Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
81643 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Pierwsza miłość, powieść z XVIII w. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1878,
9482 Botkin Wasilij Pietrowicz (1811—1869). Podróż po Hiszpanii (przetłumaczył z ros. dr Jan Stella Sawicki nie podając nazwiska autora). Biblioteka powieści, pamiętników i podróży. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
24889 Dickens Karol (1812—1870). Z głębi morza, powieść, z angielskiego tłumaczył Jan Lam. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
1924 Amborski Jan (1838–1905). Wypisy francuzkie opatrzone słownikiem. Dział dla poczynających. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
956 Ainsworth Harrison W. (1805–1882). Crichton. Powieść angielska, przełożył J. Chorośnicki (Giżowski Juliusz). 2 tomy. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
12377 Buszczyński Stefan (1821—1892). Cywilizacya pruska na ziemiach polskich. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1875.
104630 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Choroby dziecięce odra czyli kur, szkarlatyna, ospa i dławiec (Angina); rys popularny dla użytku rodziców, opiekunów, przełożonych zakładów i t. d. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1875,
12763 C. M. Ludzie, powieść. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1875,
46496 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książeczka do nabożeństwa dla dzieci z obrazkiem. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1871.
58271 Droga do zbawienia. Droga do zbawienia. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1868.
90699 Katalogi. Spis książek. Spis książek przepisanych dla uczniów w c. k. Gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie na rok 1898/99. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt,
14256 Chłędowska z Tabęckich Stefania (1850—1884). Nowele i szkice literackie, tom I i II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. Łozińskiego. 1885,
60455 Dzieduszycki Stanisław. Czego ziemiaństwu potrzeba? Napisał Ziemianin. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt druk. E. Winiarza, 1895,
5273 Bałucki Michał (1837—1901). Biały murzyn. Powieść. (Odbitka z Ruchu Liter.). Lwów, Gubrynowicz et Schmidt. druk. K. Pillera, 1876,
97836 Koło polskie w Radzie. Koło polskie w Radzie Państwa we Wiedniu i nafta galicyjska. Głos nafciarza. Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1886,
102700 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Pogląd na działalność naukową J. Lelewela. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1897,
41313 Gorski Kazimierz. Stosunki Kazimierza Sprawiedliwego z Rusią. Napisał... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, druk. E. Winiarza, 1875,
107032 Koszarski Stefan (Étienne) (1848-1913). Rozwiązanie kwestyi agrarnej w Galicyi przez zorganizowanie małych gospodarstw postępowych. Napisał Stefan Koszarski Kawaler orderu Legii honorowej. Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, druk. E. Ostruszki, 1897,
77763 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Uwagi nad komasacją gruntów włościańskich. Lwów, główny skład w księgarni Karola Wilda, I Związkowa Drukarnia, 1880,
39911 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). M. W. Hohola Powieści mniejsze. Z rossyjskiego. (Biblioteka Najciekawszych Powieści i Romansów, tom XVI). Lwów, główny skład w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, nakł. Spółki Wydawnictwa „Biblioteki Najciekawszych Powieści i Romansów”, czcionkami Kornela Pillera, 1871,
24614 Deryng Emilian (pisał jako Emil Deryng; 1819—1895). Dramaturgia praktyczna. Lwów, główny skład w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1874,
63922 Eyraud Achilles. Panna Pivert. Komedja w 2 aktach z francuzkiego przez... (Biblioteka Teatrów Amatorskich, nr 10). Lwów, główny skład w Księgarni F. H. Richtera, druk. Gazety Narodowej, 1879,
38044 Fredro Jan Aleksander (1829—1891). Kalosze komedyjka w jednym akcie przez... (Biblioteka Teatrów Amatorskich, nr 2). Lwów, główny skład w Księgarni F. H. Richtera, druk. Gazety Narodowej, 1878,
7563 Bliziński Józef (1827—1893). Przezorna Mama, komedya w trzech aktach przez... (Biblioteka Teatrów Amat. nr 4). Lwów, główny skład w Księgarni F. H. Richtera, druk. Gazety Narodowej, 1878,
7433 Bjørnson Bjørnstjerne (1832—1910). Nowożeńcy komedya w dwóch aktach. (Przekład A. Walewskiego). (Biblioteka Teatrów Amatorskich 1). Lwów, główny skład w księgarni F. H. Richtera, druk. Gazety Narodowej, 1878,
7564 Bliziński Józef (1827—1893). Mąż od biedy komedja w jednym akcie przez... (Biblioteka Teatrów Amatorskich nr 11) Lwów, główny skład w Księg. F. H. Richtera, druk. Gazety Nar., 1879,
39654 Godebski Franciszek Ksawery (pisze jako Ksawery; 1801—1869). Obraz Polski pod koniec XVII wieku. Ze Zbioru podróży, ogłoszonych w Hadze 1705. Spolszczył i objaśnił... (Odb. z Dziennika Literackiego). Lwów, główny skład u Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1869,
66471 Gergowicz Edmund. Mitologja słowiańska w zarysie przez Edmunda Saturnina Gergowicza, nauczyciela przy szkole wyższo-ludowej w Busku. Lwów, główny skład u A. Gergowicza, nakł. ks. Tomasza Święcha, druk. M.F. Poremby, 1872,
26138 Dodatek. Dodatek nadzwyczajny do Nru: 265, 277, 289 299 (r. 1850) Gazety Lwowskiej (od r. 1851: Dodatek tygodniowy, od r. 1853: Dodatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej, od r. 1861: Dodatek osobny przy Gazecie Lwowskiej). Lwów, główny red. M. Srzeniawa Sartyni (od r. 1862 nr 19: główny red. Adolf Rudyński), Druk. Rządowa,
20334 Czasopisma. Proletariat. Proletariat. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej „Proletariat". Lwów, Genewa, 1900—1905.