Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75903 Jablonský Bolesław (pseud.).
75902 Jablonski Jean.
75901 Jablonski J. A. N.
75900 Jablonowski Venceslas.
75899 Jablonowski Ludwig.
75898 Jablonowski Josef.
75897 Jablonowski G.
75896 Jablonowski Albert.
75895 Jablonowska Louise.
75894 Jablonoviana Acta.
75893 Jabeńska E. (z Rudowa).
75892 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869).
75891 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Wiadomość o Synodach prowincyonalnych polskich i zbiorach ich Statutów, podana przez X. ... K. K. Kap. Pozn. Człon. Tow. Nauk. Krakowskiego. (Odb. z Rocznika Tow. Nauk. Krakowskiego). B. m. b. r. (1849),
75890 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Wiadomość historyczna o mieczu przechowanym w Archikatedrze Poznańskiéj, którym według podania miał Ś. Piotr Apostoł uciąć ucho Malchusowi przez X. ... Kanonika Metropolitalnego Poznańskiego i Członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1859,
75889 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Rys historyczny miasta Dolska i jego okolic, połączony z ważniejszemi szczegółami historycznemi byłéj Dyecezyi a teraz Archidyecezyi Poznańskéj, wydany przez X. ... kanonika Metropolitalnego Poznańskiego. Poznań, czcionkami i w komisie Ludwika Merzbacha, 1857,
75888 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Prospekt (na mające wychodzić od r. 1836: Archiwum Teologiczne, z datą: Poznań X 1835),
75887 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Mowa miana przy pochowaniu Zwłok ś. p. JW. Marcina Dunin Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Legata Ś. Stolicy Apostolskiéj i Kawalera Orderu Orła Czerwonego drugiéj Klassy z Gwiazdą, w dniu 2. Stycznia 1843 przez X. ... Kanonika i Kaznodzieję Metropolitalnego Poznańskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana K. Żupańskiego, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1843,
75886 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Kazanie miane na drugich prymicyach Imć Xiędza Jakóba Szatkowskiego proboszcza w Dakowach, dnia 25. Listopada 1827 przez Xiędza ... altarzystę rożańcowego w Grodzisku. Poznań, w komisie u E. S. Mittlera, głoskami Wilh. Deckera i Spółki, 1828,
75885 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Kazania i mowy treści religijnéj. Miane przez znakomitych mówców duchownych przy rozmaitych rzadkich obrzędach i obchodach kościelnych od połowy wieku XVIII, do połowy wieku XIX. Wydane przez X. ... Kanonika Metrop. Poznańskiego. Tom I. obejmujący Kazania i mowy z drugiej połowy wieku XVIII. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1857,
75884 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). O Hussytach w diecezyi poznańskiej w XV wieku. napisał X. ... Kanonik Metropolitalny Poznański. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Grodzisk, czcionkami A. Schmaedickego; Poznań, nakł. Tygodnika Katolickiego, M. Leitgeber, 1860,
75883 Jabczyński Antoni.
75882 Ja... Ka... Ra...
75881 J……. Z. P.
75880 J. Z. B.
75879 J. Zofia.
75878 J. Z. Samozwańcy. Uwagi poświęcone stróżom ducha narodowego. Lwów, nakł. ks. Edwarda Podolskiego, Drukarnia Ludowa, 1877,
75877 J. X. S. P.
75876 J. W. z W.
75875 J. W. K. D. K. Ch.
75874 J……. Wojciech.