Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
47840 Hoszowski Justyn (ok. 1850—1908). Waszyngton. Powieść osnuta na tle dziejów walki Amerykan o niepodległość. Przez ... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1897,
7520 Blauth Jan inż. O torfach. (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1894,
36573 Franke Jan Nepomucen (prof. Politechniki Lwowskiej; 1846—1918). O rozprowadzaniu siły za pomocą powietrza. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1890,
294 Abraham Władysław (1860–1941). Początki prawa patronatu w Polsce. Nap.... (Odbitka z Przeglądu Sądowego i Adm.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1889,
78020 Jamrógiewicz Mieczysław. Miary i wagi metryczne i stosunek do miar i wag austrjackich objaśnił ... Z sześcioma tablicami do przemiany jednych miar na drugie i szesnastoma figurami w tekście. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Kornela Pillera, 1873,
66673 Gerstmann Adam ks. (prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; 1873—1940). O grzesznikach nałogowych, nawrotnych i pozostających w okazyi do grzechu, napisał Ks. Dr. ... katecheta V gimnazyum lwow. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Katolicka, 1900,
104250 Bełza Władysław (1847—1913). Upominek dla Adasia. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Kar. Pillera, 1875,
4222 d'Azeglio Maksymilian (1801–1866). Nicolo de Lapi. Powieść historyczna. Z oryginału włoskiego przełożył AJO (Józef Rogosz). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. K. Pillera, 1871,
16469 Collins William Wilkie (1824—1889). O zmroku. Przekład z angielskiego przez A. D(zieduszyck)ę. (Biblioteka Najciekawszych Pow. i Rom. T. XXI). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. K. Pillera, 1871,
8536 Boehl de Faber Cecylia (z pierwszego męża margrabina Arco-Hermeso, z drugiego pani Arrom żona konsula hiszp. w Australii, pseudon. Caballero Fernan; 1797—1877). Klemencya, powieść hiszpańska. Przełożył Ajo (Rogosz). Biblioteka najciekawszych powieści i romansów. Tom III. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. K. Pillera, 1869,
58027 Drążkiewicz Antoni (1830—1900). Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1890,
97045 Kokurewicz Józef. O nabiale. (Odb. z Bartnika Postępowego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. im. Szewczenki, 1881,
22260 Czołowski Aleksander dr (1865—1944). Wojna polsko-turecka 1675 r. Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. im. Ossolińskich, 1894,
7515 Blauth Jan inż. Piec drenarski. (Odb. z Czasopisma Techn.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1898,
7521 Blauth Jan inż. O torfach na wystawie lwowskiej w 1894 r. (Odb. z Czasopisma Techn. nr 19 i 20). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1895,
61244 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Mowa rektora c. k. szkoły politechnicznej na uroczystą inauguracyą roku akademickiego 1893/94 dnia 16 października 1893. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1893,
93910 Klaus Józef Ignacy ks. (zm. 1775). Kazania niedzielne, opracowane według kazań... od I niedzieli Adwentu do Zielonych Świątek. (Dod. do Roczników kapłańskich). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1891,
59797 Dybowski Benedykt (1833—1930). Wyspy Komandorskie. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1885,
104257 Bełza Władysław (1847—1913). Żydzi w poezyi polskiej, głosy poetów o Żydach, zestawił... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1883,
17336 Cybulski Karol. Podręcznik rysunkowy dla uczącej się młodzieży, obejmujący zasady ćwiczeń w liniach prostych i krzywych, czyli ornamentów, głów i pejsaży, z krótkiem i łatwem objaśnieniem o perspektywie powietrznej i linearnej, oraz mnóstwem innych wiadomości ... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1881, w 8ce, str. 73, 1 nl. i 32 tabl. wzorów
2642 Antoniewicz Jan Bołoz dr. (1858–1922). Historya, filologia i historya sztuki, odczyt wygłoszony na IV walnem zgromadzeniu Towarzystwa filologicz. we Lwowie dnia 23 maja 1896 r. (Odb. z czasop. Eos). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1897,
104221 Bełza Władysław (1847—1913). Maryla, szkic literacko-biograficzny przez Wł. Bełzę. (Na okł. tytuł: Maryla i jej stosunek do Mickiewicza). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1885,
11063 Brunicki Julian nr. (1864—1924). Ogólne zasady hodowli zwierząt domowych, podług rozprawy prof. M. Wilkensa umieszczonej w „Handbuch der gesammten Landwirtschaft" Dr Th. von der Goltz'a. Odb. z Rolnika. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Dziennika Polskiego, 1889,
9403 Bośniacka Eliza z Rulikowskich, z pierwszego małżeństwa Tuszowska (1837—1904). Przeor Paulinów. Dramat historyczny z XVII wieku. Napisał Julian Mors z Poradowa. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Dziennika Polskiego, 1874,
22246 Czołowski Aleksander dr (1865—1944). Bitwa pod Obertynem r. 1531. Ze studyów nad dziejami wołoskimi 3. Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk, Wł. Łozińskiego, 1890,
59480 Durski Antoni (1854—1908). Gimnastyka dziewcząt i kobiet. Ćwiczenia na przyrządach z 100 ilustr. w tekście. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1898,
13445 Cenar Edmund (1856—1913). Ćwiczenia rzędowe. Musztra, podręcznik do nauki gimnastyki w szkołach i towarz. Sokolich. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1896
15814 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Pro Sex. Roscio Amerino oratio, ed. H. Nohl. Wiedeń, nakł. F. Tempsky, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1887,
82875 Juin Charles i Flerx Louis. Księga III, rozdział I., kom. w 1 akcie. Sujet livre trois. Przełożył Paweł Pauli. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1881,
23494 Daszyński Władysław. Rzuty środkowe, czyli nauka wolnéj perspektywy, dla szkół niższych, architektów i rysowników tom I z atlasem z dod. 4ch tablic litograf, z 136 figurami. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1878,