Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
5002 Bálasits August Erwin dr prof. (1844— 1918). Przemówienie do młodzieży akademickiej wygłoszone dnia 17 grudnia 1891 r. na zagajenie uroczystości przyjęcia nowo wpisanych uczniów (imatrykulacyi). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1892,
99018 Komorowski Bronisław (1847—1912). Kniaziowie Rożyńscy Powieść poetycka na tle szesnastego stulecia przez ... Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1889,
21810 Czermak Wiktor (prof. Uniw. Jag.; 1863—1913). Jan Kazimierz. Próba charakterystyki. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1888,
5185 Balzer Oswald (1858—1933). O obecnym stanie nauki prywatnego prawa polskiego i jej potrzebach. (Odb. z Przewodnika Nauk. i Liter.). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1887,
63365 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Fenix polski przez E. (Odb. z Gazety Lwowskiej). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1887,
51844 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Udział Polaków w uprawie prawa międzynarodowego. Napisał Dr ... profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1885,
97694 Kołaczkowski Julian (1837—1889). O architektach i budowniczych w dawnej Polsce. Napisał... inżynier i członek krajowego towarzystwa archeologicznego we Lwowie. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1884,
102028 Korotkiewicz Zenon (1847–1904). Administracyjny leksykon z lat 1870–1882. Zestawił Dr. ... c. k. komisarz powiatowy. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,
9451 Bostel Ferdynand (1860—1935). Przeniesienie lenna pruskiego na elektorów brandeburskich. Odb. z Przewodn. Nauk i Liter. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,
78889 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Lud i jego zwyczaje zebrał Prof. Dr. ... Zwyczaje świąteczne. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1878,
94098 Kleczyński Józef (1841—1900). Statystyka gospodarstwa gminnego przez Dr.... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1878,
99497 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Jagiełło i Witołd. Część pierwsza: Podczas Unii Krewskiej (1382—1392). Praca uwieńczona przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, Druk. Wł. Łozińskiego, (Kraków, Spółka wyd.), 1893,
100925 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Urządzenie włościan w byłej Rzplitej Krakowskiej. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, Druk. Wł. Łozińskiego, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1888,
8029 Bobrzyński Michał (1849—1935). Z roczników Stanisława Temberskiego. Osobne odbicie z Księgi pamiątkowej wydanej przez Uniw. Lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniw. Krakowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. Winiarza, 1900,
9148 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Projekt ustanowy ordynacyi familijnej imienia hr. Duninów-Borkowskich (po polsku i po niemiecku). Lwów, nakł. autora, druk. W. Szyjkowskiego, (1892),
14994 Chołodecki Józef Białynia (1852—1935). Kamilla Poh. Szkic biograficzny. Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 1896,
14989 Chołodecki Józef Białynia (1852—1935). Karolowe Wary i tychże okolice. Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 1895,
79963 Jasiński Władysław (1827—1903). Poradnik dla kaszlących pisał Dr. ... Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 1892,
59691 Dworzak Jan. Kilka słów o myszach polnych i ich gubieniu, na podstawie osobistych spostrzeżeń. Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 1889,
7168 Bilczewski Józef, arcybp. (1860—1923). Przemówienie rektora uniwersytetu lwowskiego ks. dr. ... przy otwarciu nowego roku szkolnego 1900/1 dnia 11 paźdz. 1900. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1900,
9456 Bostel Ferdynand (1860—1935). Zakaz Miechowity. Odb. z Przewodn. Nauk. i Liter. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1884,
35299 Fiszer Zygmunt. Rybactwo na powszechnej wystawie krajowej we Lwowie w roku 1894 przez... c. k. inspektora rybactwa. Lwów, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1895,
6406 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Heller czy Pawlikowski, głos w sprawie oddania nowego teatru lwowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
82523 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Historya kościoła katolickiego dla szkól średnich, wyższych szkół żeńskich i seminaryów nauczycielskich. Wydanie drugie skrócone. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
82521 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Katolicka dogmatyka ogólna dla szkół średnich. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1898,
102721 Korzyniowski Karol. Tajemnice szczęścia. Krótkie wskazówki, zasady i reguły życia które przydatne być mogą dla każdego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896,
82527 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). O miłości ojczyzny. Kazanie powiedziane we Lwowie do młodzieży gimnazyalnej dnia 4. marca 1896 w uroczystość św. Kazimierza, Królewicza polskiego, Patrona szkolnego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896,
84034 Kaczorowski Bronisław. Kilka uwag o znaczeniu i hygienicznem pielęgnowaniu zębów napisał Dr ..., były prakt. lekarz-dentysta w Wiedniu obecnie we Lwowie. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1894,
45283 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nauka prawa polskiego wobec zamierzonej reformy studjów prawniczych w Austrji. Napisał Dr. ... Adwokat krajowy w Jaworowie. Przedruk z „Prawnika” z r. 1891. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
92617 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Biblioteka Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (Odb. z Teki Konserwatorskiej). Lwów, nakł. Autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892