Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
7742 Błażek Bolesław. Znużenie w szkole, na podstawie pomiarów aisthesiometrem sprężynowym, przyczynek do doświadczalnej psychologii. Odb. z Muzeum. Lwów, H. Altenberg, I Związkowa Druk., 1899,
620 Adamowicz Stan. Zarys dziejów polskich w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci (pośw. Maryi z hr. Uruskich księżnej Światopełk Czetwertyńskiej). Lwów, H. Altenberg, druk.(?), 1894,
104190 Bełza Władysław (1847—1913). Album pamiątkowe Adama Mickiewicza, wydał Władysław Piast. Lwów, H. Altenberg, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1889,
104219 Bełza Władysław (1847—1913). Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencyj, ze stu pisarzy polskich wybranych przez Władysława Piasta. Lwów, H. Altenberg, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888,
27016 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Sześćset lat wolności w Szwajcaryi. Wydaw. Towarz. przyj. oświaty, V. Lwów, H. Altenberg, Druk. Polska, 1892,
9878 Brandes Jerzy (1842—1927). Lwów. Przeł. z oryginału Józefa Klemensiewiczowa. Lwów, H. Altenberg, Druk. Narodowa w Krakowie, 1900,
3477 Ashkenazy Zygmunt dr. Masaż i ruchy, Kinesiterapia, książka podręczna, część I: Wyrazoznawstwo, działanie, wskazanie, wykonawstwo. Lwów, H. Altenberg, druk. K. Budweisera, 1897,
104235 Bełza Władysław (1847—1913). Poezye. Lwów, H. Altenberg, Druk. im. Ossolińskich, 1892,
104200 Bełza Władysław (1847—1913). Dla dzieci, wybór pism. Lwów, H. Altenberg, Druk. im. Ossolińskich, (1897),
104212 Bełza Władysław (1847—1913). U kolebki wieszcza: Żywot Adama Mickiewicza. Popularnie skreślił... Lwów, H. Altenberg, Druk. im Ossolińskich 1898,
84629 Kalendarz powszechny Różowego Domina. Kalendarz powszechny Różowego Domina, zastósowany do potrzeb mieszkańców Galicyi, wraz z illustrowanym humorystyczno-satyrycznym Noworocznikiem na rok 1883. Lwów, H. Altenberg, druk. I Związkowa, (1882),
62681 Encyklopedya. Mała Encyklopedya gospodarstwa i przemysłu dla kobiet, wydana nakładem i staraniem redakcyi Przedświtu. Lwów, H. Altenberg, druk. E. Ostruszki, 1893—1894,
87210 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1898. Poświęcony jubileuszowi setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, wydał Józef Meinhart. Lwów, H. Altenberg, druk K. Wiesnera, (1898),
1812 Altenberg Herman (1848–1885). Katalog komisowy i nakładowy księgarni we Lwowie. Lwów, H. Altenberg, 1898,
9500 Botwiński Stanisław. Bibliografia prawnicza, obejmująca dzieła z dziedziny prawa, ekonomii, statystyki i nauk społecznych z ostatnich lat dwunastu, 1878—1889, na pamiątkę IIgo zjazdu prawników i ekonomistów polskich. Lwów, H. Altenberg (Richter), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1890,
8178 Boduszyński Stanisław (mgr prawa i adm.). O dowodzie z przysięgi w procesie cywilnym, referat. Zjazd II prawników i ekonom. polskich, 10. Lwów, H. Altenberg (Richter), Druk. Ludowa, 1889,
10223 Brendel Franciszek (1811—1868). Liszt jako symfonik, z dodaniem artykułu krytyczno-muzykalnego przez Lud. Leona Gozlana, spolszczył W. T(arnowski). Lwów, Gubrynowicz, druk. K. Pillera, 1870,
61391 Ebers Jerzy (1837—1898). Córka króla egipskiego. Powieść tłómaczona z oryginału przez P. Wilkońską. T. I—III. (Biblioteka Powieści, Pamiętników i Podróży). Lwów, Gubrynowicz i Szmidt, 1877,
67373 Giller Agaton (1831—1887). Dr. Tadeusz Żuliński. Wspomnienie jego żywota. — Opis pogrzebu i żałobnego nabożeństwa. przez A. G. (Odb. uzupełniona z Gazety Narodowej). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, z Drukarni Gazety Narodowej, 1885,
82111 Jodko-Narkiewicz Antoni (1843—1892). Zarys dziejów malarstwa od najdawniejszych czasów do końca XVIII. stulecia. Poprzedzony pobieżnym rzutem oka na historyą i cywilizacyą narodów starożytnych i mniej znanych ludów współczesnych, z uwzględnieniem przeważnie ich rozwoju w rozmaitych gałęziach sztuki napisał ... Część I. obejmująca szkic umysłowego i artystycznego rozwoju ludzkości od zawiązku pierwszych społeczeństw do początków sztuki chrześciańskiej. Ozdobiona przeszło 600 ilustracyami. Tom I—III. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Warszawa, Maurycy Orgelbrand, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1888 (na okładce: 1889),
14273 Chłędowski Kazimierz (1843—1920). Dwie wizyty w Anglii. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. Łozińskiego, 1887,
7503 Blauth Jan inż. Drenowanie budynków. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Pierwsza Związkowa Drukarnia, 1900,
7205 Biliński Leon prof. dr (1846—1923). Wykład ekonomii społecznej, napisał... prof. nauk. pol. przy ck. Uniw. Lwow. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakładem autora, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1873—1874.
59481 Durski Antoni (1854—1908). Poręcze; praktyczne lekcye ułożył... (Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. XI). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. Związku Polskich Gimnast. Tow. Sokolich, I Związkowa Druk., 1897,
65780 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Własność ziemska wielka i średnia w Królestwie Polskiem. Kilka uwag o jej położeniu i środkach ratunku. Napisał Fr. Gawroński. (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. redakcji Ekonomisty Polskiego, Druk. Ludowa, 1891,
35733 Folakowski Emil. O uprawie winogradu. Napisał ... (Odb. z Bartnika Postępowego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. redakcji Bartnika Postępowego, Druk. im. Szewczenki, 1886,
64124 Gaboriau Emil (1832—1873). Niewolnicy paryscy przez... Wyzyskiwacze. Część I—II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. i druk. Kornela Pillera, 1872,
67379 Giller Agaton (1831—1887) i Poliński Józef. Pamiątka uroczystości półwiekowego jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego we Lwowie dnia 7. marca 1875. roku. Sprawozdanie przez A. G. i J. P. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. Drukarni Gazety Narodowej, 1875,
59274 Duniecki Paweł Sas dr. O gospodarstwie solnem w Galicyi. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. autora, druk. Gazety Narodowej, 1880,
79744 Jasieński Henryk dr. (ur. 1837) Memorjał w sprawie propinacyjnéj. Skreślił Dr.... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1873,