Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106852 Kostka Serafin, ks., gwardian Franciszkanów.
106851 Kostka Piotr, biskup chełmiński (ok. 1532-1595).
106858 Kostka Napierski Aleksander.
106850 Kostka Krzysztof, wojewoda pomorski (ok. 1530-1594).
106848 Kostka Julian.
106847 Kostka Julian, prezes Stowarzyszenia rzemieślników polskich Siła w Wiedniu.
106849 Kostka Julian i Mulert Ludwik. Album odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie 24 grudnia 1898 r. Fotografje z zakładu artystycznego Kostka i Mulert .....(Warszawa), autotypia Meisenbach Riffarth & Co. (w Berlinie), b. r. (1899),
106845 Kostka Józef.
106846 Kostka Józef.
106844 Kostka Jean (pseud.), właściwie Doinel Jules (Doinel Du Val-Michel Jules-Benoît Stanislas, 1842-1902). Lucifer démasqué. Paris et Lyon, libr. Delhomme et Briguet, Orléans, impr. Morand, 1895,
106837 Kostka Jan, kasztelan zakroczyński, ojciec św. Stanisława.
106843 Kostka Jan Stanisław, Toporczyk, pisarz ziemski sieradzki, kasztelanic.
106838 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Illustrissimo ac reverendissimo Domino Domino Albino de Sas Dunajewski miseratione divina et sedis apostolicae gratia episcopo Cracoviensi Cordatissimi in Christo filii recentissimo Decreto S. Congregationis Consistorialis dd° Romae 20. Januari 1880. jure avitico avulsi a Dioecesi Tarnoviensi ad Dioecesim Cracoviensem praesuli suo gratiosissimo carmine hoc Homagia filialis Devotionis ac Reverentiae depromunt. Wadowice, Typis Francisci Foltin, 1880,
106839 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Mały katechizm czyli Krótki zbiór nauki wiary i obyczajów w Kościele rzymsko-katolickiem, dla użytku w Szkołach wiejskich. Bochnia, Pisch, 1849,
106840 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Piusowi Dziewiątemu papieżowi rzymskiemu w rocznicę pięćdziesięcioletniego kapłaństwa jego wierni Polacy dyecezyi krakowskiej nucą wdzięczności uczucia jedenastego Kwietnia MDCCCLXIX (1869), Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1869,
106841 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. De Synodorum asservandarum necessitate cumprimis aevo nostro indispensabili. Cracoviae, Sumtibus auctoris, Typis Fr. Xav. Pobudkiewicz, 1868,
106842 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz.
106836 Kostka Jan (ok. 1529-1581) ze Sztemberku h. Dąbrowa, podskarbi pruski, kasztelan gdański, wojewoda sandomierski.
106832 Kostjurin.
106831 Kostiuszko.
106830 Kostiurin Stiepan Dmitrijewicz, lekarz (1853-1898).
106828 Kostiuczin Stiepan Wasiljewicz (ur. 1860). Prakticzeskoje rukowodstwo k wiedieniju sczetowodstwa i otczotnosti po kaziennoj prodaże pitiej. Sostawił S. W. Kostiuczin, Gławnyj sczetowod pri Kowienskom Gubiernskom Akciznom Uprawlenii, po formam, utwierżdiennym Ministrom Finansów 4 apriela 1896 g. Nastojaszczeje Rukowodstwo priedstawlajet soboju instrukcyju po wiedieniju sczetowodstwa i otczotnosti po kaziennoj prodaże pitiej w Kowienskoj gubiernii, utwierżdiennuju Uprawlajuszczim Akcyznymi sborami 24 apriela 1897 g. Kowna, tip. G. I. Zadworianskago, 1897,
106829 Kostiuczin Stiepan Wasiljewicz (ur. 1860). Prakticzeskoje rukowodstwo k wiedieniju sczetowodstwa i otczetnosti po kaziennoj prodaże pitiej. Izdanije wtoroje, izmieniennoje i dopołniennoje. Czasť pierwaja. Wiedienije knig. Sostawlenije miesiacznoj otczotnosti. Sczetowodnyje dokumienty. Warszawa, tip. K. Gurwicza, 1899,
106827 Kostiuczin S. W.
106826 Kostienko Fiodor Andriejewicz.
106822 Kostienieckij Jakow Fiodorowicz (1832-1901). Nowyj most w gorodie Kamience Podolsk. Proizwoditiela Rabot Inżeniera Ja. F. Kostienieckago. (Odb. z: Podolskije Gubiernskije Wiedomosti). Kamieniec Podolsk., 1874,
106823 Kostienieckij Jakow Fiodorowicz (1832-1901). Obszczij princypialnyj projekt riegulirowanija sriedniej czasti rieki Wisły w priediełach Rossii. Inżeniera Ja. F. Kostienieckago. Sostawlen w 1878-80 g.g. Warszawa, tip. Rubieszewskago i Wrotnowskago, 1895,
106824 Kostienieckij Jakow Fiodorowicz (1832-1901). Soobrażenija o sriedstwach i mierach wyprawlenija r. Wisły. Inżeniera Kostienieckago. Tamże [Warszawa, tip. Rubieszewskago i Wrotnowskago], 1895,
106825 Kostienieckij Jakow Fiodorowicz (1832-1901). Ob isprawlenii i sodierżanii riek. Wodnyj ustaw. Pieriewod Wodnago ustawa izdannago dla Galicyi w Awstro-Wiengrii, s objasnitielnym k niemu priedisłowijem. S. -Pietierburg, tip. Ministierstwa putiej soobszczenija (A. Benke), 1883,
106821 Kostienieckij Ja. F.