Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74429 Instrukcya dla Lekarza. Instrukcya dla Lekarza Zakładu Towarzystwa Dobroczynności. (Odb. z LX Rocznika Towarzystwa Dobroczynności). Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1879,
74422 Instrukcya dla lampiarzy. Instrukcya dla lampiarzy drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej N° 32. Warszawa, druk. C. Przybylskiego, 1881,
74366 Instrukcya dla Kółek. Instrukcya dla Kółek rolniczych. Lwów, nakł. Zarządu Centralnego, druk. Gaz. Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1883,
74420 Instrukcya dla kordonu. Instrukcya dla kordonu lekarskiego na pograniczu zachodniem Galicyi. (Z datą: Kraków, 27 IV 1863),
74418 Instrukcya dla kontrolowania. Instrukcya dla kontrollowania przędzy bawełnianéj w połączeniu z kontrollą wyrobów z onéjże. Warszawa, 1839,
74412 Instrukcya dla Kontrollerów. Instrukcya dla Kontrollerów Kass Celnych i Konsumcyyno-Poborowych. (Z datą: Warszawa 29 IX 1809),
74411 Instrukcya dla kontrolera. Instrukcya dla kontrolera objazdowego drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74407 Instrukcya dla konduktorow. Instrukcya dla konduktorow. Warszawa, Druk. i Lit. M. i S. Breslauer firma Rundo, 1900,
74409 Instrukcya dla Konduktorow. Instrukcya dla Konduktorow Pocztowych, (Warszawa, 1818);
74403 Instrukcya dla komorników. Instrukcya dla komorników sądowych w Krakowie. Kraków, 1845,
74398 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya dla Komor Celnych, względem pobierania A Dla Urzędów Konsumpcyjnych, względem Kontrollowania Cła Ewektowego, Inwektowego i Tranzytowego;
74399 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya Dla Komor Celnych i Konsumpcyynych Xięstwa Warszawskiego iak sobie w układaniu rachunków rocznych postępować maią. (Z datą: Warszawa 28 VI 1810),
74400 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya Dla Komor Celnych i Konsumcyynych Xięstwa Warszawskiego, iak sobie przy odkryciu kontrawencyy postępować maią. (Z datą: Warszawa 20 XI 1809),
74388 Instrukcya dla Kommisyj. Instrukcya dla Kommisyj Szczegółowych, sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, (1890),
74386 Instrukcya dla kommissyi. Instrukcya dla kommissyi Umorzenia (ustanowiona przez Radę Administracyjną Królestwa dnia 2 lutego 1830). (Warszawa, 1830),
74375 Instrukcya dla Kommissarzy. Instrukcya dla Kommissarzy Obwodów lub Sekcyj w czasie Epidemii. (Kraków, 1848),
74370 Instrukcya Dla Kommendantow. Instrukcya Dla Kommendantow Kolumn Ruchomych, czyli Partyzantów, oraz Przepisy w czasie marszu i rozprawy z nieprzyiacielem. Warszawa, w Drukarni Woyskowey, 1831,
74371 Instrukcya dla kommendantow. Instrukcya dla kommendantow placu. B. m., 1810,
74392 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu i członków Towarzystwa Cyklistów w Piotrkowie (Warszawa, 1896);
74393 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Teatralnego. Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego i ściśle neutralnego Miasta Krakowa i jego okręgu. (Z datą: Kraków 4 IV 1845),
74394 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. (Warszawa, 1826),
74395 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (z datą: Warszawa 1 XII 1829),
74397 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Nadzorczego Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy. Warszawa, 1898,
74390 Instrukcya dla Komitetów. Instrukcya dla Komitetów przedwyborczych miejskich i powiatowych przy wyborach posłów do Rady państwa z powszechnej klasy wyborców. B. m. b. r. (Lwów, ok. 1900),
74391 Instrukcya dla Komitetów. Instrukcya dla Komitetów Towarzystwa Pomocy Naukowéj imienia Karóla Marcinkowskiego dla młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1861,
74380 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi kontrolującej nadzorującej urzędowanie Burmistrza i Magistratu miasta Wadowice (1893);
74381 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi likwidacyjnej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie do sprawdzenia szkód przez grad zrządzonych, powołanej. Kraków, nakł. Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
74382 Instrukcya dla Komisyi. Instrukcya dla Komisyi w celu odbudowania Sukiennic ustanowionéj (Kraków, 1867);
74383 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi okręgowych w powiecie rzeszowskim (1880);
74384 Instrukcya dla Komisyi. Instrukcya dla Komissyi Szczegółowych Sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych. (Warszawa), druk. Jana Noskowskiego, (1880),