Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111554 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Iridion, traduction de Auguste Lacaussade. (Odb. z Revue Nouvelle 1846). Paris, 1846,
111555 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Iridion in Rom. Nach dem Polnischen bearbeitet. Zum Besten des hiesigen Frauenvereins zur Förderung der Deutschkatholischen Gemeine. Berlin, Verlag von Wilhelm Hermes, Druck von Humblot u. Comp., 1846,
111556 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Iridion. Nach dem Polnischen des Krasiński bearbeitet von Polono-Germanus (Anton Moritz Jochmus). Leipzig, Verlag von C. Keil & Comp., Druck von Humblot u. Comp., 1847,
111557 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Krasińského Iridión. Z polštiny přeložil Jos. V. (Josef Václav) Frič. S předslovem od Karla Sabiny. V Praze, nakladem kněhkupectví: I. L. Kober, Národní knihtiskárna: I. L. Kober, 1863,
111558 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Iridion. Napisao Sigismund grof Krasiński. Preveo iz poljskoga Adolfo Tkalčevič. U Zagrebu, knjigosiskarna Dragutina Albrechta, 1865,
111559 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Iridion. (Tłumaczył A. Kursinskij). Moskwa, 1900.
111560 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Irydion. Paryż, w drukarni i księgarni A. Jełowickiego i Spółki, druk. Bourgogne et Martinet, 1836,
111561 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Irydion. Von Sigmund Graf Krasiński. Deutsch von Dr. Albert Weiss. (Universal-Bibliothek 1519-1520). Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., b. r. (1881),
111562 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Irydyon. (Biblioteka Powszechna, zesz. 93-95). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1893),
111563 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Irydyon Zygmunta Krasińskiego z przedmową Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 25). Warszawa, druk. Gnatowskiego i Sikorskiego, 1898,
111564 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Mściwy karzeł i Masław książę mazowiecki.
111565 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nie-Boska komedyia. Paryż, w typografji A. Pinard (na odwrocie strony przedtytułowej: w drukarni i gisserni A. Pinard), 1835,
111566 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nie-Boska komedyia. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki. Paryż, w Księgarni i Drukarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, 1837,
111567 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nie-Boska komedyja Edycya trzecia. Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. L. Martinet, 1858,
111568 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nie-Boska komedyja Edycya czwarta. Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. L. Martinet, 1862,
111569 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nieboska komedya. (Biblioteka Powszechna, zesz. 55). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1892),
111570 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nebožská komedie. Z polštiny přeložil František Kvapil. S literárně historickým úvodem od překladatele. (Světová kniha, nr 153-154). Praha, nákladem J. Otty, tiskem Unie, b. r. (1900),
111571 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nebožija komedija. pisao Šišman Krasinjski. Prva i druga čest. S poljackoga preveo P. B. (Petar Budmani). (Odb. z: Dubrovnik 1871). Dubrovnik, Tijeskom Dragutina Pretnera, 1871,
111572 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Z nieboskiej komedyi Zygmunta Krasińskiego z muzyką Władysława Żeleńskiego. Kraków, nakł. i własność Księgarni oraz składu nut S. A. Krzyżanowskiego, Oscar Brandstetter, Leipzig, b. r. (ok. 1900),
111573 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Die ungöttliche Komödie, Aus dem Polnischen von K. Baturnicki (Fryderyk Henryk Lewestam). Leipzig, Verlag von J. J. Weber, Druck von Breitkopf und Härtel, 1841,
111574 Krasiński Zygmunt (1811-1859). O krytyce w ogólności. Kilka słów o Juliuszu Słowackim.
111575 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Lettre sur lʼétat actuel de la littérature polonaise, adressée à M. de Bonstetten.
111576 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Lettres a M. le Comte de Montalembert et a M. de Lamartine, par Un gentilhomme Polonais. Paris, Librairie Catholique Polonaise, imprimerie de L. Martinet, 1847,
111577 Krasiński Zygmunt (1811-1859). List siedmnastoletniego młodzieńca o stanie literatury polskiej, pisany do Karola de Bonstetten w r. 1830.
111578 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Listy.
111579 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Zygmunta Krasinskiego listy o poemacie Kajetana Koźmiana Stefan Czarniecki poprzedzone wstępnem słowem i życiorysem. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, (skład główny w księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Neumanna w Krakowie), 1859,
111580 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Listy Zygmunta Krasińskiego od roku 1835 do 1844 pisane do Edwarda Jaroszyńskiego z oryginałów znalezionych niedawno w Hajsyńskim powiecie we wsi Hruźce na Podolu ogłosił Marius Gorżkowski. Kraków, nakł. wydawcy, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1871,
111581 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Listy Zygmunta Krasińskiego do hr. Montalemberta i A. Lamartina. Z francuzkiego na polskie przełożyła Teofila Radońska. Poznań, nakł. księgarni J. Chociszewskiego, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1881,
111582 Krasiński Zygmunt (1811-1859). (Listy Zygmunta Krasińskiego, t. I), pt.: Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego z przedmową J. I. Kraszewskiego. Z portretem autora. Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spóki, 1882,
111583 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Małachowskiego. Kraków, nakł. Drukarni Czasu, (Gebethner i Sp.), Druk. Czasu, 1885,