Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74470 Instrukcya o nadzorze, Instrukcya o nadzorze nad dobrami zatwierdzona przez ogólne zebranie Komitetu Tow. Kredytowego Ziemskiego dnia 13 (25) listop. 1896 r. Warszawa, staraniem Naczelnych Władz Tow. Kred. Ziemskiego, druk. J. Sikorskiego, 1896,
74469 Instrukcya (Dodatkowa) dotycząca szczegółowego nadzoru. Instrukcya (Dodatkowa) dotycząca szczegółowego nadzoru i kontroli nad wykonywanemi robotami przy drodze żelaznéj. Warszawa, druk. J. Ungra, 1856,
74468 Instrukcya służbowa dla nadzorczyń. Instrukcya służbowa dla nadzorczyń w klinikach oraz dla akuszerki kliniki położniczo-ginekologicznej c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1895,
74467 Instrukcya dla nadzorców. Instrukcya dla nadzorców stróży i stróży na stacyach drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. J. Ungra, 1879,
74466 Instrukcya dla nadzorców. Instrukcya dla nadzorców sekcyi na drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i War-szawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
74465 Instrukcya dla Nadstrażników. Instrukcya dla Nadstrażników i strażników granicznych konnych i pieszych. Drugiéy Edycyi. (Z datą: Warszawa, 10 I 1812),
74464 Instrukcya dla Nadstrażników. Instrukcya dla Nadstrażników i Strażników granicznych konnych i pieszych. (Z datą: Warszawa 1 XII 1809),
74463 Instrukcya dla nadkonduktorów. Instrukcya dla nadkonduktorów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
74462 Instrukcya dla nadkonduktorów. Instrukcya dla nadkonduktorów, (Warszawa, 1900);
74461 Instrukcya.
74460 Instrukcya dla naczelników. Instrukcya dla naczelników wojskowych, wojewódzkich i powiatowych. (Z datą: 25 I 1863),
74459 Instrukcya dla naczelników. Instrukcya dla naczelników sekcji względem poboru ofiary narodowej. (Z datą: Lwów 10 XI 1863),
74458 Instrukcya dla naczelnika. Instrukcya dla naczelnika transportów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74457 Instrukcya dla naczelnika. Instrukcya dla naczelnika ruchu dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74456 Instrukcya dla naczelnika. Instrukcya dla naczelnika oddziałów i ich pomocników na drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
74455 Instrukcya dla naczelnika. Instrukcya dla naczelnika Magazynu Eksploatacyi. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74454 Instrukcya dla milicyi. Instrukcya dla milicyi Kraiowey. Wiedeń, z C. K. Nadworney i Rządowey Drukarni, 1813,
74453 Instrukcya dla Mierniczych. Instrukcya dla Mierniczych maiących bydź użytemi do pomiaru dóbr Rządowych. Nro 5531, B. m. b. r. (Warszawa, Kommisya Rządowa Przychodów i Skarbu, 1818),
74452 Instrukcya dla mechanika. Instrukcya dla mechanika głównego dróg żelaznych Warszawsko Wiedeńskiej i Warszawsko Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74451 Instrukcya dla mechanika. Instrukcya dla mechanika głównego. (Towarzystwo Drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej). Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74450 Instrukcya dla maszynistów. Instrukcya dla maszynistów i pomocników maszynistów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
74449 Instrukcya dla maszynistów. Instrukcya dla maszynistów i podmaszynistow. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74448 Instrukcya Maszynistów. Instrukcya Maszynistów i Podmaszynistów. (Droga żelazna Warszawsko-Terespolska). (Warszawa), druk. Gazety Polskiej, (1866),
74447 Instrukcya dla maszynistów. Instrukcya dla maszynistów dróg żelaznych wąskotorowych (Warszawa, 1899);
74446 Instrukcya służbowa manipulacji. Instrukcya służbowa manipulacyi wewnętrznej Wydziału krajowego, a w szczególności Oddziału manipulacyjnego. (Lwów), druk. K. Pillera, 1866,
74445 Instrukcya (Dokładniejsza) dla magistratur. Dokładniejsza Instrukcya dla magistratur krajowych względem używania papieru stęplowanego, 1802.
74444 Instrukcya dla Magistratow. Instrukcya dla Magistratow Policyjnych w Prussach Południowych względem wybierania Szportułow (Poznań, 1801);
74443 Instrukcya machin. (Warsz., ok. 1832),
74442 Instrukcya dla lustratorow. Instrukcya dla lustratorow przez JW. Ministra Oświecenia potwierdzona w Roku 1809. Miesiąca Februarii 18. dnia. (Warszawa, 1809),
74441 Instrukcya do Lustracyi. Instrukcya do Lustracyi Dóbr Rządowych. (Z datą: Warszawa 14 VIII 1822),