Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74380 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi kontrolującej nadzorującej urzędowanie Burmistrza i Magistratu miasta Wadowice (1893);
74379 Instrukcya dla Komissyi. Instrukcya dla Komissyi Balneologicznéj z grona C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Wysadzonéj. (Kraków, z datą: 10 XII 1857),
74378 Instrukcya wydana przez Kommissyą. Instrukcya wydana przez Kommissyą rządową sprawiedliwości dla Kommissyi hypotecznej i kancellaryi ziemiańskiej Województwa Mazowieckiego, 30 Czerwca 1819 i 29 marca 1820 r. Warszawa, w Druk. Kommissyi rządowej sprawiedliwości, 1846,
74377 Instrukcya dla Komissarzy. Instrukcya dla Komissarzy rządowych do assystowania ciągnieniom loteryi klassycznéj krakowskiéj. Kraków, 1839,
74376 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla kommisarzy powiatowych. (Z datą: Kraków 24 II 1846),
74375 Instrukcya dla Kommissarzy. Instrukcya dla Kommissarzy Obwodów lub Sekcyj w czasie Epidemii. (Kraków, 1848),
74374 Instrukcya dla c. k. komisarzy. Instrukcya dla c. k. komisarzy inspekcyjnych i dla c. k. Straży cywilno-policyjnéj co do pełnienia służby policyjnej w Teatrze miejskim w Krakowie, wydana na podstawie ustawy teatralnej z dnia 25 listopada 1850 L. 454 Dz. u. p. Kraków, nakł. c. k. Dyrekcyi policyi, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego, (1891),
74373 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla komisarzy eksponowanych Magistratu. (Lwów, 1873),
74372 Instrukcya dla komisarzy. Instrukcya dla kommisarzy użytych do lustracyi i wyciągnienia dochodu z Dóbr,
74371 Instrukcya dla kommendantow. Instrukcya dla kommendantow placu. B. m., 1810,
74370 Instrukcya Dla Kommendantow. Instrukcya Dla Kommendantow Kolumn Ruchomych, czyli Partyzantów, oraz Przepisy w czasie marszu i rozprawy z nieprzyiacielem. Warszawa, w Drukarni Woyskowey, 1831,
74369 Instrukcya. WW. Kommendantom. Instrukcya. WW. Kommendantom i cząstkowym Zwierzchnikom Dla Dyrekcyi na wielkiéy Militarnéy drodze z Kommendami pozostałemi. Bióro Szefa Głównego Sztabu wszystkich czynnych Armiów. Główne Dyżurstwo 3. Wydział Nro Główna kwatera — Xięstwo Warszawskie. (Z datą: Kalisz marzec 1813),
74368 Instrukcya dla komendy. Instrukcya dla komendy placu. B. m., (1863),
74367 Instrukcja szczegółowa dla komendanta. Instrukcja szczegółowa dla komendanta placu. B. m., 1863,
74366 Instrukcya dla Kółek. Instrukcya dla Kółek rolniczych. Lwów, nakł. Zarządu Centralnego, druk. Gaz. Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1883,
74365 Instrukcja dla kollektorów. Instrukcja dla kollektorów Loteryi. Warszawa, (1852),
74364 Instrukcya względem Klassyfikacyi. Instrukcya względem Klassyfikacyi budynków mieszkalnych (Wiedeń, 1820);
74363 Instrukcya dla kierowników. Instrukcya dla kierowników c. k. zakładów stadników rządowych. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
74362 Instrukcya dla kasy. Instrukcya dla kasy i rachuby zakładu narodowego imienia Ossolińskich i połączonych z nim funduszów. Lwów, druk. Zakł. im. Ossol., 1857,
74361 Instrukcya służbowa dla Zreorganizowanej Kasy. Instrukcya służbowa dla Zreorganizowanej Kasy Miejskiej i Wydziału Rachunkowego Miejskiego król. stoł. miasta Krakowa. Kraków, nakł. Gminy Miasta Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1885,
74360 Instrukcya dla Kasy. Instrukcya dla Kasy Zaliczkowej przy Kasie Oszczędności m. Krakowa. (Z datą: Lwów 11 VI 1883). Kraków, druk. W. Korneckiego, (1883),
74359 Instrukcya dla Kasy. Instrukcya dla Kasy Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
74358 Instrukcya służbowa dla głównej kasy. Instrukcya służbowa dla głównej kasy miejskiej stoł. król. miasta Krakowa;
74357 Instrukcya tymczasowa dla Kassy. Instrukcya tymczasowa dla Kassy Mieyskiey Miasta Niemniey stosunki z tąż i Radą Mieyską, w Interessach Dochodów Gminnych, i Rachunków Kassowych (Siedlce, 1811);
74356 Instrukcya dla kasy. Instrukcya dla kasy krajowej. (Lwów), druk. K. Pillera, 1866,
74355 Instrukcya dla Kass. Instrukcya dla Kass Groszowych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa, druk. Józefa Ungra, (1883),
74354 Instrukcja przepisująca kary. Instrukcja przepisująca kary dla defraudantów... (z okresu Księstwa Warszawskiego).
74353 Instrukcya Dla Kapelanów. Instrukcya Dla Kapelanów Woyskowych,
74352 Instrukcya dla Kapelana. Instrukcya dla Kapelana Towarzystwa Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroności, druk. Czasu, 1878,
74351 Instrukcya dla kandydatów. Instrukcya dla kandydatów do stanu naucz. i działań Komitetu egzamin. Warszawa, Kommissya rząd. oświec. publ., 1866,