Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108308 Kownacki G.
108307 Kownacki Franciszek, Baniulewicz Klemens. Ogłoszenie Marszałka Powiatu Szawelskiego (z datą: 12 VIII 1804). B. m. b. r. (1804),
108306 Kownacki Ferdynand, lekarz w Nowoaleksandrowsku (ur. 1861). Ob izmienienijach w tkaniach centralnoj nierwnoj sistiemy krolikow pri ostrom i chroniczeskom otrawlenii kokainom. Dissiertacyja na stiepień doktora miedicyny lekaria Fierdinanda Kownackago. Censores: Prof. d-r W. K. Szmidt - Prof. d-r W. A. Afanasjew - Prof. dir W. F. Czyż. Jurjew (Tartu), tip. K. Matisena, 1894,
108305 Kownacki Bolesław (1864-1917). Ueber Linum catharticum. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctors der Medicin verfasst und mit Bewilligung Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität zu Jurjew zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt von Bolesław Kownacki, Samogitiensis. Ordentliche Opponenten: Dr. med. A. Sokoloff. - Prof. Dr. B. Körber. - Prof. Dr. R. Kobert. Juriew (Tartu), (E. J. Karow), Schnakenburg's Buchdruckerei, 1893,
108304 Kownacki B. dr.
108303 Kownacki Albert. Emile Baras L'homme et l'oeuvre, par ... Professeur et membre du Conseil de l'Association philotechnique Officier d'Académie. Paris, Imprimerie typographique Joseph Kugelmann, 1889,
108302 Kownacki.
108301 Kownacki, prezes wydziału rady powiatowej w Sokalu.
108300 Kownacki, szef biura w Komitecie Starozakonnych Królestwa Polskiego.
108299 Kownacki, wójt wsi Nowe.
108298 Kownacka Teresa.
108297 Kowiński Filip.
108296 Kowiński, z Miłowidnej.
108295 Kowiński.
108294 Kowka. Kowka łoszadiej na skolizkija dorogi. Krysztof Brun i syn w Warszawie. Warszawa, tip. A. Ginsa, b. r. (1894),
108293 Kowierskij Eduard Awrielianowicz.
108292 Kowierskij E. A.
108291 Kowieński powiat.
108290 Kowieński Philipp.
108289 Kowieński Filip.
108288 Kowieński Filip. Uwiadomienie Tyczące się wody mineralnéy Krynickiej w Cyrkule Sandeckim Galicyi wschodniéy. B. m. (Lwów?), 1812,
108287 Kowieński Filip. Kowieński Filip, entreprener kąpieli mineralnych w Krynicy. Bekanntmachung in Betref des Krynicer Heilbrunnes im Sandecer Kreise in Ostgalizien. B. m. (Lwów?), 1812,
108286 Kowieńska gubernia.
108285 Kowieńska gubernia. Juridiczeskija wozzrienija i obyczai kriestjan siewiero-zapadnago kraja prieimuszczestwienno Kowienskoj gubiernii. Sostawił czastnyj powieriennyj pri poniewieżskom sudiebnomirowom sjezdie B. A. Fridman, Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1890,
108284 Kowieńska gubernia. Kowienskaja gubiernija za wriemia 1843-1893 g. Kowna, Izdanije Kowienskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1893,
108283 Kowieńska gubernia. Karta kowienskoj gubiernii. Sankt Pietierburg, Kartograficzeskoje Zawiedienije A. Ilina, b. r. (1893?),
108282 Kowieńska gubernia. Karta kowienskoj gubiernii. (Kowno), Izd. Kowien. Stat. Komit. 1888
108281 (Kowieńska gubernia). Sbornyj list Wojenno Topograficzeskoj karty Kowienskoj gubiernii 1863 goda. B. m. b. r. (Petersburg, ok. 1871),
108280 Kowerz Jan ks. Nabożeństwo do Krwi Przenajdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa, 1894;
108279 Kowerski Stefan Franciszek Szymon (1825-1901).