Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109324 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Sposób odbywania Drogi Krzyżowej ułożył O. Honorat Kapucyn. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893,
109323 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Krótki sposób pożytecznego odmawiania różańca. Ułożył O. Honorat kapucyn. Warszawa, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, b. r. (1900),
109322 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Krótki sposób pożytecznego odmawiania różańca, po jednym dziesiątku codzień. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893,
109321 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Rady dla sług Maryi. B. m., 1896,
109320 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Praktyczny rachunek sumienia do spowiedzi jeneralnej. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1896,
109319 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej). Warszawa, St. Niemiera, 1889.
109318 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Przemówienie przy obchodzie jubilacyi zakonnej O. Feliksa kapucyna gwardyana klasztoru w Nowem Mieście wypowiedziana w dniu 27 Maja 1900 roku przez O. Honorata. Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1900,
109317 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Przemówienie na Boże Narodzenie 1896 r. (do sióstr św. Feliksa). (Kraków, 1896),
109316 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (Przemowa do sióstr Felicjanek, inc.: Uwielbione i Umiłowane w Sercu Jezusa moje Siostry i Córki, moje Matki i Panie, bo Oblubienice mego Pana). Kraków, nakł. Sióstr Felicyanek, druk. W. Korneckiego, 1878,
109315 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Okaż nam Oblicze Twoje.
109314 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ojciec Prokop kapucyn. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1895,
109313 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nowenna do Przenajświętszego Oblicza Pańskiego. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiry synów, 1900,
109312 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo wynagradzające i Cześć Przenajśw. Oblicza Pańskiego streszczone według Nowego Daru Jezusa przez O. Honorata Kapucyna przez ***. Poznań, nakł. autora, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893,
109311 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo wynagradzające (Réparatrice) do Oblicza Pańskiego do Imienia Bożego i niektórych Tajemnic Świętych. Zebrał i ułożył O. Honorat Kapucyn. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1890,
109310 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo Wielko-Postne zawierające sześć odmiennych sposobów odbywania drogi krzyżowej na sześć tygodni Wielkiego Postu, Gorzkie żale i różne pieśni pobożne przez wiernych w tymże czasie najwięcej używane zebrane i ułożone przez O. Honorata Kapucyna. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1874,
109309 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Stanisława Jachowicza dnia 16 Stycznia 1858 r. w kościele Śgo Karola Boromeusza przez jednego z OO. Kapucynów. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1858,
109308 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc sierpień na uczczenie niepokalanego i bolesnego Serca Maryi w celu wyjednania nawrócenia grzeszników. Kraków, nakł. M. Feliksowskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
109307 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego. Warszawa, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1899 (na okładce: 1900),
109306 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego. (Warszawa, 1899?).
109305 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Czem jest Marja czyli zbiór tajemnic, przywilejów, łask, cudów i uwielbień Przenajświętszej Bogarodzicy według dni roku ułożony. Kraków, nakł. X. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1885,
109304 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (List okólny do sióstr św. Feliksa na Nowy Rok, inc.: Wielebne matki i najmilsze siostry w Chrystusie...). (Kraków, 1900),
109303 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (List okólny z okazji 25-lecia istnienia Zgromadzenia sióstr św. Feliksa). (Kraków, 1879),
109302 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Księga życia zawierająca regułę, testamenta, treść konstytucji, wyciągi z instrukcji i ceremonji tudzież niektóre nauki, rady i modlitwy służące do użytku sióstr Śgo Feliksa. Kraków, nakł. Sióstr Świętego Feliksa, druk Wł. Anczyca i Spółki, 1888,
109301 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Konstytucye sióstr ś. Felixa trzeciego zakonu ś. o. Franciszka. Kraków, nakł. Sióstr Felicjanek, druk. W. Korneckiego, 1877,
109300 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Kazanie na uroczystość Przenajśw. Marji Panny Różańcowej i św. Franciszka Serafickiego o zaofiarowaniu się Marji. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892,
109299 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Katechizm życia doskonalszego. Podręcznik dla dusz wstępujących na drogę życia doskonalszego. B. m., 1896,
109298 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Katechizm życia doskonalszego. B. m. b. r. (1896),
109297 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Karnawał dusz pobożnych czyli miesiąc eucharystyczny. Kraków, nakł. Feliksowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1881,
109296 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Sześć dróg krzyżowych Druga Serja Gorzkie żale i inne pieśni wielkopostne. Warszawa, druk. S. Niemiery, 1884,
109295 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nowy Dar Jezusa przez O. Honorata, Kap. (na okładce:... przez O. Honorata Kapucyna). Kraków, nakł. P. G. Wrotnowskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1891 (na okładce: 1892),