Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100320 Konstytucya Towarzystwa Narodowego Synowie. Konstytucya Towarzystwa Narodowego Synowie Polski grupy Zw. N. P. w Cleveland, Ohio, założone przez Stanisława Lewandowskiego dnia 19-go stycznia 1890 r. Chicago, druk. Zgody organu Z. N. P., 1890,
100321 Konstytucya Towarzystwa Kościelnego św. Szczepana. Konstytucya Towarzystwa Kościelnego św. Szczepana Męczennika. Przy kościele św. Szczepana Męcz. w Perth Amboy, N. J. Założonego 22-go Maja 1892 roku. New York, druk. S. J. Segersa, 1892,
100322 Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Katolickiego Św. Wawrzyńca. Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Katolickiego Św. Wawrzyńca w Philadelphii, założonego dnia 14. Kwietnia 1889. Philadelphia, Walther Printing House, 1889,
100323 Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko Katolickiego Św. Wojciecha. Konstytucya Towarzystwa Polsko-Rzymsko Katolickiego Św. Wojciecha w Philadelphii, założonego dnia 2go Września 1883. Tamże [Philadelphia, Walther Printing House], 1886,
100324 Konstytucya Unii. Konstytucya Unii Polskiej w Ameryce 1890 roku. Buffalo, N. Y, Druk. Polaka w Ameryce, b. r. (1890),
100325 Konstytucya. Konstytucya Unii Polskiej w Ameryce założonej w 1890 roku. Przejrzana i poprawiona na trzecim Sejmie odbytym w St. Paul, Minn. 1897. St. Paul, Minn., druk. Słońca, 1898,
100326 Konstytucya Unii Amerykańsko-Polskiej Bratniej Pomocy. Konstytucya Unii Amerykańsko-Polskiej Bratniej Pomocy św. Józefa założonej w Pittsburgh 1-go stycznia 1890. Pittsburgh, 1890,
100327 Konstytucya o unii zakonu św. Franciszka z Assyżu (1898).
100328 Konstytucya i ustawy parlamentarne Bractwa. Konstytucya i ustawy parlamentarne Bractwa Wzajemnej Pomocy Św. Jacka, wyznawcy. Założonego dnia 14go grudnia 1893 roku La Salle, Illinois. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1894,
100329 Konstytucya czyli Ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa św. Jakuba. Konstytucya czyli Ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa św. Jakuba apostoła większego, które to Towarzystwo założyli Dominik Wasik i Feliks Jadzis dnia 19 lipca 1891 r. w Wilkesbarre, Pa. Winona, druk. H. Derdowskiego, 1891,
10033 Bratek. Bratek. Literatura i sztuka piękna. (Czasopismo).
100330 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Św. Józefa. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Św. Józefa w Chicago, założonego 22 września 1876 r. Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1892,
100331 Konstytucya. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa św. Józefa No I przy kościele św. Stanisława Kostki w Chicago, Ill., założonego dnia 7 października 1889. Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1890,
100332 Konstytucya. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa świętego Józefa No II przy kościele św. Stanisława Kostki w Chicago, Ill. Założonego dnia 4-go października 1891. Tamże [Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1891,
100333 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Kazimierza Wielkiego. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Kazimierza Wielkiego króla Polskiego, pod opieką św. Kazimierza Królewicza, założonego d. 7-go marca 1886 r. w Chicago, Ill. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1893,
100334 Konstytucya i ustawy Towarzystwa św. Kaźmierza. Konstytucya i ustawy Towarzystwa św. Kaźmierza w Leavenworth City. Kansas. Zorganizowane w Leavenworth Kas. 26 maja 1889 r. rekordowane 29 maja 1889 r. Winona, druk. Wiarusa, (na okładce: druk. H. Derdowski), 1889,
100335 Konstytucya Czyli Ustawy i Reguły Towarzystwa Brat. Pomocy Św. Barbary. Konstytucya Czyli Ustawy i Reguły Towarzystwa Brat. Pomocy Św. Barbary P. i M Patronki Górników; przy kściele (!) Św. Stanisława Kostki w Shamokin. Pa. (Tytuł angielski:) Constitution & By-Laws Of the Polish Aid Association; Under the patronage of St. Barbara. Patron Saint of the miners by the Church of St. Stanislaus K. Of Shamokin, Pa. Scranton. Pa., druk. Straży, (1897),
100336 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy pod opieką Św. Józefa. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy pod opieką Św. Józefa oblubieńca N. P. M. w Williamsbridge, N. Y. Chicago, Ill., druk. Narodu Polskiego, 1898,
100337 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Narodowego i Wzajemnej Pomocy Kościuszko. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Narodowego i Wzajemnej Pomocy Kościuszko, No 2 w Chicago. Chicago, Ill., druk. Wł. Dyniewicza, 1883.
100338 Konstytucya. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Narodowego i Wzajemnej Pomocy Kościuszko w Chicago Illinois. Chicago. 1891,
100339 Konstytucya i Ustawy Towarzystwa Polsko Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod opieką Matki. Konstytucya i Ustawy Towarzystwa Polsko Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej w Minonk, Illinois. Założone 1882 roku. Winona, Minn., druk. Wiarusa, 1890,
10034 Braterstwo. Braterstwo Austryi (1848),
100340 Konstytucya i Ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy św. Stanisława Kostki. Konstytucya i Ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy św. Stanisława Kostki w Ironwood, Mich. Uchwalone dnia 12go Kwietnia 1891 r. (Tytuł angielski:) Constitution and By-Laws of the Benevolent Society of the St. Stanislaus Kostka at Ironwood, Mich. Adopted April 12th, 1891. Chicago, Ill., druk. W. Smulskiego, 1891,
100341 Konstytucya ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Stanisława Kostki w Shamokin. Konstytucya ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Stanisława Kostki w Shamokin, PA. Tamże [Chicago, Ill., druk. W. Smulskiego] 1893.
100342 Konstytucya ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa Bratniej Pomocy pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Winona. Konstytucya ustawy i reguły parlamentarne Towarzystwa Bratniej Pomocy pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Winona, Minnesota. Winona, Minn., druk. Wiarusa, 1897,
100343 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Polsko-Rzymsko Katolickiego Bratniej Pomocy Św. Szczepana. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Polsko-Rzymsko Katolickiego Bratniej Pomocy Św. Szczepana Męcz. na Bridgeporcie w Chicago, Ills. (Chicago), druk. Wł. Dyniewicza, 1885.
100344 Konstytucya. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa polsko-rzymsko-katolickiego bratniej pomocy św. Szczepana, pierwszego męcz. założone d. 27 lipca 1884 r. na Bridge-porcie w Chicago Ill. w Północnej Ameryce. Chicago, druk. Władysława Dyniewicza, 1886,
100345 Konstytucya i ustawy Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy i Dobroczynności Św. Szczepana (Męczennika) w St. Joseph. Konstytucya i ustawy Towarzystwa Polsko-Rzymsko-Katolickiego Bratniej Pomocy i Dobroczynności Św. Szczepana (Męczennika) w St. Joseph, Missouri. Tamże [Chicago, druk. Władysława Dyniewicza], 1885,
100346 Konstytucya i ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy świętego Wojciecha. Konstytucya i ustawy Towarzystwa Bratniej Pomocy świętego Wojciecha w East Saginaw, Mich. Detroit, druk. przy Seminaryum Polskiem, 1893,
100347 Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Rycerzy. Konstytucya czyli Ustawy Towarzystwa Rycerzy św. Kazimierza, królewicza Polskiego, księcia litewskiego w Chicago, Ill. Chicago, druk. Głosu Wolnego, 1889,