Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35982 Forster Karol (1800—1879). Polonia. Venezia, Antonelli, 1863.
35983 Forster Karol (1800—1879). Polonia. Por ... 2a edicion correjida y mejorada. (El Universo pintoresco, ó Historia y descripcion de todos los pueblos de sus religiones, costumbres, usos, idustria, etc. Con 3,000 laminas finas, que representan las vistas principales, los monumentos antiguos y modernos, los retratos de los hombres mas célebres, los trajes, muebles, alajas, armas, y otros objetos curiosos). Méjico, 1840,
35984 Forster Karol (1800—1879). Polska. Przeszłość. — Obecność. Przyszłość. Studyum historyczno-polityczne, bezimienne. Przekład z niemieckiego z przedmową Karola Forstera. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-polityczne. Numer IV). Berlin, dostać można u wydawcy, czcionkami Juliusza Sittenfelda, 1873,
35985 Forster Karol (1800—1879). Powstanie narodu polskiego w r. 1830—1831. Rys historyczny, poparty papierami Generała Hr. Krukowieckiego, przedost. Prezesa Rządu Narodowego, skreślił ... b. Major Sztabu głównego W. P. kaw. krza. Virtuti militari, i in. ord. Członek Instytutu historycznego, Tow. Filotechnicznego i Ateneum Sztuk pięknych w Paryżu. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-polityczne. Numer III). Berlin, dostać można u wydawcy, druk. Juliusza Sittenfelda, 1873,
35986 Forster Karol (1800—1879). Prospekt. Subskrypcya braterska. Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, (1861),
35987 Forster Karol (1800—1879). Do przyjaciół ludu polskiego. (Odezwa z datą: 29 I 1869). Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, (1869),
35988 Forster Karol (1800—1879). Do Przyjacioł Ludu Polskiego. (Odezwa z datą: 19 III 1869). Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, (1869),
35989 Forster Karol (1800—1879). Retour à l'ordre. Du Royaume à l'Empire (1848—1852). Études politiques et philosophiques par... Suite à l'ouvrage: Quinze ans à Paris. Deuxième édition augmentée. Paris, Firmin-Didot Frères, impr. de Ad. Lainé et J. Havard, 1864,
35990 Forster Karol (1800—1879). Rodakom dobro kraju mającym na celu książeczkę tę XXV poświęca ... Szczere słowo. Wychowanie ludu. Obowiązek każdego Polaka. Odezwa do rodaków. Berlin, u wydawcy, druk. Juliusza Sittenfelda, 1870,
35991 Forster Karol (1800—1879). Du Royaume à l'Empire (1848—1852). Études politiques et philosophiąues, par ... Suite à l'ouvrage: Quinze ans à Paris. Paris, Firmin Didot Frères, 1854,
35992 Forster Karol (1800—1879). Die Rückkehr zur Ordnung. Vom Königthum zum Kaiserthum. Politische und philosophische Studien von... Aus dem Französischen von Carl Gräfe Lieut. u. Adj. im Königl. Preuss. 3. Artill.-Regiment. Berlin, Allgemeine deutsche Verlags-Anstalt Sigismund Wolff, Druck von Trowitzsch und Sohn, 1856,
35993 Forster Karol (1800—1879). Rzut oka na dzieło francuskie pana Guizota: O demokracyi we Francyi, 1849.
35994 Forster Karol (1800—1879). Rzut oka na ostatnie pisma polityczno-filozoficzne P. F. Guizota. Z przedmową i przypiskiem Karola Forstera. Berlin, Księgarnia Behra (E. Bock), czcionkami Juliusza Sittenfelda, 1857,
35995 Forster Karol (1800—1879). Słowo o rozwoju praktycznéj oświaty, i założeniu stu bibliotek Powiatowych, gminnych i miejskich, publicznych, w różnych częściach Polski. Berlin, czcionkami Juliusza Sittenfelda, (1869),
35996 Forster Karol (1800—1879). Souvenirs historiques. (Opisy historyczne.) Paris, 1840,
35997 Forster Karol (1800—1879). Sprawa polska ze stanowiska europejskiego przedstawiona, z przedmową Karola Forstera. Własność wydawcy. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-polityczne, II.). Berlin, u wydawcy, czcionkami Juliusza Sittenfelda, 1872,
35998 Forster Karol (1800—1879). Nowa subskrypcya. (Z datą: Berlin, 19 III 1869). Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, (1869),
35999 Forster Karol (1800—1879). Subskrypcya na drugie wydanie Przewodnika dla klass roboczych. Dzieło to ofiarowane jest Towarzystwu Rolniczemu w Królestwie Polskiem. Odezwa do światłych Rodaków. Berlin, czcionkami Juliusza Sittenfelda, (1860),
36000 Forster Karol (1800—1879). Subskrypcya na trzecie wydanie Przewodnika dla klass roboczych. Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, (1861),
36001 Forster Karol (1800—1879). La tombe de l'Empereur, par... ancien secrétaire au Cabinet du Lieutenant du Royaume de Pologne. Paris, chez Brockhaus et Avenarius, imp. d' Ad. Blondeau, 1840,
36002 Forster Karol (1800—1879). Wiadomość o Bibliotece podręcznéj nauk moralnych i politycznych. Berlin, druk. Juliusza Sittenfelda, b. r. (ok. 1868),
36003 Forster Karol (1800—1879). Ein Wort über die Freiheit der Presse. Offener Brief an die Herren Abgeordneten der beiden Preussischen Kammern, Von... Berlin B. Behr's Buchhandlung, Druck von J. Pelsch, 1851,
36004 Forster Karol (1800—1879). Wspomnienia z Paryża. Powrót do porządku. Studya polityczne i filozoficzne... Własność wydawcy Biblioteki. (Biblioteka Nauk Moralnych i Politycznych, t. XX). Berlin, u wydawcy, czcionkami Juliusza Sittenfelda, 1869,
36005 Forster Karol (1800—1879).
36006 Forster Karol (1800—1879) i Bellenger. Nowy przewodnik w rozmowach nowoczesnych w języku polskim i francuskim czyli rozmowy zwyczajne i poufałe powiększone rozmowami o podróżach, drogach żelaznych, statkach parowych do użytku podróżnych lub osób poświęcających się nauce jednego z tych języków przez C. Forstera i Bellengera. (Także tytuł francuski:) Nouveau guide de conversations modernes en polonais et en français... Berlin, nakł. Księgarni B. Behra (E. Bock), impr. de Trowitzsch et Fils, 1857
36007 Forster Karol (1800—1879).
36008 Forster Karol (1800—1879), Bellenger i Fischer. Nouveau guide de conversations modernes en polonais, français et allemand ou dialogues usuels et familiers contenant en outre de nouvelles conversations sur les voyages, les chemins de fer, les bateaux à vapeur, etc... à l' usage des voyageurs et des personnes qui se livrent à l'étude de l'une ou de plusiers de ces langues par... Nouvelle éd. Berlin, B. Behr (E. Bock), 1870,
36009 Forster Karol (1800—1879), Bellenger, Fischer i Vitcomb. Guide nouveau de conversations modernes en polonais, français, allemand et anglais, ou dialogues usuels et familiers, à l'usage des voyageurs et des personnes, qui se livrent à l'étude de ces langues par Forster, Bellenger, Fischer et Vitcomb. Berlin, Behr,
36010 Forster Karol (1800—1879), Bellenger, Vitcomb I Fischer R. Nowy przewodnik w rozmowach nowoczesnych w języku polskim, francuzkim, angielskim i niemieckim czyli Rozmowy zwyczajne i poufałe powiększone rozmowami o podróżach, drogach żelaznych, statkach parowych do użytku podróżnych lub osób poświęcających się nauce jednego z tych języków przez Forstera, Bellengera, Witcomba i Fischera. (Także tytuł franc.:) Nouveau guide de conversations modernes en polonais, français, anglais et allemand... Berlin, nakł. Księgarni B. Behra (E. Bock), de l'impr. de Trowitzsch et Fils, 1857,
36011 Forster Karol (1800—1879). Nouveau guide de conversations modernes en français, anglais, allemand et en polonais ou dialogues usuels et familiers à l'usage des voyageurs et des personnes qui se livrent à l'étude de ces langues par Bellenger, Witcomb, Fischer & Forster. Nouvelle édition re vue (!) pour la partie française par Charles Marelle, Professeur à l'Académie de Philologie moderne de Berlin. Nowy przewodnik w rozmowach nowoczesnych w języku francuskim, angielskim, niemieckim i polskim. Rozmowy zwyczajne i poufałe powiększone rozmowami o podróżach, drogach żelaznych, statkach parowych, do użytku podróżnych lub osób poświęcających się nauce jednego z tych języków. Przez Bellengera, Witcomba, Fischera i Forstera. Nowe wydanie przerobione i powiększone. Berlin, nakł. Księgarni B. Behra (E. Bock), imprimerie de Trowitzsch et Fils, 1878,