Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
69919 Grabowski Julian (docent Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej; 1848—1882). O działaniu chloru na aceton Przez... (Odb. z Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1876,
69922 Grabowski Julian (docent Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej; 1848—1882). O rozwoju przemysłu żelaznego z szczególném uwzględnieniem najnowszych postępów na polu wyrobu stali i żelaza sztabowego przez Dr...., docenta c. k. uniwersytetu we Lwowie. (Odb. z Kosmosu). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1876,
77925 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). O zmianach kości w przebiegu krzywicy (Rachitis). Przez Dra ... Profesora Kliniki pediatrycznej Uniwers. Jagiel. w Krakowie. Rzecz czytana na posiedzeniu naukowem II-go Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie dnia 23 Lipca 1875 r. (Odb. z Pamiętnika II Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1876,
33689 Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893). Niezwykły wypadek wady utworowej serca opisał Dr. ..., Prosektor Szpitalu Powsz. Lwowskiego, Rzecz przedstawiona na Posiedz. naukowem IIgo Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie dnia 23. Lipca 1875 r. (Odb. z Pamiętnika II Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1876,
100823 Kopernicki Izydor (1825—1891). O wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych, oraz o wierzeniach naszego ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym. Odczyt miany na I. Ogólném Zebraniu Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w r. 1875 przez Dra Izydora Kopernickisgo (!). (Odb. z Pamiętnika II Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1876,
44153 Hemberger Josef ks. i Twardowski Pius. I. Odbitka z niemieckiej księgi pamiątkowej, założonej przez stowarzyszenie „Kahlenberger Kirchenverein in Wien” przy kościele św. Józefa na Kahlenbergu, w celu zapisywania w niej corocznie uroczystego nabożeństwa dziękczynnego, które w tym kościele od 1893 r. począwszy każdego 12. września po wszystkie czasy odprawiać się będzie. Gedenkbuch über die in der St. Josefskirche auf dem Kahlenberge abgehaltenen Dankfestlichkeiten zur Erinnerung an die Befreiung Wiens aus der Türkennoth am 12. September 1683. Zur Ehre Gottes! (przez ks. j. Hembergera, po niemiecku, oraz:) II. Odbitka z Tygodnika „Przełom” pod datą: Wiedeń 7. września 1895 r. Nr. 16. 212. rocznica Sobieskiego pod Wiedniem (przez Piusa Twardowskiego). Lwów, I Związkowa Drukarnia, (1895),
42612 Hanusz Jan (1858—1887). O nazwiskach Ormian polskich napisał Dr. ... (Odb. z Muzeum, rocznik, II zeszyt X). Lwów, I Związkowa Drukarnia, (1886),
35743 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Stanowisko Mechaniki w dziedzinie wiedzy ludzkiej. Odczyt wstępny do wykładów Mechaniki napisał... (Odb. z Czasopisma Technicznego, 1893). Lwów, I Związkowa Drukarnia (na okładce: druk. J. Dankiewicza w Stanisławowie), b. r. (ok. 1893),
1063 Akt. Akt oskarżenia w sprawie zbrodni oszustwa i sprzeniewierzenia, popełnionych w galicyjskiej Kasie oszczędności we Lwowie. (Dodatek do Gazety lwowskiej, Czasu i Reformy). Lwów, I Związkowa Druk., 3 października 1899,
60470 Dzieduszycki Włodzimierz (1825—1899). Włodzimierz Dzieduszycki — twórca i założyciel Muzeum im. Dzieduszyckich. Życiorys z portretem (Odb. z Kosmosu). Lwów, I Związkowa Druk., 1899,
23860 Dědek Wacław. Opis cukrowni w Przeworsku. (Odbitka z Czasopisma Technicznego). Lwów, I Związkowa Druk., 1897,
72168 Grzybowski Józef (profesor U.J.; 1869—1922). Mikroskopowe badania namułów wiertniczych z kopalń naftowych. 1. Pas potocki i okolica Krosna. 2. Uwagi ogólne. Napisał... (Odb. z Kosmosu). Lwów, I Związkowa Druk., 1897,
7513 Blauth Jan inż. Osuszanie lasów. (Odb. z Czasopisma Techn.). Lwów, I Związkowa Druk., 1896,
11884 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Wyniki badań wody gruntowej okolic Krakowa przez podkomisyą wodociągową w r. 1894/95 dokonanych (odczyt miany w Towarzystwie Lekarskiem w dniu 15 listopada 1895). (Odb. z Kosmosu zesz. I—III, Rocznik XXI). Lwów, I Związkowa Druk., 1896,
4588 Baczewski Mikołaj. Do naszych rodaczek w 52 rocznicę listopadową. Lwów, I Związkowa Druk., 1882,
73396 Ibiański Wacław (1843—1893). O kanalizacyi miasta Lwowa. Wykład ..., inżyniera, miany na zgromadzeniu tygodniowem Towarzystwa politechnicznego na dniu 19. marca 1881. (Odb. z nr 7 i 8 Dźwigni). Lwów, I Związkowa Druk., 1881,
60413 Dzieduszycki Kazimierz (1812—1885). Odpowiedź na kwestyonaryusz dla ankiety zbożowéj, zwołanéj na dzień 10 Marca 1879. Lwów, I Związkowa Druk., 1879,
22851 Dąbrowski Tomasz ks. (ur. 1841). Historya c. k. gimnazyum wyższego w Stanisławowie, skreślona przez... katechetę gimnazyalnego. (Odbitka ze Sprawozdania szkolnego za rok 1878). Lwów, I Związkowa Druk., 1878,
33681 Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893). Otrucie gazem tlenku węgla a w szczególności gazem świetlnym. Ze stanowiska sądowo-lekarskiego, opisał ... prosektor szpitala powszechnego i lekarz sądowy we Lwowie (z dedykacyą drowi St. Janikowskiemu). Lwów, I Związkowa Druk., 1878,
21778 Czerkawski Julian dr (zm. 1911). Rzut oka na przyrodę okolic miasta Lwowa. Wykład Dra ... Rzecz czytana na Walném Zebraniu II. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie 24. Lipca 1875 r. Odbicie z Pamiętnika II. Zjazdu Lek. i Przyr. Polskich. Lwów, I Związkowa Druk., 1876,
23679 Dębicki Klemens dr (1846—1928). Iwonicz, zakład zdrojowo-kąpielowy, szczawy słone jodowo-bromowe. Lwów, I Związkowa Druk., (1880),
60469 Dzieduszycki Włodzimierz (1825—1899). Nasze zwierzęta kręgowe stałe i wędrowne. Wykład miany na drugiem Walnem Zebraniu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie dnia 24 lipca 1875 r. przez... Osobne odbicie z „Pamiętnika II Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie". Lwów, I Druk. Związkowa, 1876,
36402 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). Fundacya stypendyjna imienia Naj jaśniejszego Pana, Cesarza i Króla Franciszka Józefa I. Dodatek do „Czasu”. Lwów, I Druk. Związkowa, (1874),
108121 Kowalski Stanisław (I), autor książek popularnych, młodzieżowych i religijnych. Wybór powinszowań. Napisał i ułożył ... Lwów, H. W. Kallenbach, Przemyśl, Bracia Jeleniowie, druk. A. B. Winiarza we Lwowie, 1850,
5126 Balling Karol Józ. Napoleon (1805— 1868) i Lüdersdorf. Cukromierz i kwasomierz jako próbki zacierowe opisane. Lwów, H. W. Kallenbach, 1856,
9038 Borejko M. i Ta. Cza. (Czapelski Tadeusz?). Sekretarz i adwokat domowy. Lwów, H. Bodek, 1871,
84598 Kalendarz. Kalendarz Berliński na rok zwyczajny 1893 oraz obszerny przewodnik po Berlinie. Berlin, nakł. Księgarni Polskiej Leopolda Eber, druk. H. Dziecichowicza, składy główne: Lwów, H. Altenberg; Podg.-Kraków Wł. Poturalski; Poznań, A. Cybulski; Petersburg, Br. Rymowicz; Warszawa, D. Rundo dawniej Leopold Eber, 1892,
67643 Giżowski Juliusz. Jełena. Rzecz osnuta na tle stosunków ludowych na Bukowinie przez ... (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, H. Altenberg, nakł. wydawnictwa Gazety Narodowej, druk. Pillera i Sp., 1891,
4913 Bąkowska Józefa z Cybulskich (1861—1933, w 1895 wyszła za L. J. Bąkowskiego). Przelotne chmury, poezye prozą. Lwów, H. Altenberg, nakł. i druk. Dziennika Polskiego, 1892,
104196 Bełza Władysław (1847—1913). Ostatnie chwile i pogrzeb Adama Mickiewicza, według współczesnych źródeł spisał... Lwów, H. Altenberg, Kraków, S. Krzyżanowski, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1890,