Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74410 Instrukcya względem konfrontowania. Instrukcya względem konfrontowania kwitów celnych. (Z datą: Warszawa 11 III 1810),
74409 Instrukcya dla Konduktorow. Instrukcya dla Konduktorow Pocztowych, (Warszawa, 1818);
74408 Instrukcya.
74407 Instrukcya dla konduktorow. Instrukcya dla konduktorow. Warszawa, Druk. i Lit. M. i S. Breslauer firma Rundo, 1900,
74406 Instrukcya o konduktorach. Instrukcya o konduktorach (1855),
74405 Instrukcya trzecia Podług któréy Komory. Instrukcya trzecia Podług któréy Komory wybierać maią Podatek Geleitzoll zwany od Żydów obcych do Kraiu, lub przez Kray wchodzących;
74404 Instrukcya Podług któréy Komory. Instrukcya Podług któréy Komory wybierać maią Podatek Geleitzoll zwany od Żydów obcychdo Kraiu lub przez Kray wchodzących. (Warszawa, 1807),
74403 Instrukcya dla komorników. Instrukcya dla komorników sądowych w Krakowie. Kraków, 1845,
74402 Instrukcya Dla wszystkich Komor. Instrukcya Dla wszystkich Komor i Przykomorków Celnych, do użycia nowo urządzonego Polskiego Instruktarza. (Z datą: Warszawa 15 IV 1807),
74401 Instrukcya.
74400 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya Dla Komor Celnych i Konsumcyynych Xięstwa Warszawskiego, iak sobie przy odkryciu kontrawencyy postępować maią. (Z datą: Warszawa 20 XI 1809),
74399 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya Dla Komor Celnych i Konsumpcyynych Xięstwa Warszawskiego iak sobie w układaniu rachunków rocznych postępować maią. (Z datą: Warszawa 28 VI 1810),
74398 Instrukcya Dla Komor. Instrukcya dla Komor Celnych, względem pobierania A Dla Urzędów Konsumpcyjnych, względem Kontrollowania Cła Ewektowego, Inwektowego i Tranzytowego;
74397 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Nadzorczego Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy. Warszawa, 1898,
74396 Instrukcya.
74395 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (z datą: Warszawa 1 XII 1829),
74394 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. (Warszawa, 1826),
74393 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu Teatralnego. Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego i ściśle neutralnego Miasta Krakowa i jego okręgu. (Z datą: Kraków 4 IV 1845),
74392 Instrukcya dla Komitetu. Instrukcya dla Komitetu i członków Towarzystwa Cyklistów w Piotrkowie (Warszawa, 1896);
74391 Instrukcya dla Komitetów. Instrukcya dla Komitetów Towarzystwa Pomocy Naukowéj imienia Karóla Marcinkowskiego dla młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1861,
74390 Instrukcya dla Komitetów. Instrukcya dla Komitetów przedwyborczych miejskich i powiatowych przy wyborach posłów do Rady państwa z powszechnej klasy wyborców. B. m. b. r. (Lwów, ok. 1900),
74389 Instrukcyja dla komisyi. Instrukcyja dla komisyi, mającej się stosownie do ustawy policyjnéj dla kolej żelaznych, wydanéj najwyższą uchwałą z dnia 30-go stycznia 1847, wysłać do rozpoznania nowo ukończonych kolej żelaznych prywatnych, w których siła pary ma służyć za siłę pociążną, przed udzieleniem pozwolenia do otworzenia jej do użytku;
74388 Instrukcya dla Kommisyj. Instrukcya dla Kommisyj Szczegółowych, sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, (1890),
74387 Instrukcya służyć maiąca dla Kommissyi. Instrukcya służyć maiąca dla Kommissyi urządzaiącéy Dobra i Lasy Rządowe Królestwa Polskiego. (Z datą: Warszawa 6 IX 1818),
74386 Instrukcya dla kommissyi. Instrukcya dla kommissyi Umorzenia (ustanowiona przez Radę Administracyjną Królestwa dnia 2 lutego 1830). (Warszawa, 1830),
74385 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi szkolnej w Krakowskiem Towarzystwie Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
74384 Instrukcya dla Komisyi. Instrukcya dla Komissyi Szczegółowych Sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych. (Warszawa), druk. Jana Noskowskiego, (1880),
74383 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi okręgowych w powiecie rzeszowskim (1880);
74382 Instrukcya dla Komisyi. Instrukcya dla Komisyi w celu odbudowania Sukiennic ustanowionéj (Kraków, 1867);
74381 Instrukcya dla komisyi. Instrukcya dla komisyi likwidacyjnej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie do sprawdzenia szkód przez grad zrządzonych, powołanej. Kraków, nakł. Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,