Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
11884 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Wyniki badań wody gruntowej okolic Krakowa przez podkomisyą wodociągową w r. 1894/95 dokonanych (odczyt miany w Towarzystwie Lekarskiem w dniu 15 listopada 1895). (Odb. z Kosmosu zesz. I—III, Rocznik XXI). Lwów, I Związkowa Druk., 1896,
9433 Bossowski Aleksander dr (1858—1923). Wynik badania wydzieliny z ran świeżych pooperacyjnych pod względem obecności mikroorganizmów. Doniesienie tymczasowe. Odb. z Przeglądu lekars. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1886,
73487 Idziński Wiktor dr. Wynicowanie kiszki stolcowej na tle kamicy pęcherzowej. Podał Dr ... lekarz ord. tego szpitala. Ze szpitala powszechnego w Żywcu. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1895,
104184 Bełza Stanisław (1849—1929). Wynagrodzenie za prowadzenie spraw. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskow-skiego, 1887,
54300 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Guyot de Merville Michał (1696—1755). Wymuszone zezwolenie. Kom. w 1 a.
79580 Jaroszewski Zygmunt (1832—1891). Wymrażane ziemniaki, kartofle, jako produkt zapasowy, gospodarczy, przemysłowy i wywozowy. Warszawa, redakcya Gospodyni wiejskiej i miejskiej, druk. Noskowskiego, 1882,
109603 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Wymowa porównywana z kościelną, parlamentarną, sądową, pochwalną i akademicką, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lectora Wymowy i Literatury polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim. Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk wzajemnych, Kawalera Krzyża wojskowego. Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1866,
9579 Bourget Paweł (1852—1935). Wymiar sprawiedliwości. Nowela. Tłóm. M. S. Dodatek do nr 48 Tygodnika Mód i Pow. Warszawa, nakł. Warszawskiego T-wa Akc. Artystyczno-Wyd., 1900,
87100 Kalendarze. Wymiar. Wymiar czasu religijnym i cywilnym obrządkom w każdorocznych dwunastu miesiącach pełnionym przystosowany,
12386 Buszczyński Stefan (1821—1892). Wymarzony kochanek przez Tadeusza Strzemieńca. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1848,
7522 Blauth Jan inż. Wyloty drenów. (Odb. z Czasopisma Techn.). Lwów, Druk. I Związkowa, 1899,
52623 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Birch Karolina z Pfeifferów (1800—1868). Wylew Rodanu. Dr.
55489 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Molière (Jan Chrz. Poquelin; 1622—1673). Wykwintnisie,
55472 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Molière (Jan Chrz. Poquelin; 1622—1673). Wykwintne panienki. (Wykwintnisie; Komedia wytwornych i śmiesznych dziwaczek; Komedia o drożących się i wykwintnych białogłowach; Kosztowne duraczki, albo Dziwaczki wymyślne; Kawalerowie wzgardzeni). Kom. w 1 a.
50582 Karbowiak Antoni (1856—1919). Wykształcenie szkolne laików, zwłaszcza Piastów od 966 do 1364. (Nadb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, 1897,
25695 Dmowski Roman (1864—1939). Wykształcenie polityczne. (Odb. z Kwartalnika Naukowo-Politycznego i Społecznego). Lwów, nakł. Red. Przegl. Wszechpol., druk. W. A. Szyjkowskiego, 1898,
6347 Bartoszewski Witold. Wykształcenie polityczne u nas . (Lwów), druk. J. Pillera, (ok. 1890),
30974 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Przybylski Zygmunt (1856—1909). Wykradziona żona. Krt. w 3 a.
54594 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Jünger Jan Fryderyk (1759—1797). Wykradzenie. Kom. w 3 a.
28505 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Glińska (Teofila?). Wykradzenie. Kom. w 3 a.
28040 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dominik. Wykradzenie. Kom. w 1 a.
10305 Breza Achilles. Wykopalisko w Siekierzyńcach w pow. ostrogskim na Wołyniu przez... Odb. ze Zbioru Wiadomości Komisyi Antropolo gicznej Ak. Um., t. XI, dział I. Tamże [Kraków, Druk. Uniw. Jag.], 1887,
33771 Feldmanowski Hieronim (1822—1885). Wykopalisko Pawłowickie opisał ... Z 8 tablicami litografowanemi (2gi tytuł niemiecki: Die Ausgrabung von Pawlowice etc). Poznań, J. K. Żupański, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1877,
10235 Brensztejn Michał Eustachy (1874—?). Wykopalisko na folwarku Rajnie w powiecie telszewskim we Żmudzi. — (Fouilles exécutées à Rajnie, ferme du district de Telsze, en Samogitie). Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, Janvier 1899. druk. Uniw. Jag.,
10234 Brensztejn Michał Eustachy (1874—?). Wykopalisko na folwarku Rajnie w powiecie telszewskim na Żmujdzi.(Odb. z Materiałów Antropol.-Archeol. i Etnogr. Akademii Umiej., III 1). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
80671 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wykopalisko jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów czeskich, opisał ... Członek Komisyi Archeologicznéj Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dra W. Łebińskiego), 1879,
96768 Koehler Klemens (1840—1901). Wykopaliska z czasów przedhistorycznych z Grabonoga pod Gostyniem (z demonstracyą 1). (Odb. z Kuriera Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1894),
105302 Białecki Antoni dr prof. Szkoły Głównej i Uniw. Warszawskiego. (1836—1912). Wykopaliska w Manieczkach. (Odbitka z Bibl. Warszawskiej za 1857 r.). B. m. i r. dr. (1857),
10304 Breza Achilles. Wykopaliska w Kuźmińczyku przez... Odb. ze Zbioru Wiadomości Komisyi Antropologicznej Ak. Urn., t. XII, dział I. Kraków, Druk. Uniw. Jag., 1888,
24395 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Wykopaliska w Jadownikach Mokrych i Gorzowie oraz i inne ślady epoki La Tène w Galicyi zachod. (Odb. z Materiałów Antropolog.-archeol. i Etnogr. Akad. Umiej.). Kraków, Spółka Wydawn., druk. Uniw. Jag., 1898,