywatelskich do spisów opłaty klassycznéj wybranych urząd municypalny miasta stołecznego Warszawy. (Warszawa, 1835),