Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
60487 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Listy o Włoszech. Lwów, 1886.
59401 Dupaty Karol Małgorzata Jan Mercier (1746—1788). Listy o Włoszech napisane po francuzku w 1785 roku przez prezydenta Parlamentu w Bordeaux Pana... (tłumaczył Michał Olszewski). Tomów III Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1818,
64956 Garbiński Władysław (1827—1866). Listy o właściwem u nas stanowisku kwestji włościańskiéj. Przez Wł. G. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1858,
15472 Chrzanowski Leon (1828—1899). Listy o Warszawie Leona Chrzanowskiego. (Osobne odbicie z odcinka Czasu nr 184—216, roku 1859).
25794 Dobieszewski Zygmunt (ur. 1836). Listy o szpitalach w ogólności i o szpitalu powszechnym lwowskim. Lwów, K. Wild, 1870,
41357 Górski Ludwik (1818—1908). Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca. Przez L. G. Kraków, nakł. i czcionkami Drukarni Czasu, 1878,
47665 Horoszkiewicz Julian (1816—1900). Listy o rzeczach publicznych dla ludu przez ... Część I—II. Lwów, nakł. autora, w komisie K. Wilda, z Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1865—1868,
81058 Jelínek Edward (1855—1897). Listy o rzeczach morawskich pisane przez Czecha. (Odb. z Czasu). Tamże [Kraków, nakł. Autora, druk. Czasu], 1894,
79926 Jasiński Roman (1854—1898). Listy o opatrywaniu ran. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
39479 Gnatowski Jan ks. (1855—1925). Listy o literaturze i sztuce. (Odb. z Kuriera Poznańskiego). Poznań, nakł. redakcji Kuriera Poznańskiego, druk. Jarosława Leitgebra, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1879 (tak na k. tyt., na okł.: 1880),
48983 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Listy o Krakowie przez Pęcławskiego. Poznań, nakł. autora, druk. A. Woykowskiego, 1850,
60428 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Listy o konstytucyi (na końcu podpis: M. Dz…. ). Zesz. I i II. Lwów, nakł. Franciszka Pillera i Sp., druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1848,
40335 Goltz Adam (1817—1888). Listy o konserwatyzmie. (Odb. ze Słowa). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1888,
109237 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Listy o Galicyi do Gazety Polskiej 1875-1876. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, Skład główny w księgarni G. Gebethnera i Spółki, 1877,
104389 Beneke Friederich Wilhelm (1824—1882). Listy o balneologii. Przyczynek do patologii i terapii chorób konstytucyjnych. Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, 1877,
60377 Dzieduszycka Anastazja z Jełowickich (1842—1890). Listy nauczycielki, poświęcone nauczycielkom ludowym i uczennicom seminaryów nauczycielskich żeńskich. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, Druk. Związkowa, 1883,
12300 Busching Antoni Fryderyk (1724—1793). Listy nad wypadkami politycznymi w Polsce (autor domniem.),
60017 Dymidowiczowa Teresa z Wrońskich (1817—1865). Listy moralne, poświęcone młodszemu pokoleniu Polek. Przez Autorkę Wspomnień z lat dziecinnych. (Czytania Wieczorne. Książeczka 7—10). Warszawa, nakł. autorki, skład główny w Księgarni Celsa Lewickiego, druk. Ig. Krotoszyńskiego, 1863 (tak na k. tyt., na okł. 1865),
56656 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Thomas i Williams. Listy miłosne Larkinsa. Kom. w 1 a.
39948 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Listy memoryały i supliki. Z uwagami stosownemi. Przez Autora o Wymowie i Poezyi. Edycya Trzecia. Wilno, w Druk. XX. Scholar. Piar., 1804,
19650 Czasopisma. Listy Mariańskie. Listy Mariańskie. Piekary, 1848.
19649 Czasopisma. Listy Litewskie. Listy Litewskie. Wydał J. U. Niemcewicz. B. m. (Warszawa), 1812.
19648 Czasopisma. Listy Literackie. Listy Literackie. (Warszawa), 1807.
18055 Czartoryska (Izabela) Elżbieta z Flemmingów (1746—1835). Listy ks. ... do starszego syna. ks. Adama, zebrała Seweryna Duchińska. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
78168 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy króla Jana III, pisane do Królowej Marji Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wiedeń w r. 1683. (Biblioteka Mrówki t. 161—163). Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, druk. J. Czaińskiego w Samborze, (1882),
78170 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy króla Jana do Królowej Marysieńki z odsieczy wiedeńskiéj. Poznań, druk. i w komisie W. Simona, 1883,
78167 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy Krola Jana III, pisane do Krolowey Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wiedeń w roku 1683. Wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Edycya druga. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga księgarza i typ. Król. Warsz. Uniwersytetu, 1824,
23355 Darowska (z pierwszego męża Tokarska) Julia. Listy Krakowianki, jako nagroda dla pilnych panienek. Kraków, druk. Wywiałkowskiego, 1861,
103227 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Listy Kościuszki do Jenerała Mokronowskiego i innych osób pisane. Zebrał i wstępem opatrzył Łucjan Siemieński. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1877,
95383 Kniaziewicz Karol Otto, generał (1762—1842). Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, nakł. własnym (wydawcy), druk. E. Winiarza, 1899,