Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75933 Jabłonowska Teresa z Lubomirskich (zm. 1847).
75932 Jabłonowska Teresa (kanoniczka sabaudzka; 1788—1863). Notaty genealogiczne (rękopis).
75931 Jabłonowska Marianna z Kazanowskich (zm. 1687).
75930 Jabłonowska Marianna z Wielopolskich.
75929 Jabłonowska Maria z Wielopolskich (1806—1870).
75928 Jabłonowska Maria (1857—1899).
75927 Jabłonowska Luiza. Souvenir d'Egypte par la princesse Louise Jablonowska. Paris, impr. de Pougin, 1871,
75926 Jabłonowska Anna z Siemińskich (zm. 1828).
75925 Jabłonowska Anna Paulina z Sapiehów (1728—1800).
75924 (Jabłonowska). Catalogue des livres composant autrefois la bibliothéque de Madame la Princesse Jablonowska. Ils seront mis en vente sous peu de jours. Le publique en sera averti par les Gazettes. Varsovie, 1803,
75923 Jabłonowscy.
75922 Jabłonów (nad Prutem).
75921 Jabłonów (pow. Czortków).
75920 Jabłonkowski J.
75919 Jabłonka Wojciech.
75918 Jabłonka.
75917 Jabłoń Wincenty.
75916 Jabłoczkow G.
75915 Jabłkowski Ludwik (1802—1865).
75914 Jabłkowski (Józef Antoni; 1817—1889), Radoliński, Skupieński i S-ka.
75913 Jabłkowski (Józef Antoni; 1817—1889), Radoliński, Skupieński i S-ka. Instrukcya dla domu handlowo-komisowego rolników kaliskich w Kaliszu. Pod firmą: Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i Spółka. (Odb. z Roczników Gosp. Krajow.). B. m. b. r. (Warszawa 1860),
75912 Jabłkowski Józef Aleksander. Wspomnienie o życiu i zgonie ś. p. księdza Marcina Gumkowskiego, Proboszcza parafii Lututów w Powiecie Wieluńskim, Gubernii Kaliskiéj, zmarłego w dniu (4) 16 Grudnia 1843 w Kaliszu. Kalisz, druk. M. Schindele, 1844,
75911 Jabłkowski Józef.
75910 Jabłkowski Józef (1862—1951). Zasady tkactwa, ze szczególnem uwzględnieniem przemysłu wełnianego. Opracował ... 75 rysunków w tekście oraz 16 tablic kolorowanych. Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, Skład główny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie i Łodzi, druk. W. Dunina, 1900,
75909 Jabłkowski.
75908 Jabłka. Trzy Jabłka, czyli skutki lekkomyślności niewolnika murzyna i jako tenże murzyn za karę został osądzonym na powieszenie. Opowiadanie Szeherezady. Z tysiąc nocy i jednej. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1889,
75907 Jabłecznik.
75906 Jabłczyński Kazimierz (1869—1944).
75905 Jabłczyński Feliks (1865—1928).
75904 Jabłczyński F.