Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
67538 Giraudiére H.
67537 Giraudeau E.A.
67536 Giraudeau Bonawentura ks. (1697—1774). Powieści X. Bonawentury Żyrodo Giraudeau, przełożone z francuzkiego na język polski (przez St. Snarskiego dominikanina). Tom I—II. Wilno, druk. B. Neumanna, 1835,
67535 Giraudeau Bonawentura ks. (1697—1774). Historye i przypowieści X. ... i niektórych innych pisarzy. Przełożone z francuzkiego na język polski przez X.P.(awła) Rzewuskiego. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u Ś. Krzyża, 1851,
67534 Giraudeau ks.
67533 Giraudeau.
67532 Giraud-Teulon A. Początki rodziny. Stany społeczne, poprzedzające ustrój patryjarchalny. Przez ... przełożył z francuskiego T. Wr. Warszawa, nakł. B.U.D.G., skład główny w Księgarni Ludwika Polaka, druk. Wieku, 1884,
67531 Giraud Paweł (błędnie).
67530 Giraud Gabriel ks.
6753 Baur Samuel (1768—1832). Gemälde der merkwürdigsten Revolutionen, Empörungen etc. Ulm, 1813 i 1816.
67529 Giraud Gabriel ks. Instructions et prières pour le jubilé recueillies et rédigées par Mr. l'Abbé ... Professeur au Séminaire général de Varsovie. Varsovié, chez N. Glücksberg, 1826,
67528 Giraud G(abriel?). De Philosophia libri quatuor in quibus omnes philosophiae quaestiones, veterum philosophorum non sententiis modo, sed verbis etiam, explicantur. Auctore ... Vilnae, typis Dioec. ad Eccl. S. Casimiri Congr. Mis., 1825,
67527 Giraud (Gabriel?). Vocabulaire hébreu-français, dans lequel tous les mots hébreux et chaldéens, tant primitifs que dérivés des livres saints, sont rangés suivant l'ordre alphabétique, tels qu'ils se présentent dans le Texte Sacré, par M. L'abbé ... Vilna, Imprimerie des PP. Missionnaires, 1825,
67526 Giraud.
67525 Girardot.
67524 Girardin Marc.
67523 Girardin Jules (1832—1888). Nygus. Ze wspomnień jedynaka młodzieży poświęcone. Przekład z francuskiego C.N. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1894,
67522 Girardin Jan (1803—1884) i Breuil (de) A. Rozbiór chemiczny gruntów. Warszawa, druk. J. Ungra, 1855,
67521 Girardin Jan (1803—1884). O gnojach uważanych jako nawozy przez ..., professora chemii agronomicznej w Rouen, członka Towarzystwa Agronomicznego Paryskiego i t.d. i t.d. Wydanie V. dzieła uwieńczonego p(rzez) Tow(arzystwo) agron(omiczne) w Cher i przyjętego pr(zez) Radę główną Niższéj Sekwany, pr(zez) Centralne Towarz(ystwo) Agronomii w Rouen i p(rzez) Stowarzyszenie normalne. Tłómaczenie z francuzkiego z przedmową obejmującą treściwy rys chemii agronomicznéj na rzecz Tow(arzystwa) pomoc(y) nauk. Poznań, nakł. Księgarni J.K. Żupańskiego, druk. Pawickiego & Gube, 1853,
67520 Girardin J.
6752 Baur Antoni,
67519 Girardin (de) Émile (1806—1881).
67518 Girardin (de) Émile (1806—1881). L'Équilibre Européen par ... Paris, Michel Lévy frères, imp. Serriere et Cie MDCCCLIX (1859),
67517 Girardin (de) Émile (1806—1881). Conquête et Nationalité. Paris, Michel Lévy frères, imp. Serriere, 1860,
67516 Girardin (de) Émile (1806—1881). L'Apaisement de la Pologne par ... Paris, E. Dentu libraire-éditeur, impr. Serriere et Ce (od str. 161: Typographie de Henri Plon), MDCCCLXIII (1863),
67515 Girardin Delfina (z domu Gay; 1804—1855).
67514 Girardin Delfina (z domu Gay; 1804—1855). Le vicomte de Launay correspondance parisienne par Mme ... Paris, Michel Lévy frères, Imprimerie Serriere et Ce, 1853,
67513 Girardin.
67512 Girardet Maria.
67511 Girardet Karol (1810—1871).