Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74350 Instrukcya szczegółowa dla inżyniera. Instrukcya szczegółowa dla inżyniera oddziału i konduktora technicznego przy budowie drogi żelaznéj warszaws. Warszawa, w litogr. Dyr. dróg. żel., 1861,
74349 Instrukcya dla inziniera. Instrukcya dla inziniera (!) Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. (Warszawa), druk. J. Noskowskiego, (1881)
74348 Instrukcja ogólna dla Instytutu Instrukcja ogólna dla Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien. (Z datą: Warszawa 17 (29) VIII 1862),
74347 Instrukcya szczegółowa dla inspektorów. Instrukcya szczegółowa dla inspektorów i nauczycieli. B. m. b. r. (Warszawa, 1864 ?),
74346 Instrukcya dla inspektorów. Instrukcya dla inspektorów wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1809),
74345 Instrukcya dla inspektorów. Instrukcya dla inspektorów wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1809),
74344 Instrukcya dla inspektorow. Instrukcya dla inspektorow wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1806),
74343 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektorów szkół miejscowych, zaprowadzona przez c. k. ministerstwo wyznań i oświecenia rozporządzeniem z dnia 6 Stycznia 1855. L. 19,000 w Austryi niższej i wższej, Solnogrodzie, Tyrolu, Styryi, Tryjeście i Pobrzeżu austryackiem, Dalmacyi, Karyntyi, Krainie, Czechach, Morawii, Szląsku, Krakowie, Galicyi i Bukowinie; rozporządzeniem z dnia 10. Lipca 1855. L. 10, 144 w Węgrzech, Kroacyi, Slavoni, Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim. Wiedeń, w c. k. składzie książek szkolnych, druk. L. Grunda, 1857,
74342 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektora telegrafów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74341 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektora technicznego teatru miejskiego w Krakowie. Kraków, nakł. gminy m. Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1894,
74340 Instrukcya dla Inspektora. Instrukcya dla Inspektora lekarskiego w m. Warszawie, (Warszawa, 1838);
74339 Instrukcya dla Inspektora. Instrukcya dla Inspektora Gubernialnego Lekarskiego, (Warszawa, 1839),
74338 Instrukcya hipoteczna. Instrukcya (hipoteczna z d. 31 sierpnia 1809, inc: „Minister sprawiedliwości Pragnąc aby przepisy Kodeksu Napoleona o wpisywaniu w księgi wieczyste prawnych kontraktów i Zobowiązań, iako też Hypotek..."). (Warszawa, 1809),
74337 Instrukcya Dla Gmin. Instrukcya Dla Gmin podatkowych do przedsięwzięcia prac przygotowawczych ku oszacowaniu dochodów gruntowych dla opodatkowania dochodu z gruntów i budynków wedle zasad powszechnego katastru. (Tytuł niemiecki:) Belehrung für die Steuer Gemeinden zur Vorname der Vorarbeiten der Grundertragsscätzungen für die Besteuerung des Grund-und Hausertrags nach den Grundsätzen des allgemeinen Katasters. B. m. b. r. (184.),
74336 Instrukcja służbowa dla wykonawczych funkcjonariuszów. Instrukcja służbowa dla wykonawczych funkcjonariuszów gospodarstwa lasowego i straży lasowej w dobrach gminy kr. st. miasta Lwowa i funduszów pod jej zarządem zostających. Lwów, nakł. gminy kr. st. miasta, Druk. Narodowa (W. Manieckiego), 1880,
74335 Instrukcya Frederyka II-go. Instrukcya Frederyka II-go Króla Pruskiego dla officerów kawaleryi lekkiey (Paryż, 1834);
74334 Instrukcya dla formowania. Instrukcya o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach miejskich i wiejskich w Królestwie Polskiém, wraz z anneksami, wydana przez Kommissyą Spraw wewnętrznych. Warszawa, S. Orgelbrand, 1862,
74333 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania powiatami wojska polskiego. Warszawa, w Drukarni Rządu Narodowego, (1863),
74332 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania partyzanckich oddziałów Strzelców konnych. (Kraków, Druk. Rządu Nar., 1863),
74331 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania partyzanckich oddziałów strzelców konnych. (Warszawa, 1863),
74330 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania partyzanckich oddziałów pieszych. (Z datą: Warszawa 19 VI 1863). Paryż, Drukarnia i lit. Renou et Maulde, 1863,
74329 Instrukcja dla formowania. Instrukcja dla formowania partyzanckich oddziałów pieszych. (Z datą: Warszawa 19 VI 1863). (Warszawa), w Drukarni Rządu Narodowego, (1863),
74328 Instrukcya dla felczerów. Instrukcya dla felczerów, werkmajstrów, zawiadowców stacyi i przystanków, nadkonduktorów i dozorców drogowych dróg żelaznych w Guberniach Królestwa Polskiego, o sposobie ratowania chorych na cholerę i o dezinfekcyi. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1885,
74327 Instrukcya dla felczerów. Instrukcya dla felczerów (Warszawa, 1838);
74326 Instrukcya iak sobie w teraznieyszej powszechnie prawie wysworowaney Febrze. Instrukcya iak sobie w teraznieyszej powszechnie prawie wysworowaney Febrze Szkarłatney postępować. (Z datą: Berlin 5 IX 1801). Kwidzyn, druk. Królewsko Zachodnio Pruskiey Kanterskiey Drukarni Nadworney, (1801),
74325 Instrukcya iak postępować należy z choruiącymi na febrę. Instrukcya iak postępować należy z choruiącymi na febrę szkarłatową tak powszechnie teraz panuiącą. (Z datą: Berlin, 5 IX 1801). Poznań, druk. Samuela Bogumiła Prefsera, (1801),
74324 Instrukcya o fabrykacyi. Instrukcya o fabrykacyi prochu, (Warszawa, 1821);
74323 Instrukcya dla Expedytorów. Instrukcya dla Expedytorów, Kassyerów Stacyjnych i Expedycyjnych na drogach żelaznych warszawsko-wiedeńskiéj i warszawsko-bydgoskiéj, sporządzona i wydana w roku 1874. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1874,
74322 Instrukcya ekonomowi. Instrukcya ekonomowi folwarku (Warszawa, 1853, 1855, 1856);
74321 Instrukcya dla ekonoma. Instrukcya dla ekonoma. (Z datą: 20 VI 1829),