Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74385 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi szkolnej w Krakowskiem Towarzystwie Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
74379 Instrukcya dla Komissyi. Instrukcya dla Komissyi Balneologicznéj z grona C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Wysadzonéj. (Kraków, z datą: 10 XII 1857),
74377 Instrukcya dla Komissarzy. Instrukcya dla Komissarzy rządowych do assystowania ciągnieniom loteryi klassycznéj krakowskiéj. Kraków, 1839,
74372 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla kommisarzy użytych do lustracyi i wyciągnienia dochodu z Dóbr,
74373 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla komisarzy eksponowanych Magistratu. (Lwów, 1873),
74376 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla kommisarzy powiatowych. (Z datą: Kraków 24 II 1846),
74368 Instrukcya dla komendy. Instrukcya dla komendy placu. B. m., (1863),
74363 Instrukcya dla kierowników. Instrukcya dla kierowników c. k. zakładów stadników rządowych. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
74292 Instrukcya dla Katolickich Dozorów. Instrukcya dla Katolickich Dozorów kościelnych i Reprezentacyi parafialnych w Archidiec. Poznańskiej i Gnieździeńskiej;
74356 Instrukcya dla kasy. Instrukcya dla kasy krajowej. (Lwów), druk. K. Pillera, 1866,
74359 Instrukcya dla Kasy. Instrukcya dla Kasy Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
74360 Instrukcya dla Kasy. Instrukcya dla Kasy Zaliczkowej przy Kasie Oszczędności m. Krakowa. (Z datą: Lwów 11 VI 1883). Kraków, druk. W. Korneckiego, (1883),
74362 Instrukcya dla kasy. Instrukcya dla kasy i rachuby zakładu narodowego imienia Ossolińskich i połączonych z nim funduszów. Lwów, druk. Zakł. im. Ossol., 1857,
74355 Instrukcya dla Kass. Instrukcya dla Kass Groszowych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa, druk. Józefa Ungra, (1883),
74353 Instrukcya Dla Kapelanów. Instrukcya Dla Kapelanów Woyskowych,
74352 Instrukcya dla Kapelana. Instrukcya dla Kapelana Towarzystwa Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroności, druk. Czasu, 1878,
74351 Instrukcya dla kandydatów. Instrukcya dla kandydatów do stanu naucz. i działań Komitetu egzamin. Warszawa, Kommissya rząd. oświec. publ., 1866,
74517 Instrukcya dla J.P.P. Officerów. Instrukcya dla J.P.P. Officerów Artyleryi, pełniących obowiązki audytorów, jako też dla officerów wszelkiej broni, mogących być w potrzebie zastąpienia audytorów;
74349 Instrukcya dla inziniera. Instrukcya dla inziniera (!) Oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. (Warszawa), druk. J. Noskowskiego, (1881)
74345 Instrukcya dla inspektorów. Instrukcya dla inspektorów wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1809),
74346 Instrukcya dla inspektorów. Instrukcya dla inspektorów wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1809),
74344 Instrukcya dla inspektorow. Instrukcya dla inspektorow wydziałowych. (Z datą: Warszawa 1 VIII 1806),
74339 Instrukcya dla Inspektora. Instrukcya dla Inspektora Gubernialnego Lekarskiego, (Warszawa, 1839),
74340 Instrukcya dla Inspektora. Instrukcya dla Inspektora lekarskiego w m. Warszawie, (Warszawa, 1838);
74341 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektora technicznego teatru miejskiego w Krakowie. Kraków, nakł. gminy m. Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1894,
74342 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektora telegrafów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74343 Instrukcya dla inspektora. Instrukcya dla inspektorów szkół miejscowych, zaprowadzona przez c. k. ministerstwo wyznań i oświecenia rozporządzeniem z dnia 6 Stycznia 1855. L. 19,000 w Austryi niższej i wższej, Solnogrodzie, Tyrolu, Styryi, Tryjeście i Pobrzeżu austryackiem, Dalmacyi, Karyntyi, Krainie, Czechach, Morawii, Szląsku, Krakowie, Galicyi i Bukowinie; rozporządzeniem z dnia 10. Lipca 1855. L. 10, 144 w Węgrzech, Kroacyi, Slavoni, Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim. Wiedeń, w c. k. składzie książek szkolnych, druk. L. Grunda, 1857,
74337 Instrukcya Dla Gmin. Instrukcya Dla Gmin podatkowych do przedsięwzięcia prac przygotowawczych ku oszacowaniu dochodów gruntowych dla opodatkowania dochodu z gruntów i budynków wedle zasad powszechnego katastru. (Tytuł niemiecki:) Belehrung für die Steuer Gemeinden zur Vorname der Vorarbeiten der Grundertragsscätzungen für die Besteuerung des Grund-und Hausertrags nach den Grundsätzen des allgemeinen Katasters. B. m. b. r. (184.),
74330 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania partyzanckich oddziałów pieszych. (Z datą: Warszawa 19 VI 1863). Paryż, Drukarnia i lit. Renou et Maulde, 1863,
74331 Instrukcya dla formowania. Instrukcya dla formowania partyzanckich oddziałów strzelców konnych. (Warszawa, 1863),