Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
93666 Kitschman (Kiczman) Adolf Henryk (1854—1917). 130 najpiękniejszych i najulubieńszych arji i melodji z 35 oper i operetek. Zebrał i wydał ... Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), druk. Pillera i Sp. 1885,
7875 Boberska Felicja z Wasilewskich (1825—1889). Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Odczyt Felicyi Wasilewskiej z dn. 23. kwietnia 1871. Lwów, J. Dobrzański i K. Groman, 1871,
75627 Izdanije (Jubilejnoje) w pamiat'. Jubilejnoje Izdanije w pamiat' 300-letniago Osnowanija Lwowskogo Stawropigijskogo Bratstwa. T. 1. Lwów, iżdiwienijem i tipom Stawropigijskogo Instituta, 1886,
21859 Czerneckij Wasil. Litopys monastyria oo. wasilian (bazylianów) w Krystynopoli od jeho osnowanija 1763 do 1890 r. ułożyw ... paroch iz Sielca bielskaho (Peredruk iz Diła). Lwów, iz typ. Stawropygiskaho Instytuta, 1893,
7239 Biłous (Biełous) Teodor (dyrektor gimnazjum bocheńskiego; 1828—zm. po 1890). Rôd kniazej Ostrożśkych zaszczytytełej juho-zapadnoj Rusy. (Odb. iz feliet. Słowa). Cz. 1. Lwów, iz Typ. Stawropigijśkaho Inst., 1883,
48536 Humiecki Modest. Dumki i dumy. Marija ot Siona (pseud.). Lwów, iz tipogr. Stawrop. Instituta, 1881,
6014 Bardach Karol. Sätze aus dem Gebiete sämmtlicher Rechtsund Staatswissenschaften ... behufs Erlangung der jurid. Doctorswürde... Lwów, Instytut Stauropig., 1865,
4208 Axelrad Melchior. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und Staatswissenschaften... behufs Erlangung der juridischen Doctorswürde... Lwów, Instytut Stauropig., 1864,
4626 Baczyński Hilary. Sätze aus sämtlichen Rechts- und Staatswissenschaften ... zum Zwecke der Erlangung des jurid. Doctorsgrades... Lwów, Instytut Staurop., 1864,
46923 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Niskolko słów o biblii Skoryny po rukopysnoj russkoj biblii iz XVI stolitia, obritajuszczejsia w biblioteci monasteria ś. Onufrija w Lwowi. (Ottysk iz Naukowoho Sbornyka). Lwów, Inst. Staurop., 1865,
75175 Inżynier ***. Nowy aparat destylacyjny pomysłu Prof. Bohdana Hoffa, do otrzymywania bezpośrednio z zacieru mocnego i czystego alkoholu podał Inżynier *** (Odb. z Czasopisma technicznego nr. z dnia 10. stycznia 1890 r.). Lwów, I. Związkowa Drukarnia, b.r. (1890),
73578 Ihnatowicz Jan Felicjan (1848—1918). Wyciąg z głównego cennika. Pierwszy Zakład Chemiczno-Kosmetyczny i Kumysowy ... Magistra farmacyi i zaprzysięgłego chemika sądowego we Lwowie ulica Kopernika 1.3. Lwów, I. Związkowa Drukarnia, b. r. (1877),
107731 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). O przedstawicielach rodzaju Echinostomum Rud. 1809 u kaczki i kury, oraz Słów kilka w kwestyi syononimiki podał Dr. ... Z tablicą I. (Odb. z Kosmosu 1896). Lwów, I. Związkowa Drukarnia, 1897,
82211 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Aż do bieguna północnego czyli co się potem działo w opuszczonym statku „Tegethoff”. Romans spisany przez Marcina Gallusa (ale nie: kronikarza polskiego). Według notatek majtka, który zapomniany pozostał śród lodów, na statku. Przełożył z Maurycego Jokaja Cz(esław) O. P(ieniążek). Lwów, I. Związkowa drukarnia, 1875,
26086 Dobrzyński Franciszek. Prądy zmienne. (Odb. z Czasopisma Techn.). Lwów, I. Związkowa Druk., 1892,
322 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). II List otwarty do Wpana Ottona Hausnera, posła do Rady państwa, dd. Lwów 4 grudnia 1878. Lwów, I. Druk. Związkowa, (1878),
321 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). List otwarty do W. P. Ottona Hausnera posła do Rady państwa z dnia 28. XI. 1878. Lwów, I. Druk. Związ., (1878),
21595 (Czaykowski Walerian). Akt fundacyi familijnej Waleryana Czaykowskiego, zeznany przez Wydział Krajowy d. 17 czerwca 1891, zatwierdzony przez c. k. Namiestnictwo rozp. z d. 17 września 1891 1.70625, zmieniony dodatkiem, zeznanym przez Wydział Krajowy dnia 25 czerwca 1895, a zatwierdzonym przez c. k. Namiestnictwo d. 29 września 1895 do 1.79430. Lwów, I Związkowa Drukarnia, b. r.,
78900 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Słowo o rozwoju uczucia i o jego znaczeniu w wychowaniu tak domowem jak szkolnem. (Odb. ze Szkoły) Lwów, I Związkowa Drukarnia, b. r. (1877),
90459 Katalogi. Roszkowski Jan. Katalog zbiorów kopernikańskich w Muzeum Narodowem w Rapperswylu ułożył dr. Jan Roszkowski. Catalogue des Copernicana du musée national polonais de Rapperswyl par dr Jean Roszkowski. W trzech częściach z pięciu rycinami. Odbitka z „Kosmosu”, 1899. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1900,
33279 Falkiewicz Karol. Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w latach 1848—1898. Napisał ... (Pamiątka Jubileuszowa 50 letniego panowania cesarza Franciszka Józefa I). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1899,
10744 Bronikowski Kazimierz (1861—1909). Nauka języków i wykształcenie ogólne w szkole przemysłowej połączonej z warsztatami. Odb. ze Szkoły. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1896,
82984 Jung Ludwik. Ze szkoły w świat. Upominek dla uczniów którzy, ukończywszy szkoły ludowe, rozchodzą się po różnych warsztatach. Według niemieckiego dziełka królewsko-bawarskiego radcy ... ułożył Apolinary Stokowski. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1895,
1512 Aleksandrowicz Leonard. O robotach betonowych, wykonywanych w mieście Lwowie w latach 1886, 1887 i 1888, przy budowie kanałów napisał..., inżynier. Odbitka z rozprawy umieszczonej w Czasopiśmie Technicznem z dnia 25. maja 1889 r. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1889,
76312 Jackowski Felicjan J. Projekt regulaminu dla Izby adwokatów we Lwowie. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1882,
74746 Instrukcya dla Urzędów. Instrukcya dla Urzędów Pomocniczych c. k. Uniwersytetu Lwowskiego. (Uchwalona przez Senat akademicki na posiedz. 18 i 29 marca 1882, a zatwierdzona Rozp. Min. W. i Ośw. z 15 maja 1882, L. 7057). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1882,
73577 Ihnatowicz Jan Felicjan (1848—1918). Przegląd hygijeniczno-kosmetyczny i cennik pierwszego zakładu Chemiczno-Kosmetycznego i Kumysowego ... magistra farmacyi i chemika sądowego we Lwowie, 1. 3. Filia tegoż Zakładu w Krakowie w Sukiennicach 1.20 wyszczególnionego tak na wystawach krajowych jakoteż i zagranicznych trzema wielkiemi medalami zasługi i listem pochwalnym. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1881,
87684 Katalogi. Katalog wystawy Towarzystwa. Katalog wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1880, (wyd. ciągłe)
23678 Dębicki Klemens dr (1846—1928). Iwonicz w roku 1878 napisał... b. asystent kliniki w Uniw. Jag., lekarz Zakładu Zdrojowego w Iwoniczu. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1879,
84670 Kalendarz do użytku Farmaceutów i Chemików. Kalendarz do użytku Farmaceutów i Chemików na rok 1878. Wydawnictwo Towarzystwa Aptékarskiego. Rocznik pierwszy. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1877,