Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74320 Instrukcya do odbywania egzaminów. Instrukcya do odbywania egzaminów studentów Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii (Warszawa, 1859);
74319 Instrukcya o edukacji. Instrukcya o edukacyi dzieci, kształcenia ich, uwagi, przez jednego nauczyciela Szkół publicznych. Warszawa, b. r.,
74318 Instrukcya dla W. Ks. Dziekanów. Instrukcya dla W. Ks. Dziekanów i Proboszczów krakowskiej dyecezyi o wizycie kanonicznej. Kraków, nakł. Ordynaryatu książęco-biskupiego krak., druk. Czasu, Fr. Kluczyckiego i Sp., 1895,
74317 Instrukcya dla dystrybutorow. Instrukcya dla dystrybutorow materyałow stęplowych po miastach w Xięstwie Warszawskim. (Z datą: Warszawa 15 IX 1810),
74316 Instrukcya dla dystrybutorów. Instrukcya dla dystrybutorów materyałow stęplowych po miastach, w Xięstwie Warszawskim. (Warszawa, 1809),
74315 Instrukcya dla dyrektorów. Instrukcya dla dyrektorów przy Szkole Departamentowey Płockiey. Płock, w Drukarni Płockiej, 1812,
74314 Instrukcya dla Dyrektora. Instrukcya dla Dyrektora Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiéj. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74313 Instrukcya przepisana przez dyrektora. Instrukcya przepisana przez dyrektora generalnego dóbr i lasów narodowych, księstwa warszawskiego r. 1811. (Warszawa, 1811),
74312 Instrukcya dla Dyrekcyów. Instrukcya dla Dyrekcyów Skarbowych Departamentowych. (Z datą: Warszawa 15 XII 1810),
74311 Instrukcya dla Dyrekcyi. Instrukcya dla Dyrekcyi urzędników Towarzystwa zaliczkowego w Krakowie. Kraków, nakł. Towarzystwa zaliczkowego, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1879,
74310 Instrukcya tymczasowa dla dyrekcyi. Instrukcya tymczasowa dla dyrekcyi szczegółowych i prezesów zebrań stowarzyszonych, wydana w rozwinięciu art. 12—27 Ustawy o wyborach na urzędy do władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1890,
74309 Instrukcya.
74308 Instrukcya dla Dyrekcyi. Instrukcya dla Dyrekcyi Szczegółowych Dyrekcyi Głównéy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1826,
74307 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi Towarzystw Filialnych. Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1867,
74306 Instrukcya dla Dyrekcyi. Instrukcya dla Dyrekcyi Miejscowych (Ligi Polskiej w Prusach (Berlin, 1848);
74305 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie przy udzielaniu pożyczek hipotecznych. Kraków, nakł. Kasy, Druk. Związkowa, 1897,
74304 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych (Warszawa, 1887);
74303 Instrukcya służbowa dla dróżników. Instrukcya służbowa dla dróżników przy drogach gminnych w powiecie krakowskim wydana przez Technika powiatowego i nadzorcę dróg powiatu Krakowskiego. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1884,
74302 Instrukcya dla Dróżników. Instrukcya dla Dróżników Straży Obchodowych. (Warszawa, 1887);
74301 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników przejazdowych. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1881,
74300 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników obchodowych dziennych. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1881,
74299 Instrukcya dotycząca użycia drezyn. Instrukcya dotycząca użycia drezyn i wózków roboczych (Warszawa, 1887);
74298 Instrukcya dotycząca użycia biegu drezyn. Instrukcya dotycząca użycia biegu drezyn i wózków roboczych na drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1882,
74297 Instrukcya o drezinach. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74296 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów szkolnych. (Ustanowiona przez Izbę Edukacyjną na sesji w dniu 16 października 1808). B. m., (1808),
74295 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów parafijalnych nad domami schronień. Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Na mocy Artykułu 41 Ukazem Najjaśniejszego Pana z dnia 18 Lutego (2 Marca) 1842 r. względem przepisania stałych zasad postępowania, w zapewnieniu przytułku i utrzymania ubogich starców, kalek i sierot, tudzież ustalenia opieki na ubogiemi, Kommissya Rządowa spraw Wewnętrznych i Duchownych, następujące wydaje zarządzenie. B. m. b. r.,
74294 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów Parafialnych nad Domami Schronień. (Z datą: Warszawa 12 (24) VI 1843),
74293 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów magazynowych chleba, legumin i trunków, 18 Stycznia 1811 r.,
74292 Instrukcya dla Katolickich Dozorów. Instrukcya dla Katolickich Dozorów kościelnych i Reprezentacyi parafialnych w Archidiec. Poznańskiej i Gnieździeńskiej;
74291 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców i dozorczyń w zakładzie dla umysłowo chorych w Kulparkowie. Zatwierdzona uchwałą Wydziału krajowego do L. 8013 z r. 1879. Lwów, druk. Anny Waydowicz (przedt. Poremby), 1879,