Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
65769 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Sejm grodzieński ostatni. Tragedya w 5 aktach. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, czcionkami Drukarni Ludowej, 1894,
105509 Biblioteka. Biblioteka humorystyczna Śmigusa, pod redakcyą Aleks. Milskiego. Wyd. zbiorowe. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 1894.
70514 Graybner Stanisław (1846—1918). Na warszawskim bruku, szkic powieściowy i drobiazgi. Mój romans—nowela. Nie z fantazji— nowela. Bez ręki — powiastka. Nemezis — powiastka. Słaby argument — fantazja. Słowo honoru — fantazja. List sieroty — obrazek. Moralny koń — facecja. Guwerner — ramotka. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Pillera i Spółki, 1894,
78019 Jamrógiewicz Mieczysław. Geometrya poglądowa dla niższych klas gimnazyalnych. Napisał ... Wydanie drugie przerobione. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Drukarnia Polska, 1897,
66562 German Ludomił (1851—1920). Goplana opera romantyczna w 3 aktach, 5 obrazach. Słowa... Muzyka Władysława Żeleńskiego. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Drukarnia Dziennika Polskiego, 1896,
51936 Kasprowicz Jan (1860—1926). Anima lachrymans i inne nowe poezye ... Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Z. Golloba, 1894,
110447 Gargas Zygmunt. Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII wieku. Napisał... (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Władysława Łozińskiego, 1897,
81395 Jentys Stefan (1860—1919). Nawozy pomocnicze. (Biblioteka rolnicza t. IV). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Władysława Łozińskiego, 1897,
65778 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Ustrój państwowo-społeczny Rusi w XI. i XII. w, w zarysie. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Władysława Łozińskiego, 1896,
65760 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Podręcznik praktyczny uprawy buraków cukrowych. Praca konkursowa uwieńczona jednogłośnie pierwszą nagrodą przez Zarząd Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Ks. Poznańskiem. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione przez autora. (Biblioteka Rolnicza, tom I). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
65756 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Marzenia powieść współczesna. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
245 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Dobra nauczka. Nowela. Ilko Szwabiuk. Obrazek z życia ludu huculskiego w Galicyi. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
66570 German Ludomił (1851—1920). Livia opera w dwóch aktach według dramatu St. M. Rzętkowskiego słowa ... Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1897,
67647 Giżowski Juliusz. Rodzina wyklętych. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., Warszawa, Gebethner & Wolff w Warszawie, 1894,
39487 Gnatowski Jan ks. (1855—1925). Wybór pism. Tom I. Studya: Moja Beatrice. Wpływy greckie na wybrzeżach zatoki tarenckiej. Ernest Rénan. Kościół wobec reformy społecznej. Bourget i jego powieści. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., 1896, ,
39483 Gnatowski Jan ks. (1855—1925). Pastele: Wiosną. W Tyrolu. Majówka. Kto on? Atak cholery. W otchłań. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., 1895,
99774 Koniński Kazimierz. Podręcznik do nauki języka włoskiego dla samouków praktycznie ułożył prof. Kazimierz z Konina Koniński były tłómacz języków słowiańskich przy ministeryum spraw wewnętrznych w Rzymie. (Podręczniki do nauki języków nowożytnych dla samouków Tom I). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Druk. i litografia Pillera i Sp., 1895,
108589 Kozierowski Eugeniusz dr. I. O stosunkach naukowych lekarskich w Berlinie. II. Choroba morska w swych objawach, przyczynach i skutkach. III. O tak zwanych sanatoryach na pełnem morzu (Hochseesanatorien). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. i lit. Pillera i Spółki, 1896,
45710 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Hiszpania, wspomnienia z podróży. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1896,
45709 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Grecya, wrażenia z podróży. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1895,
65765 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Racławice. Rok 1794. Powieść historyczna. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1895,
65779 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Warszawa. Opowiadanie na tle dziejowem z roku 1794. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1895,
60808 Dziennik Mód Paryskich. Dziennik Mód Paryskich. (Dwa razy na miesiąc, od r. 1843 dwutygodnik, od r. 1848 tygodnik). Lwów, jako redaktor podpisywał pismo do nru 3 r. 1848 Tomasz Kulczycki, który od nru 4 r. 1848 figurował tylko jako wydawca, od nru 13 r. 1848 red. odpow. Jan Dobrzański, od nru 22 tegoż roku red. odpow. Karol Szajnocha; druk. Piotra Pillera, rok I: 1840 (nr 1 z 1 I)—r. IX: 1848 (ostatni nr 26 z 24 VI),
33290 Falkiewicz Łukasz. Najnowsze powinszowania dla dzieci i dorosłych płci obojga w różnych stosunkach ludzkiego życia, zebrał i pomnożył ... Lwów, Jabłoński, druk. Pisza w Bochni, 1843,
2709 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki Boskiej. Lwów, Jabłoński, druk. P. Pillera, 1848,
47670 Horoszkiewicz Julian (1816—1900). Poczet królów polskich ułożony przez J. H., z 39 drzeworytami na duż. arkuszu. Lwów, Jabłoński, 1850,
101976 Koronka. Koronka do Trójcy Przenajświętszej. Lwów, J. Ricci, (1853),
7712 Bluszcz. Bluszcz. Kalendarzyk damski na r. przestępny 1872. Lwów, J. Osiecki,
61241 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). O Algorytmie ks. Tomasza Kłosa. (Odb. z Muzeum). Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. I Związkowa, 1888,
43550 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Wyobrażenia pedagogiczne Platona. (Odb. z Muzeum). Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), I Druk. Związkowa, 1888,