Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
59930 Dygasiński Adolf (1839—1902). Małgorzatka, pieszczoszka matusina, obrazek z życia ludowego przez. A. Dygasa. Z rysunkami J. Chełmońskiego. Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1890,
29776 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Libera Anna. (pseud. Anna L..., Krakowianka; 1804—1886). Małgorzata Zęboczyńska. Rzecz z czasów Bolesława Śmiałego.
27836 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Czeczot Jan (1797—1847). Małgorzata z Zembocina. Opt. w 1 a.
55864 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Pixérécourt (de) René Karol Guilbert (1773—1844). Małgorzata z Andegawii (Anjou), królowa angielska. Dr. w 3 a.
53463 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Desnoyers (Desnoyer) Karol (1806—1858), Foucher P. i de Lavergne Al. Małgorzata Quelus, czyli Dzień 24 sierpnia 1572. (Rzeź ś. Bartłomieja). Dr. w 3 a.
54961 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Laufs Karol (1858—1900). Małe wybryki. Krt.
73645 Illasiewicz Stanisław. Małe studyum o Rusinach. Część I. Gródek, nakł. Autora, druk. J. Czaińskiego, 1892,
61335 E. J. (Jakub Elzenberg?). Małe rozrywki dla dzieci, zawierające: Powieści moralne, opowiadania historyczne, życiorysy niektórych sławnych ludzi, listy, anekdoty ciekawe, bajki i powinszowania, wyjęte z pism autorki Wiązania Helenki (Hoffmanowej) i innych znakomitych pisarzy, ułożył J. E. Z rycinami. Warszawa, Lessman, 1852,
54876 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Labiche Eugeniusz (pseud. Dandré; 1815—1888). Małe ręce. Kom. w 3 a.
31448 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Skarbek Fryderyk (1792—1866). Małe protektorki. Kom. w 3 a.
46528 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Małe powieści z Pisma św., z 4 obrazk. kolor. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
46526 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Małe powieści i rozmowy dla dzieci. Przez autorkę Wiązania Helenki. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, (1847),
53079 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Clairville Ludwik Franciszek Nicolaie (1811—1879). Małe nieprzyjemności życia ludzkiego. Kom. w 1 a.
23352 Darowska Helena. Małe nabożeństwo mszalne. Kraków, nakł. i druk. Wł. Korneckiego, K. Zajączkowski, 1894,
24674 Deslandes Paulin (1806—1866). Małe ladaco, czyli sierotka. Komedyo-opera w 1 akcie. Naród sobie. 17. Poznań, nakł A. Cybulskiego, druk. Dziennika Pozn., 1900,
53451 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Deslandes Paulin (1806—1866). Małe ladaco, czyli sierotka. Kom.-op. w 1 a.
1370 Alcott Ludwika May (1832–1888). Małe kobietki powieść dla dziewcząt przez autorkę „Dobrych żon” etc. przekład Zofii Grabowskiéj. Warszawa, w druk. Jana Sikorskiego, 1875,
7457 Blanchard Piotr (1772—1856). Małe dzieci. Powiastki tłóm. z franc. podług jedenastej edycyi przejrzanej i poprawionej, z 12 ryc. Lwów, nakł. Franc. Pillera i Spół., 1848,
32731 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zapolska Śnieżko Gabriela (pseud. Józef Maskoff; 1860—1921). Małaszka. Obr. lud. w 6 odsł.
23836 Decker Karol von (1784—1844). Mała woyna według tegoczesnego spo sobu woiowania, czyli o użyciu wszystkich trzech broni w małej woynie. Przełożone z niem. przez M. L.(ewińskiego), b. officera woysk polskich. Tom 1. Warszawa, Druk. przy ulicy Mazowieckiej nr 1349, 1828,
70373 Grand-Maison (de). Mała woyna czyli opis służby letkich pułków w czasie woyny (przekł. z franc.) przez Dziewanowskiego. Warszawa, 1812,
70372 Grand-Maison (de). Mała woyna czyli Opis służby letkich pułkow w czasie woyny, przez P. kapitana..., za zleceniem W. P. Podpułkownika jazdy ochotnikow Flandryi a przez W. Pułkownika Dziewanowskiego na polski język przetłomaczona. Część Pierwsza. Poznań, druk. Dekiera i Kompanii, 1808; Część Druga. B. m. b. r. (Warszawa, druk. Wiktora Dąbrowskiego, 1812?),
27992 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Mała szkoła ojców. Op. w 1 a.
81621 Jeske August Adam (1836—1875). Mała stylistyka zawierająca materyały i wskazówki metodyczne do piérwszych ćwiczeń stylistyczno-gramatycznych. Część I. dla dzieci, które po skończeniu Elementarza przechodzą do Wypisów p. t. „Świat i dzieci”. Stopień I. Wyłożył ... Warszawa, druk. J. Jaworskiego, nakł. księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, 1873,
23517 Daudet Alfons (1840—1897). Mała parafia. (La petite paroisse.) Tłómaczyła z francuskiego Bronisława Neufeldówna. Dodatek do „Gazety Polskiej” Nr 6. Warszawa, nakł. Księgarni Dubowskiego i Gajewskiego, druk. J. Sikorskiego, 1895,
23519 Daudet Alfons (1840—1897). Mała parafia, powieść. Warszawa, Gebethner i Wolff, wydaw. i druk. Przeglądu Tygod., 1895,
23518 Daudet Alfons (1840—1897). Mała parafia, powieść, przekł. z franc. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1895,
29529 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krasiński Józef Wawrzyniec Korwin (1783—1845). Mała omyłka. Kom.
70789 Gréville Henryk (pseudonim, nazwisko: Durand Alicja; 1842—1902). Mała księżniczka. Przetłumaczył z francus. Zetjot (Z. J.), t. I—II. (Biblioteka Najnowszych Powieści i Nowel, t. 10—11). Lwów, Druk. Narodowa St. Manieckiego i Ska, 1900,
14500 Chociszewski Józef (1837—1914). Mała historya polska dla dzieci i młodzieży z obrazkami. Ułożył ... Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, czcionkami A. Schmaedicke, 1873,