Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
109710 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Życie Stefana Czarnieckiego przez X. Krajewskiego. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV). Radom, (F. S. Dmochowski), 1830,
82371 Jonsac (De). Życie Stanisława Jabłonowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, przez pana de ... w r. 1774 wydane. Z francuzkiego na język polski przełożone. Wydanie drugie zupełne. Z portretem. Zeszyt I. Lwów, nakł. Kajetana Jabłońskiego, druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, 1857,
82372 Jonsac (De). Życie Stanisława Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Przełożone z francuzkiego na język polski. Tom I—II. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1868,
54003 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gautier Teofil (1811—1872), Goddes A. A. E. de (pseud. Varennes) i Kock K. P. Życie snem (we śnie). Kom. w 4 a.
12841 Calderón de la Barca Don Pedro (1600—1681). Życie snem (La vida es sueño). Dramat ... dziejący się w Polsce, w przekładzie J. Szujskiego. (Odb. z Przewod. Nauk. i Liter.). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1882 (na okł.: 1883),
27253 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Barszczewski Jan (1790—1851). Życie sieroty. Dr. w 3 cz.
8500 Bogusławski Wojciech (1757—1829). Życie Salomei Deszner przez... (Odbitka z Dzieł). B. w. b. m. b. r.,
68442 Gładyszewicz Mateusz ks. (1798—1862). Życie S. Aureliusza Augustyna biskupa hipponeńskiego oyca i nauczyciela Kościoła Bożego. Kraków, w Drukarni Akademickiej, 1832,
52625 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Birch Karolina z Pfeifferów (1800—1868). Życie Rózi. Dr. w 3 oddz.
109078 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Życie rośliny, z 40-ma rysunkami. Warszawa, (M. Machwitz), druk. J. Sikorskiego, 1894,
32036 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Topfer Karol. Życie podług najlepszego tonu. Kom. w 4 a.
56680 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Töpfer Karol (1792—1871). Życie podług najlepszego tonu. Kom. w 4 a.
79549 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Życie pobożnych Mieczysława księcia polskiego i Bolesława Chrobrego pierwszego króla polskiego, wyjęte z Matki Świętych Polskiej, z ryciną. Poznań, Księgarnia i Drukarnia K. Reyznera, (1860),
54353 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Halévy Ludwik (1834—1908). Życie paryskie. Op. buffo w 5 a. Muz. J. Offenbacha.
58704 Du Boisgobey Fortuné (1821—1891). Życie paryskie, Le pavé de Paris, powieść, z franc. przełożył A. M. (Biblioteka Romansów i Powieści)'. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. C. Przybylskiego, 1887 (tak na karcie tyt., na okładce: 1888),
81974 (Jezus). Życie Pana Jezusa Zbawiciela naszego. (Staraniem redakcyi Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, nakł. Celsa Lewickiego Księgarza, Drukarnia Gazety Polskiej, 1863,
9553 Bourdaloue Ludwik (z Tow. Jez., 1632—1704). Życie Pana Jezusa w N. sakramencie ołtarza, przełożone z francus. przez ks. Jerzego Dewina T. J. Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXV. Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J. druk. Czasu, 1885,
107559 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Życie oyca mojego czyli jak się zdarzyło że się urodziłem. Powieść ź (!) dzieł P. Kotzebue. Przełożył J. R. Wilno, druk M. Romma, 1827,
42 A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie Augustyna-Maryi od Najświętszego Sakramentu karmelity. Przekł. z francus. Kraków, 1898,
65477 Gaume Jan Józef ks. (1802—1879). Życie nie jest życiem, albo wielki błąd XIXgo wieku, przez X . ... Biskupa, Protonotaryjusza Apostolskiego. Przekład X. W. M(agnuskiego). Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. G. Paetza w Naumburgu, 1872,
60651 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. Z 24 rycinami na stali rytemi z oryginalnych obrazów najsławniejszych malarzy francuzkich. Tomów II. Warszawa, Merzbach, 1841,
83462 K. A. X.(iądz). Życie Najświętszej Panny w czytaniach majowych dla użytku rodzin chrześcijańskich wypracował X. A. K. (Autor Kazań Wielkopostnych). Warszawa, nakł. i własność Maurycego Orgelbranda, druk. St. Niemiery, 1893,
43359 Hautefeuille (d') Caroline (pisze pod pseudon. Anne Marie; 1788—1865). Życie Najświętszej Panny (przekład Cezary i Dominika Chodźków). Wilno, nakł. A. Assa, druk. A. Marcinowskiego, 1856 (tak na karcie tyt., na okładce: 1857),
14732 Chodźko Dominik Cezary (ok. 1800—1863) i Chodźko Cezaria (żona). Życie Najświętszej Panny (1857),
62645 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Życie Najświętszej Maryi Panny według widzeń siostry... zakonnicy PP. Augustyanek zebrane przez Klemensa Brentono (! zamiast: Brentano). Przekład z francuskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni Jana Fiszera, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
62644 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Życie Najświętszej Maryi Panny według widzeń siostry Katarzyny Emmerich, zakonnicy pp. Augustyanek klasztoru w Dulmen, tłum. z francus. Przez siostrę S. J. zakonnicę PP. Dominikanek krakowskich, z 7go wyd. Kraków, nakł. ks. J. Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1889,
81515 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902). Życie nad stan. Komedya w trzech aktach. Przez Tadeusza Buławę. Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, 1882,
29017 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jerzykiewicz Bolesław (pseud. Tadeusz Buława). Życie nad stan. Kom. w 3 a.
32744 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zapolska Śnieżko Gabriela (pseud. Józef Maskoff; 1860—1921). Życie na żart. Szt. w 5 a.
50534 Karasowski Maurycy (1823—1892). Życie Mozarta, podług najlepszych źródeł skreślił ... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1868,