Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76023 Jabłoński.
76022 Jabłoński r.
76021 Jabłoński (sekretarz Rady Opiekuńczej Zakł. Dobrocz. pow. łomżyńskiego).
76020 Jabłoński. Kratkija zapiski o tielegrafii sostawlennyja w Warszawskom Tielegrafnom Okrugie Miechanikom Jabłonskim. Warszawa, w Gorodskoj Tipografii, 1884,
76019 Jabłońska Stefania.
76018 Jabłońska Honorata z Sozańskich.
76017 Jabłońscy (Bracia). Katalog dzieł nakładowych, częściowo nabytych i komisowych. Tarnopol, Bracia Jabłońscy, księgarnia, czytelnia i skład nut, 1897,
76016 Jabłonowski Władysław Franciszek Konstanty (generał brygady; 1769—1802).
76015 Jabłonowski Władysław (1865—1956).
76014 Jabłonowski Władysław (1865—1956). W zatoce śmierci (nowele). W zatoce śmierci. Tamten. Spadek po przyjacielu. Spotkanie. Zima za Uralem. Warszawa, Skład Główny w Redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1899,
76013 Jabłonowski Władysław (1865—1956). Dusza poety, Rzecz o Juljuszu Słowackim. Warszawa, G. Sennewald, druk. Fr. Karpińskiego, 1900,
76012 Jabłonowski Władysław (1841—1894).
76011 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Szkice sanitarne z Persyi skreślił Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1887,
76010 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Przyczynki do epidemijologii Wschodu. Napisał... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
76009 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Przyczynki do epidemijologii Wschodu. Napisał Dr. ... w Burgas. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
76008 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Przyczynki do epidemijologii Wschodu napisał ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1889,
76007 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Listy z Albanii przez Dr ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1889,
76006 Jabłonowski Władysław (1841—1894). Cholera w Europie od roku 1884 do 1887. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
76005 Jabłonowski Wł.
76004 Jabłonowski Wincenty.
76003 Jabłonowski Wacław.
76002 Jabłonowski Wacław. Nowa zniewaga Narodu Polskiego czyli Wiadomość o dziele pana Jabłonowskiego. B. m. b. r. (z datą: Wersal, 25 XII 1842),
76001 Jabłonowski Wacław. Do Szanownego Magistratu miasta Lwowa. Lwów, druk. E. Winiarza, b. r. (1860),
76000 Jabłonowski Wacław. Projet de fusion entre les docks généraux de M. Pereire, les docks de Paris et la Compagnie des Bouches- du-Rhône du Cte Venceslas Jablonowski. Memoire adressé à M. Heurtier, président de la commission pour la question des docks. Paris, impr. de Beaulé, b. r.,
75999 Jabłonowski Wacław. Sur l'organisation d'une caisse nationale de prévoyance pour les salariés par le Cte Venceslas Jablonowski. Paris, G. A. Dentu, 1847,
75998 Jabłonowski Wacław. Okólnik w imieniu Sławian przyjacioł Polski do starey i młodcei (!) emigracyi. Bruksella, w drukarni A. Labroue, b. r. (ok. 1852),
75997 Jabłonowski Wacław. Le monopole ou la Centralisation du débit et la répartition de la fabrication comme solution de la question du sucre. Par l'auteur de l'Esquisse d'un système de civilisation et colonisation de l'Algèrie. Paris, chez Bohaire, 1840,
75996 Jabłonowski Wacław. Gospodarstwo na połowę, czyli o potrzebie wyprobowania nowego rodzaju stosunków rolniczych pomiędzy posiadaczami ziemi a rolnikami przez Wacława Pruss Jabłonowskiego. Żytomierz, w komissyi J. Hussarowskiego, w Drukarni A. Kwiatkowskiego i Sp., 1861,
75995 Jabłonowski Wacław. La France en 1849 ou Vision d'un fou par Venceslas Jablonowski. Paris, chez les Principaux Libraires, Imprimerie Claye et Taillefer, 1849,
75994 Jabłonowski Wacław. La France et la Pologne, le Slavianisme et la Dynastie Polonaise. Par le Comte Venceslas Jablonowski. Paris, Jules Renouard et Ce, Libraires-éditeurs, de l' Imprimerie de Bruneau, 1843,