Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
48049 Hruzik Albin Rudolf. Skrypta do pierwszego egzaminu kancelaryjnego z wykładów w c. k. sądzie krajowym cywilnym we Lwowie. Wyd. 2gie. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, litogr. A. Przyszlaka, 1898,
3663 Au Juliusz Leon (Dr. z Poznania, urodz. 11 Kwietnia 1842, zm. 1888). Nauka rachunkowości, do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej. Dzieło uwieńczone nagrodą Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. ks. krakowskiem, wydane nakł. b. studentów b. wyższej szkoły roln. w Żabikowie i wyższej szkoły rolniczej w Dublanach. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Druk., 1889,
6151 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Tydzień poleski, ustęp z życia myśliwskiego na Litwie ... wydany staraniem redakcyi czasopisma „Łowiec". Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Druk., 1878,
22920 Daisenberg (Deisenberg) Władysław (1844—po 1887). Austrjacki proces cywilny. (Zesz. 1). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Druk. Związkowa, 1898,
23387 Darowski Bolesław Weryha (1839—1905). i Kempiński Ignacy. Słownik kolejowy, zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materyałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku Zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacyj i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych, w polskim, rossyjskim i niemieckim języku. Wydany staraniem i nakładem Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. Ułożył Bolesław Weryha Darowski z udziałem Ignacego Kempińskiego. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Gebethner i Wolff w Warszawie, Druk. I Związkowa, 1889,
41821 Hahn Wiktor (1871—1959). Pentesilea dramat Szymona Szymonowicza. Napisał Dr. ... (Odb. z Muzeum). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia I Związkowa, 1895,
108598 Kozierowski Kazimierz (Kazimierz Roman). Za wiarę ojców. Opowiadanie na tle prześladowania unitów. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Zygmunta Golloba, 1898,
65051 Gargas Zygmunt. O podatku rentowym. Napisał... (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1898,
65052 Gargas Zygmunt. Prawo do drogi z konieczności. Napisał... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1898,
41829 Hahn Wiktor (1871—1959). Tło historyczne w „Irydionie” Krasińskiego. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1898,
76319 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). List otwarty do J. X. Stanisława Stojałowskiego. (Odb. z Gazety Kościelnej). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1896,
66565 German Ludomił (1851—1920). Henryk Ibsen. Studyum przez Dr. ... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1895,
68388 Głąbiński Stanisław (1862—1943). O kwestyi socyalnej. Napisał Dr. ... nadzw. profesor uniwersytetu lwowskiego. (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1894,
60486 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Listy czytelnika. Napisał... Krytyki i rozprawy. Kwestya żydowska. Materyalizm. Socyalizm. Historyozofia Tainea. Pozytywizm. Pesymizm. Mistycyzm. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wład. Łozińskiego, 1893,
17284 Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943). Liryk grecki, rzecz o nowo odkrytych poezyach Bakchylidesa. Odb. z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
10921 Bruchnalski Wilhelm dr (1859—1938). Dzieje illustrowane literatury polskiej przez dra Henr. Biegeleisena. Omówił... Odb. z Przewodnika Nauk. i Liter. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
22716 Dąbkowski Przemysław (1877—1950). Zemsta, okup i pokora na Rusi Halickiej w w. XV i pierwszej połowie w. XVI. Odb. z Przegl. Prawa i Adm. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1898,
239 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z dziedziny hodowli koni (broszura polemiczna). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
60484 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Historya malarstwa we Włoszech. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1892,
18000 Czarnowski Aleksander (ok. 1830—?). Walka o byt prawem. Przez A. C. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1890,
22252 Czołowski Aleksander dr (1865—1944). Początki Mołdawii i wyprawa Kazimierza Wielkiego r. 1359. Ze studyów nad dziejami wołoskimi 1. Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1890,
47520 Hordyński Zdzisław (1856—1895). Brodzińskiego lata szkolne. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1888,
96127 Kochanowski (Korwin-Kochanowski) Jan Karol (profesor Uniw. Warszawskiego; 1869—1949). Witold Wielki Książę Litewski. Studyum Historyczne. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1900,
7914 Boberski Władysław (1846—1891). i Falkiewicz Karol. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych i kandydatów nauczycielskich, cz. I. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
60477 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Baśń nad baśniami. Napisał... T. I i II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1889,
17775 Cz(ajkowski) W. dr. Religia w państwie, odczyt. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884,
60488 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Listy ze wsi, serya I—II. (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Pillera i Sp., 1889—1890,
642 Adamski Józef Stanisław ks. T. J. (1851–1926). O charakterze. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1900,
8091 Bochwic Jan Otton (1835—1915). Wielbłąd w gospodarstwie rolnem. Odb. z Przeglądu Weterynarskiego. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1900,
35194 Fischer Korneli. U kolebki Mickiewicza. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1898,