Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35832 Fontes. Fontes historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) a collegio archaeographico Societatis Scientiarum Ševcěnkianae editi. Vol. I. Żereła do istoriji Ukrajiny-Rusy wydaje Komisija archeograficzna naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka. Tom I, (Na drugiej karcie tyt.:) Descriptiones bonorum regalium in terris Ukraino-Russicis seaculo XVI confectae. Vol. I, lustrationes terrae Haliciensis et Petemisliensis a. 1565—6 continens, opera Michaelis Hrusevśkyj editum. Opysy koroliwszczyn w zemlach ruśkych XVI wiku, wydani pid redakcyjeju Mychajła Hruszewškoho. Tom I. Lustracyi Zemel Halickoj i Peremyśkoj. Tom II. (Na drugiej karcie tyt.:) Descriptiones bonorum regalium in terris Ukraino-Russicis saeculo XVI confectae. Vol. II. lustrationes terrae Peremisliensis et Sanocensis a. 1565 continens, opera Michaelis Hruševśkyj editum. Opysy koroliwszczyn w ruśkych zemlach XVI wiku, wydani pid redakcyjeju Mychajła Hruszewśkoho.Tom II. Lustracyi zemel Premyśkoj i Sianoćkoj, 1897, Vol. III. Żereła (itd. jak w t. I). Tom III. (Na drugiej karcie tyt.:) Descriptiones bonorum regalium in terris Ukraino-Russicis saeculo XVI confectae. Vol. III, lustrationes terrae Cholmensis, Belsensis et Leopoliensis a. 1564—5 continens, opera Michaelis Hruševśkyj editum. Opysy koroliwszczyn w ruśkych zemlach XVI wiku, wydani pid redakcyjeju Mychajła Hruszewśkoho. Tom III. Lustracyi zemel Chołmśkoj, Bełźkoj i Lwiwśkoj, 1900, Vol. IV. Żereła (itd. jak w t. I). Tom IV. (Na drugiej karcie tyt.:) Monumenta historica res gestas Haliciae illustrantia. Volumen I. acta et documenta annorum 1648—1649 continens, opera Stephani Tomašivśkyj editum. Materyjały do istoryi Hałyczyny zibraw i wporiadkuwaw Stefan Tomasziwśkyj. Tom I. Akty z r. 1648—1649, 1898,} U Lwowi, nakł. i druk. Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka, 1895,
35833 Fontes. Fontes rerum Polonicarum in usum scholarum. Leopoli. T. I. Galii Anonymi Chronicon, recensuerunt L. Finkel et St. Kętrzyński. 1899.
35834 Fontes. Societas Literaria Torunensis. Toruni. 1—III. Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski... factae. Curavit Stan. Kujot. 1897—1899. IV. Visitationes ecclesiarum dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyński... factae. Curavit Adalbertus Pobłocki. 1900.
35835 Fontille Edmond (pseud.).
35836 Fonton F. P. Souvenirs. Lettres humoristiques, politiques et militaires, écrites en 1828 et 1829 du quartier général de l'armée du Danube. Leipzig, Franz Wagner, 1862,
35837 Fonton F. P. Wospominanija. Jumoristiczeskija, politiczeskija i wojennyja pisma iz gławnoj kwartiry dunajskoj armii iz 1828 i 1829 godach. Tom I i II. Leipzig, 1862, Wagner,
35838 Fonvent (de) C. Mythologie grecque, latine et slavonne, suivie d'un traité sur le chamanisme, le lamanisme et l'ancienne religion des différens peuples soumis à la Russie; par M. ..., professeur de langue française et de litterature. Moscou, de rimprimerie N. S. Vsévolojsky, 1815,
35839 Fonvielle (de) Ulrich (1833—1911).
35840 Fonvielle (de) Wilirid (1824—1914). Cuda niewidzialnego świata przez Fonville'a(!). Przekład A. N. Warszawa, nakł. redakcji Przeglądu Tygodniowego, Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1872,
35841 Fonvielle (de) Wilirid (1824—1914). Entrevue de Varsovie. Paris, E. Dentu, 1860,
35842 Fonvielle (de) Wilirid (1824—1914).
35843 Fonville (błędnie).
35844 Fonwizin Denis Iwanowicz (1745—1792). Wybor Guwierniera. Komiedija... S russko-niemiecko-francuzkim słowariom sostawił M. F. Zamiengof uczitiel Warszawskago Riealnago Ucziliszcza (Matieriały dla upraznienija w pieriewodie s russkago jazyka na niemieckij i francuzkij). Warszawa, tip. Aleksandra Ginsa, 1895,
35845 Football.
35846 Foppa Józef Maria (1760—1845). Sardzino czyli Uczeń miłości. Opera w 2 aktach;
35847 Forbes H. Poland, and the interests and duties of western civilization, by ..., B. A. Together with an appendix containing interesting documents. London, Robert Hardwicke, 1863,
35848 Forbin (comte de) Louis-Nicolas (1777—1841). Wspomnienia Sycylji, przez P.... (Wybór Najciekawszych i Najnowszych Podróży, pod red. M. Dembińskiego). Warszawa, wydanie F. S. Dmochowskiego, 1830,
35849 Forcade Eugène.
35850 Ford.
35851 Forderungen. Die Polnischen Forderungen in Betreff der Provinz Posen gegenüber dem Recht, den Verträgen und den Thatsachen. Berlin, Verlag von Julius Springer, Druck von I. Blumenthal, 1861,
35852 Forel August (1848—1931). Hypnotyzm, jego znaczenie i zastosowanie, przeł. i uwagami opatrzył Adam Wizel lekarz-asystent oddziału dla chorych nerwowych szpitala starozakonnych w Warszawie. Warszawa, wydaw. i druk. Przeglądu Tygodniowego, 1891,
35853 Forel August (1848—1931).
35854 Forelle Mojżesz. O kalendarzu żydowskim, w porównaniu z kalendarzem chrześcijańskim podług nowej zasady matematycznej napisał... Warszawa, druk. J. Goldmana, 1871,
35855 Forelle Mojżesz. O poprawniejszości języków sławiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego, a następnie i rossyjskiego, od języka niemieckiego. Napisał... Warszawa, druk. J. Goldmana, 1886 (tak na karcie tyt., na okładce: 1887),
35856 Foresti.
35857 Foresti Eleuterio Felice (1789—1858).
35858 Forge (de La) Anatole.
35859 Forges (de). De Forges,
35860 Forget Charles Polydore (1800—1861).
35861 Forgues L.