Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
7878 Boberska Felicja z Wasilewskich (1825—1889). O kształceniu charakteru, odczyt dla kobiet miany na rzecz Tow. Pedag. weLwowie d. 23 Lutego 1881 r. przez... Odb.z Tygodnia Polskiego. Lwów, Księg. Polska, druk. Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego, 1881,
17828 Czaplicki Władysław (właściwie: Ferdynand Władysław; 1828—1886). Bohaterska rodzina, urywek z powstania 1863 r. Zdarzenie prawdziwe. Biblioteka Mrówki, t. 172. Lwów, Księg. Polska, druk. Gazety Nar., (1883),
10533 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Pieśni rolników. Biblioteka Mrówki, t. 155. Lwów, Księg. Polska, Druk. Gazety Nar., (1882),
8491 Bogusławski Wojciech (1757—1829). Cud czyli Krakowiacy i górale, w 3 od słonach. Biblioteka Mrówki, t. 217. Lwów, Księg. Polska, druk. Czaińskiego w Gródku, (1885),
23425 Darwin Karol (1809—1882). O pochodzeniu człowieka, przetłom. Lud. Masłowski. Wyd. 2gie przerobione według najnowszego wyd. angielskiego, tom wstępny. Lwów, Księg. Polska, A. H. Kleinsinger w Warszawie, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1884,
23513 Daudet Alfons (1840—1897). Królowa Fryderyka, powieść, przekł. Bol. Czerwińskiego, t. I—II. Lwów, Księg. Polska, 1880,
44768 Herrich A. & Barański Fr. Mapa Galicyi. Podziałka 1:6000.000. Zarys A. Herricha. Poprawił i uzupełnił Fr. Barański. Nakład K. Flemminga Głogów. Lwów, Księg. Polska, (1900),
105572 Biblioteka Mrówki. Biblioteka Mrówki, Lwów, księg. polska A. D. Bartoszewicza i Mikoł. Biernackiego, (Gubrynowicz nigdy do wydawn. nie należał). 1869 i następne.
11049 Bruner Ludwik (1871—1913). Poezye I. Warszawa, II. Młode lata, III. Krajobrazy. Lwów, Księg. Pols., Druk. Narodowa w Krakowie, 1899,
243 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Nie ma metryki! Obrazek z życia ludu podolskiego. Lwów, Księg. Jakubowski i Zadurowicz, druk. St. Kossowskiego w Tarnopolu, 1894,
85809 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz akademicki na rok 1 896 (Lwów, Kraków),
84570 Kalendarz akademicki. Kalendarz akademicki na rok 1896 (Lwów, Kraków),
68674 Głos sumienia. Głos sumienia, głos boży. Lwów, Kraków, u Wielogłowskiego, 1856,
69123 „Gospodarz”. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego imienia Tadeusza Kościuszki na rok zwyczajny 1898. Redaktor K. Wojnar. Lwów, Kraków, Poznań, nakł. Dra Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, czcionkami Drukarni Katolika w Bytomiu, (1897),
20768 Czasopisma. Róża Duchowna. Róża Duchowna. Czasopismo miesięczne poświęcone czci Najśw. Panny Marii. Lwów, Kraków, 1898—1950.
1336 Album. Album zasłużonych Rusinów. Lwów, kosztem i nakładem Wasyla Łukicza, druk. Tow. im. Szewczenki, (ok. 1886),
11534 Buckle Henryk Tomasz (1821—1862). Historya cywilizacyi w Anglii. Przez... Podług drugiego wydania oryginału angielskiego przełożył Władysław Zawadzki. 3 tomy. Lwów, Karol Wild, druk. E. Winiarza, 1862, 1865, 1868,,
24704 Destouches Filip (1680—1754). Powrót nieboszczyka. Komedya w 5 aktach ... przełożona z francuzkiego. Lwów, Karol Wild, 1874,
103727 Becker Karol Fryderyk (1777—1806). Powrót Ulissesa do Itaki. Opowiadanie z dziejów starożytnych dla młodzieży. Wolny przekład z niemieckiego. Z 5 miedziorytami. Lwów, Kar. Wild, druk. Pollaka w Sanoku, 1868,
2700 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Litania o św. Stanisławie Kostce. Lwów, Kallenbach, 1850,
17536 Cysar Wacław Teodor (urzędnik ze Lwowa). Handbuch des österreichischen Gebührengesetzes vom 9. Februar und 2. August, 1850. (Ergänzt bis April 1856). 2 Bände. Lwów, K. Wild., Druk. Stauropig., 1855,
75953 Jabłonowski Jan Stanisław (wojewoda ruski; 1669—1731). Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego Wojewody Ruskiego. Z autografu wydał August Bielowski. (Odb. z Biblioteki Ossolińskich. Poczet nowy, t. I.). Lwów, K. Wild, nakł. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1862,
47026 Hołyński Otto ks. Wykłady historyi kościelnéj na Wszechnicy Lwowskiej przez X. Dra Delkiewicza. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, K. Wild, nakł. ks. Ottona Hołyńskiego, z Drukarni Zakł. Nar. im. Ossoliń skich, 1873,
48326 Hückel Edward (1830—1896). Rys pedagogiki napisał ..., profesor gimn. w Drohobyczu. Lwów, K. Wild, nakł. gminy Drohobycza, z Drukarni Narodowej W. Manieckiego, 1868,
39640 Godebski Cyprian (1765—1809). Pamiętnik oblężenia Mantui. Napisał :... poległy pod Raszynem w 1809 r. Wydał i objaśnił: Syn jego Xawery były Poseł Łucki. Lwów, K. Wild, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1864,
61064 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Niezasłużony ale szczęśliwy. Powieść. Lwów, K. Wild, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1863,
69382 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Lis Mykita. Z Niemieckiego. (Wydał Maurycy Kraiński). Lwów, K. Wild, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1860,
60434 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Powieść z dawnych czasów. Skreślił... Lwów, K. Wild, druk. W. Manieckiego, 1868,
103838 Beer Jerzy Józef (1763—1821). Nauka pielęgnowania zdrowych i chorych oczów, zawieraiąca przepisy, jak samemu sobie w nagłych słabościach, nie wymagających pomocy lekarza, zaradzić można, przez... z niemieckiego na ięzyk ojczysty przełożona, dodatkami stosownemi do miejsca, zwyczaiu, klimatu pomnożona, z ryciną i wykazem spisu dwóchletniego chorych przez Jędrzeja Józefa Potakowskiego. Lwów, K. Wild, druk. Sznajdra, b. w. r. (1820),
103726 Becker Karol Fryderyk (1777—1806). Oblężenie Troi. Opowiadanie z dziejów starożytnych. Dla młodzieży. Wolny przekład z niemieckiego (Felicji z Wasilewskich Boberskiej), z 5 miedziorytami. Lwów, K. Wild, druk. Pollaka w Sanoku, 1867,