Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
36072 Forum rzymskie.
36073 Foryś Wojciech.
36074 Foryst Piotr. Zdania ze wszystkich gałęzi Prawa i Umiejętności politycznych, których po odbytych egzaminach ścisłych celem dostąpienia godności doktora obojga praw w c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Kollegium Prawniczém dnia 30 Lipca 1864 r. o godzinie 1 w południe... rodem z Ryglic publicznie bronić podejmuje się. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1864,
36075 Foryst Piotr.
36076 Forystek Jan.
36077 Foscari Mario.
36078 Foscolo Ugo (1778—1827). Listy Jakuba Ortis, z włoskiego przeł. Adam Grąbczewski. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1885,
36079 Foscolo Ugo (1778—1827). Prose politiche. Firenze, Lemonnier, 1850,
36080 Fosfor.
36081 Fosforan glinowy.
36082 Fosforescencja.
36083 Fosforyty.
36084 Foss R. Das norddeutsche Tiefland, ein-geographische Skizze. Berlin, Mittler & Sohn, 1894,
36085 Fossombroni Vittorio (1754—1844).
36086 Foster.
36087 Foster Balthazar Walter (1840—1913).
36088 Foszczak (pseud.).
36089 Fotel nr 24 (pseud.).
36090 Fothergill Jessie (1851—1891). Po krwi i duchu. Powieść w dwóch tomach, przez J. Fathergill (!). Przekład z angielskiego Ksawery Dalewskiéj. Tom I—II. (Dod. do Tygodnika Ilustrowanego). Warszawa, Gebethner i Wolff, nakł. redakcji Tygodnika Ilustrowanego, druk. Józefa Ungra, 1883,
36091 Fothergill Jessie (1851—1891). Walka ducha, powieść w dwóch tomach przez I. (!) Fathergilla (!). Przekład z angielskiego Ksawery Dalewskiéj. (Dodatek do Tygodnika Ilustrowanego). Warszawa, nakł. Tygodnika Ilustrowanego, druk. S. Orgelbranda Synów, 1887,
36092 Fothergill Jessie (1851—1891). Walka ducha. Powieść w dwóch tomach. Przekład z angielskiego Ksawery Dalewskiéj. T. I—II. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
36093 Fotofero. Walka o posażną pannę, plotka miejska z niedalekiéj przeszłości, podejrzał, podsłuchał i rozgłosił....; illustrowana przez Fr. Kostrzewskiego. (Biblioteczka Kieszonkowa Romansów i Powieści, t. IX). Warszawa, Kaufman (?).
36094 Fotofor.
36095 Fotografia, fotografowanie.
36096 Fotohemotachometr.
36097 Fotometr astronomiczny.
36098 Fotometria.
36099 Fotschki M. Jubileusz powszechny. Warunki pod któremi odpustu jubileuszowego w biskupstwie warmińskiem dostąpić można. Gdańsk, druk. Wedela, 1827,
36100 Foucart Paul Jean. Campagne de Pologne. Novembre-decémbre 1806 — Janvier 1807 (Pultusk et Golymin) d'après les archives de la guerre, par... capitaine au 26e bataillon de chasseurs à pied. Tome 1—2. Paris—Nancy, libr. et imp. Berger-Levrault et Cie., 1882,
36101 Foucaux Marie Filon (pisze pod pseud. Mary Summer; 1842—1902). Krwawe dziedzictwo. Powieść historyczna przez M. Summer'a. Przekład z francuskiego. (Wieczory Powieściowe). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, (1896),