Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75813 J. J. N.
75812 J... z Ciecierskich Jadwiga.
75811 J. J. Ks.
75810 J. J. (ksiądz). Nauka o Kościele Chrystusowym. Pamiątka dla dzieci i przystępujących do pierwszéj Komunii świętéj. Z dodatkiem: Mowa do dzieci po pierwszéj Komunii świętej, przez X. J. J. w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Fischer, 1847,
75809 J. J. (ksiądz). Amulet, to jest Słowa miłości i napomnienia poświęcone Ludowi Katolickiemu przez Ks. J. J. Bydgoszcz, nakł. L. Levita, druk. Ernesta Lambecka w Toruniu, 1846,
75808 J. J.
75807 J. J. Das Grossherzogthum Posen in historischer, statistischer und geographischer Beziehung für Gymnasien, Seminarien, Bürger- und Landschulen nebst eine Charte dieser Provinz und einer Entfernungstabelle der meisten Städte und Marktflecken des Grossherzogthums Posen von der Haupstadt Posen. Von J. J. Kempen (Kępno), Verlag von L. Pulvermann, Druck der Schnellpresse von Leopold Freund in Breslau, 1844,
75806 J. hr. J. Słowo o stosunkach włościańskich przez J. hr. J. Lwów, druk. E. Winiarza, 1860,
75805 J. I.
75804 J. H. M. P.P. X.
75803 J. H.
75802 J. H. Ewangelia dla małych dzieci przez H. J. Z ryciną. Warszawa, nakł. Gebethnera Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1876,
75801 J. H. Łyst do bratiw Rusyniw, a perediwsim do tych, szczo podpysały proźba do Cisara l1go maja 1848. Lwiw, 23 maja 1848,
75800 J. G. Ks.
75799 J. G.
75798 J. F. Z. S.
75797 J. F. N.
75796 J. F. N. Głos Krakowa do wychodzącego Woyska Dnia 5 Maia 1811 przez F. N. J. Kraków, Drukarnia Gröblowska, b. r. (1811),
75795 J. F. L.
75794 J. F.
75793 J. F. Wiersz na dzień imienin Jaśnie Wielmożnego Kaspra Wielogłowskiego Prezesa Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej, Orderów S. Stanisława i Anny I klassy Kawalera. B. m. b. r. (Kraków, 1833),
75792 J. F. Tajemnice magii i spirytyzmu w świetle nauki. Podług źródeł obcych opracował F. J. z 92-ma rysunkami w tekście. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Saturnina Sikorskiego, 1893,
75791 J. F. List otwarty do J. W. Radców miasta Krakowa. Kraków, nakł. redakcyi Gwiazdki Krakowskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881,
75790 J. E. W, Die nächtlichen Rächer und die unsichtbare Regierung. Scenen und Skizzen aus den Geheimnissen der jüngsten polnischen Revolution, von E. W. J. 8 Lfgen. Oederau, Schlesinger, 1864,
75789 J…… Eliza (tł.).
75788 J. E.
75787 J. E. Do Tarnowianów. B. m. b. r. (1848),
75786 J. E. Rozmowa siérotek w czasie obchodu pogrzebowego dnia l0go Kwietnia 1848. B. m. (Kraków), b. r. (1848),
75785 J. E. Krakowiak. B. m. b. r. (1848),
75784 J. D. I.