Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
1349 Album. Album widoków (1876–1877),
1351 Album. Album widoków i pamiątek, oraz kopie z obrazów Galeryi wilanowskiéj wykonane na drzewie w Drzeworytni warszawskiéj z dodaniem opisów skreślonych przez dra H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1877,
1350 Album. Album widoków Krakowa i jego okolic. (Są to ryciny wg rysunków H. Waltera, J. Brydaka i nie wymienionych z nazwisk artystów). Kraków, (ok. 1860), nakł. litogr. Czasu,
1353 Album. Album widoków Warszawy.
1354 Album. Album wileńskie (1857),
1355 Album. Album wileńskie (ku czci Aleks. II),
1357 Album. Album włoskie (1870),
13908 Chęciński Jan (1826—1874). Album włoskie. Zbiór najulubieńszych i najnowszych śpiewów włoskich z tłumaczeniem polskiem Jana Chęcińskiego i akompaniamentem fortepianu z repertoaru Franc. Ciaffei prof. śpiewu przy warsz. Konserw. Warszawa, F. Hösick, (1870),
18257 Czasopisma. Album Włoskie. Album Włoskie. Zbiór śpiewów włoskich. Warszawa, 1870.
108867 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Album wojska polskiego z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka, W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów. Wydał Karol Kozłowski. Poznań, nakł. wydawcy, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1886,
108868 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Album wojska polskiego z 1831 roku.
1358 Album. Album wojska polskiego z czasów Księstwa warszawskiego r. 1807–1815 wraz z krótkim rysem historycznym. Poznań, litogr.T. Szulca, 1888,
1310 Album. Album współczesnych malarzy polskich i obcych. Lipsk i Wiedeń, nakł. Fr. Bondy, Druk. W. Steina w Wiedniu, b. r. (1884–1886),
1328 Album. Album współczesnych poetów polskich (1898),
51935 Kasprowicz Jan (1860—1926). Album współczesnych poetów polskich. 1863—1898. wydał ... (Tom) I—II. Lwów, Księgarnia Polska, B. Połoniecki, Petersburg, K. Grendyszyński, Kraków, Drukarnia Narodowa, (1898),
100856 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Gniezno, druk. J. B. Langiego, fotodruk Beyera i Dutkiewicza w Warszawie, MDCCCLXXIII (1873),
1361 Album. Album wystawy starożytności (1856, 1859),
96773 Koehler Klemens (1840—1901) i Erzepki Bolesław. Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego zebranych w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wydali Dr. K. Koehler, przewodniczący Wydziału archeologicznego Tow. Przyjaciół Nauk, członek Tow. archeologiczno-etnologicznego w Berlinie. Dr. B. Erzepki, konserwator zbiorów Tow. Przyjaciół Nauk, sekretarz Wydziału archeologicznego tegoż Towarzystwa. Zeszyt 1 z 20 tablicami. (Tytuł niemiecki): Album im Museum der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften aufbewahrten praehistorischen Denkmäler des Grossherzogsthums Posen. Herausgegeben von Dr. K. Koehler, Vorsitzendem der archaeologischen Abteilung der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, Mitgliede der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Dr. B. Erzepki, Museumkonservator der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, Schriftführer der archaeologischen Abteilung dieser Gesellschaft. Poznań, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1893,
96720 Koehler Klemens (1840—1901). Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego zebranych w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wydał Radzca Dr. ……., prezes Wydziału archeologicznego Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, członek Komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek korespondent Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, członek Towarzystwa archeologiczno-etnologicznego w Berlinie. Zeszyt II z 21 tablicami. (Tytuł niemiecki:) Album der im Museum der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften aufbewahrten praehistorischen Denkmäler des Grossherzogthums Posen. Herausgegeben von Sanitätsrath Dr. ... Poznań, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Druk. Kuriera Poznańskiego, 1900,
1336 Album. Album zasłużonych Rusinów. Lwów, kosztem i nakładem Wasyla Łukicza, druk. Tow. im. Szewczenki, (ok. 1886),
33143 Fajans Maksymilian (1827—1890). Album zawierające Widoki Brzegów Wisły. Serya I. Dedykowane JW. Andrzejowi hr. Zamojskiemu. Litografowane przez ... Warszawa, nakł. autora, w litogr. M. Fajansa, (1854),
56569 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Stein M. Album. Kom. w 1 a.
51009 Karnet. Albumik karnawałowy. Warszawa, nakł. T. H. Nasierowskiego, Drukarnia Estetyczna K. Sierpińskiego, b. r. (1896),
22119 Częstochowa. Albumik, 12 widoków. Warszawa, Woźniak, 1900,
84571 Kalendarz (Albumowy). Albumowy Kalendarz Polski Satyryczny (Warsz.),
85810 Kalendarze. Kalendarz (Albumowy). Albumowy Kalendarz Polski Satyryczny 1894 (Warsz.),
85159 Kalendarz (Albumowy) Polski Satyryczny. Albumowy Kalendarz Polski Satyryczny 1894, pod redakcyą Or-Ota (Artura Oppmana). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, skład główny w kantorze tejże drukarni gdzie Redakcya Gazety Polskiej, drukował na maszynie pośpiesznej Józef Karwowski, lit. Otton Fleck, 1893,
86282 Kalendarze. Kalendarz (Albumowy) Polski Satyryczny. Albumowy Kalendarz Polski Satyryczny. Warszawa, 1893—(1900).
29103 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karpiński Franciszek (1741—1825). Alcesta, królowa Tessalii. Op. w 1 a.
53781 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Eurypides (ok. 480—406 przed Chr.). Alcestys.