Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74500 Instrukcya.
74499 Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia. Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L. 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa. Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod., J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
74498 Instrukcya Obiaśniaiąca. Instrukcya Obiaśniaiąca używanie Instruktarza Celnego za prawidło dla wszystkich Komor Przykomorków Celnych służącego;
74497 Instrukcya o obchodzeniu się. Instrukcya o obchodzeniu się z urządzeniem gazowem. Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
74496 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się i utrzymywania młocarni parowych. Młocarnie z sortownikiem oznaczone A, AM i AL. Młocarnie z podwójną wialnią oznaczone B, BM i BL. Młocarnie z pojedyńczą wialnią oznaczone C, CM i CL. Młocarnie AM i AL, BM i BL, CM i CL są tej samej konstrukcji co młocarnie A, B i C, tylko lżej zbudowane. Fabryki Ransomes, Sims & Jefferies, Ld Orwell Works Ipswich w Anglii. (Nowy model 1894). Reprezentant na Królestwo Polskie i oscienne gubernii Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
74495 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się i utrzymywania lokomobil i lokomotów dróżnych z fabryki Ransomes, Sims & Jefferies, Ld. Orwell Works, Ipswich, w Anglii. Reprezentant na Królestwo Polskie i ościenne gubernije Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
74494 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się z Balansowym Separatorem „Aleksandra" poruszanym siłą ręczną. N° N° 9 1/2, 10 1/2, 11 1/2 i 12. Właściciel patentu na Rosyję i Finlandyję Leopold Jacobson Rewel. Reprezentant na Królestwo Polskie Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1896,
74493 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się z ręczną centryfugą do mleka „Perfect" fabryki Tow. Akc. Burmeister & Wain w Kopenhadze. Reprezentant na Królestwo Polskie i ościenne gubernie Alfred Grodzki. Warszawa, druk. Fr. Karpińskiego, 1900,
74492 Instrukcya do nauki. Instrukcya do nauki rysunków w Gimnazyach i Szkołach Obwodowych (Warszawa, 1840);
74491 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli i professorów szkół publicznych w Królestwie Polskiém. (Warszawa, ok. 1832),
74490 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli szkół początkowych wieyskich i mieyskich względem ich stanu i obowiązków (Warszawa, 1817);
74489 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli religii w szkołach Królestwa Polskiego (ok. 1832);
74488 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli matematyki w szkołach obwodowych i gimnazyalnych (Warszawa, 1840);
74487 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli matematyki szkół obwodowych i gimnazyalnych. (Warszawa, 1834),
74486 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli co do karności szkolnéj Roku 1820. (Z datą: Warszawa 22 II 1820),
74485 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli co do karności szkólnéy. (Z datą: 6 X 1812),
74484 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli kaligrafii w Gimnazyach i Szkołach Obwodowych;
74483 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli języka łacińskiego. (Warszawa, 1834),
74482 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli języka francuzkiego. (Warszawa, 1834),
74481 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli gimnastyki w Tow. gimnastycznem „Sokół" w Krakowie uchwalona na posiedzeniu Wydziału d. 7 Sierpnia 1886. Kraków, nakł. Sokoła, czcionkami Drukarni Związkowej, 1886,
74480 Instrukcya dla nauczycieli. Instrukcya dla nauczycieli fizyki, chemii i technologii. (Warszawa, 1834),
74479 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla Nauczyciela Szkoły Sierót w Krakowskiem Towarzystwie Dobroczynności oraz Plan Nauk. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
74478 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela rysunków, przyięta i potwierdzona na posiedzeniu Rady Wychowania Publicznego w dniu 20 Stycznia 1834 roku. (Warszawa, 1834),
74477 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela prawa, (Warsz. ok. 1832);
74476 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela matematyki, przyięta i potwierdzona na posiedzeniu Rady Wychowania Publicznego w dniu 20 Stycznia 1834 roku. (Warszawa, 1834),
74475 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela języka rossyjskiego w szkołach obwodowych (Warsz. ok. 1832);
74474 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela języka rossyjskiego w gimnazyach (Warsz., ok. 1832);
74473 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela języka niemieckiego, przyięta i potwierdzona na posiedzeniu Rady Wychowania Publicznego w dniu 20 Lipca 1834 roku. (Warszawa, 1834),
74472 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela historyi naturalnéy. ( Warszawa, 1834),
74471 Instrukcya dla nauczyciela. Instrukcya dla nauczyciela geografii. (Warszawa, 1834),